Kadir Has Üniversitesi, kampüslerinde, üniversitenin tüm paydaşlarının kendilerini ve fikirlerini ifade edebileceği bir kampüs oluşumu için gerekli güven ve eşitlik ortamını oluşturmayı hedefler. Toplumsal cinsiyete dayalı taciz, cinsel taciz ve cinsel saldırıya maruz kalanların ya da tanık olanların kendilerini ifade edebilecekleri bir güven ortamı oluşturmayı amaçlar.

Başvuru Hakkında:

Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırıyı Önleme Birimi’ne (CİTÖB) yapılacak başvurular, Kadir Has Üniversitesi’nin akademik ve idari çalışanları, alt işveren firma temsilcileri ve çalışanları, hizmet alınan tüm kişi ve işletme çalışanları ve öğrencileri olmak üzere tüm üniversite mensupları tarafından üniversite kampüslerinde ve üniversite hizmetine tahsis edilen yer ve araçlarda, birbirlerine karşı veya üçüncü kişilere karşı gerçekleştirilen her türlü toplumsal cinsiyete dayalı tacizi, cinsel tacizi ve cinsel saldırıyı, tarafların tümünün veya en az birinin üniversite yaşantısı devam ettiği müddetçe yer ve zaman sıkıntısı olmaksızın kapsar.Başvurular şahsen veya birimin e-posta adresi üzerinden yapılabilir. Anonim başvurular dikkate alınmaz; fakat başvuran kişinin bilgileri tüm süreç boyunca (ve sonrasında) anonim tutulur.Başvuru ile ilgili herhangi bir işlem başlatıldığı takdirde, başvurucu:
  • Yürütülen sürecin aşamaları ve sonucu hakkında,
  • İhtiyaç talepleri doğrultusunda hukuki ve diğer çözüm mekanizmaları ve bu mekanizmalarda izlenen süreçler hakkında,
  • Süreçlerin riskleri ve alınabilecek önlemler hakkında,
  • Üniversite dışı ve üniversitenin sunduğu, psikolojik, tıbbi ve hukuki destek mekanizmaları hakkında bilgilendirilir.
Başvurularınız için: [email protected]