Hayırseverlikle bütünleşmiş kurucusu merhum Kadir Has’ın yolunda ilerleyerek sürdürülebilir bir gelecek için sorumlu, etik, üretken, yenilikçi ve çevre dostu yatırımlarımızı sürdürmekteyiz. Faaliyetlerimizde sosyal, çevresel ve etik değerleri temel alan yönetim stratejileri benimseyerek, bu stratejiler doğrultusunda öğrencilerimiz, akademik ve idari kadrolarımızla birlikte sorumluluk üstleniyor ve sorunlara gönüllülük temelinde öncü çözümler üretiyoruz.

Kadir Has Üniversitesi olarak, Türkiye’de ve uluslararası akademik dünyada, Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) alanında öncü üniversite olmayı amaçlamaktayız. Bu vizyon doğrultusunda:

  • Geleceğin liderleri olan öğrencilerimizin, çalışacakları iş ve içinde bulundukları toplumda artı değer yaratmaları için kapasitelerinin geliştirilmesi;
  • Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanında bilimsel araştırmaların yapılması,
  • İş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlara yönelik KSS alanında eğitim modüllerinin geliştirilmesi,
  • Üniversitenin içinde bulunduğu bölgenin ekonomik, sosyal ve çevresel kalkınmasına katkıda bulunmak,
  • KSS alanında paydaş diyaloğunun sağlanarak paydaşlarla işbirliği geliştirilmesi faaliyetlerini yürütmekteyiz.

Kadir Has Üniversitesi olarak Temmuz 2009’da dünyanın en büyük gönüllü kurumsal vatandaşlık girişimi olan Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni (UN Global Compact) imzaladık.