AR-GE Kaynakları Direktörü

Prof. Dr. Hasan DAĞ

Bilgi Merkezi Direktörü

Mehmet MANYAS

Bilgi Teknolojileri Direktörü

Hakan DANACI

Eğitim Politikaları ve İzleme Direktörü, Rektör Danışmanı

Arzu YÜKSEL

İnsan Kaynakları Direktör Vekili

Eda GEDİK

Kurumsal Araştırma ve Değerlendirme Direktörü

Haluk Mert BAL

Kurumsal İletişim Direktörü

Yeşim BURUL

Mali İşler Direktörü

Hakan TANYERİ

Operasyon Direktörü

Tamer YILMAZ

Öğrenci İşleri Direktörü

Berrin KOCAYURT

Satın Alma ve Teknik İşler Direktörü

Cüneyt ÜNAL

Rezan Has Müzesi Direktörü

Ayşe Ahu HASOĞLU

Yaratıcı Endüstriler Platformu Direktörü

Prof. Dr. Asker KARTARI