Kadir Has Üniversitesi temellerini, varlığını eğitime adamış kurucusu Kadir Has Beyefendi’nin “Vatan borcu ödüyorum” felsefesi üzerine bina etmiştir.

Bu ifadeden hareketle ülkemizin eğitimine, gelişimine ve ilerlemesine; yenilikçi, demokratik düşünce ve eylemin önünü açan araştırmalarla ve evrensel kalitede akademik çalışmalarla katkıda bulunmak ana hedefimizdir.

Amacımız, dünyanın ileri gelen üniversitelerine koşut bir eğitim, araştırma ve akademik özgürlük ortamı sağlamaktır. Öğrencilerimizin disiplinlerarası donanım ile yetiştirilmeleri, geleceğe hazırlanırken sosyal ve kültürel alanlarda gelişimlerini sürekli kılmaları, doğruyu ararken çok yönlü değerlendirme yapmayı öğrenmeleri hedeflerimizin başında gelmektedir.

Kadir Has Üniversitesi felsefesinin özü, kendine güvenen, sorgulayan, tüm görüşleri önemseyip hoşgörü ile değerlendirebilen, ulusal ve uluslararası işbirliklerine açık öğrencilerimizin her düzeyde başarılı ve mutlu bireyler olarak toplumda öncü olmalarıdır. Bu hedefe ulaşmak için:

 • Uluslararası kalite standartlarında eğitim vermeye odaklanıp, kâr amacı gütmeden eğitim ücretini öğrencilerimizin lehine, makul düzeylerde tutarız;
 • Not ortalaması yüksek tüm başarılı öğrencilerimize herhangi bir başka koşul aramadan burs olanağı tanırız;
 • Öğrenci kontenjanlarını bilinçli olarak sınırlı tutar, az sayıda ancak oldukça nitelikli öğrenciler yetiştirmeyi arzularız;
 • Belirli akademik alanlara odaklanarak, her alana girmeyi değil, belli alanlarda uzmanlaşmış kaliteli eğitim vermeyi hedefleriz;
 • Gelişmiş teknolojik altyapımızı, mekanlarımızı ve tüm entelektüel olanaklarımızı öğrencilerimize sınırsız sunarız;
 • Ders programları ile içeriklerini her yıl uluslararası gelişme ve ihtiyaçlar doğrultusunda yenileyerek geliştirir, durağan değil, öznelleştirilmiş dinamik ders programını tercih ederiz;
 • Öğrenci ve öğretim üyelerimizin görüş, eleştiri, dilek ve yaratıcı fikirlerini özgürce ifade etmelerini teşvik ederek, demokratik atmosferde akademik özgürlük, entelektüel tartışma ortamları ve dostça olumlu insan ilişkileri yaratmaya odaklanırız;
 • Öğretim üyelerimizi uluslararası saygınlığa erişmiş üniversitelerin mezunları arasından özenle seçer, uzmanlık alanlarına sadece Türkiye’den değil, dünya penceresinden bakmalarını teşvik ederiz;
 • Sürdürülebilir entelektüel gelişim anlayışının, iş hayatıyla sürekli işbirliği yapan öğretim üyelerimizin temel rehberi olmasını isteriz;
 • Bulunduğumuz çevreye ve genel olarak topluma katkı sağlayacak sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirir, öğrencilerimizin sorumlu ve iyi vatandaş olma bilinciyle yetişmelerini teşvik ederiz;
 • Uluslararası alanda saygın üniversitelerle yaptığımız işbirlikleriyle, başarılı öğrencilerimizin yurtdışında öğrenim görmelerini destekleriz;
 • Uluslararası etkileşime açık kapımızla, İstanbul’un merkezinde bir dünya üniversitesi olma yolunda ilerleriz.