KHAS Moleküler Biyoloji ve Genetik (MBG) Araştırma Merkezi Açıldı

1 Haziran 2023

KHAS Moleküler Biyoloji ve Genetik (MBG) Araştırma Merkezi, 31 Mayıs 2023, Çarşamba günü düzenlenen bir törenle açıldı.

Bu araştırma merkezimiz, yaşam bilimlerindeki temel soruları çözmek ve biyolojik bilgiyi kritik tıbbi, tarım ve çevre sorunlarına uygulamak için en son araştırma, eğitim ve öğretimi yürütecek. Amacımız, moleküler biyoloji, genetik, biyokimya, hücre biyolojisi, biyoinformatik ve nörobilim alanlarında araştırma danışmanlığı ve sınıf eğitimi sağlayarak, ve dünya çapında ortak araştırmalar başlatarak ve bunlara katılarak gelecek nesil bilim insanlarına, öğretmenlere ve iletişimcilere ilham vermek.

Araştırma Merkezi, aşağıdaki alanlarda üç büyük proje yürütecek: (i) metabolizmanın nörobiyolojisi, (ii) skolyoz ve kişiselleştirilmiş tedavi stratejileri ve (iii) aksiyon halindeki hedeflenen küçük moleküllü anti-kanser ajanları. 

Obezite gibi metabolik hastalıklar ve Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklar çağımızın en büyük sorunları arasında bulunuyor ve bu hastalıklar için bulunmuş bir çare yok. Bu gibi hastalıkları daha iyi anlayabilmek için, beyni ve nöronlar arasındaki etkileşimi moleküler düzeyde anlamamız gerekiyor. Metabolizmanin Nörobiyolojisi (NeuroBM) Lab‘da amacımız beyindeki sinaptik ağların çevresel ve metabolik talepler karşısında yeniden yapılanmasını ve plastisitesini incelemek. Ayrıca, bu devrelerdeki dinamik değişimleri nörolojik, nöropsikiyatrik ve nörodejeneratif hastalık durumlarında da incelemeyi hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda hücresel ve nöral ağlar düzeyinde incelemeler için moleküler biyoloji, ileri görüntüleme ve elektrofizyoloji gibi yöntemler kullanılacak, hücre kültüründe ve model organizmalarda çalışmalar yapılacak. Ayrıca beyindeki metabolik ve sinaptik fonksiyonların moleküler yapısının daha iyi anlaşılabilmesi için, protein yapılarının modellenmesi gibi hesaplamalı yöntemler de kullanılacak.

Öncü moleküler biyoloji çalışmalarında omurga deformitesi araştırmalarının anlaşılması ve ilerletilmesinde model organizmaları vazgeçilmezdir. Kadir Has Üniversitesi’nde seçkin bilim insanlarından oluşan bir ekip tarafından yürütülen araştırmanın bir kolu, dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen karmaşık ve çok yönlü bir omurga hastalığı olan skolyozun altında yatan mekanizmalar hakkında önemli bilgiler sağlayacak. Erdoğan Araştırma Laboratuvarı, skolyoza neden olan potansiyel faktörleri ve yeni terapötik hedefleri araştıracak ve aynı zamanda model organizmaları kullanarak insanlardaki deformiteleri modelleyecek. Ayrıca Erdoğan Araştırma Laboratuvarı, moleküler biyoloji, genetik, tıp, biyoinformatik, fizik ve matematik uzmanlarıyla disiplinler arası işbirliği yaparak kişiselleştirilmiş tedavi stratejileri için yeni yollar açacak.

Hedef odaklı, küçük moleküllü anti-kanser ajanları, etki halindeyken değerlendiren EBG Araştırma Laboratuvarı’nın araştırma alanı, umut verici ilaç adayları olarak varsayılan bu bileşiklerin sitotoksik aktivitelerinin analizini ve dahil oldukları moleküler mekanizmaların aydınlatılmasını gerektiriyor. Bu amacı gerçekleştirirken, kanser hücre hatlarının sinyal yolaklarındaki anormalliklerden yararlanılıyor. Hedef odaklı küçük molekül tarafından tetiklenen hücre ölüm mekanizmalarını açıklığa kavuşturmak için daha ileri araştırmalar öngörülüyor. İlaca bağlı hücre ölümünün karakterizasyonu ve ilaç adayı moleküllerin etki mekanizmalarının deşifre edilmesi EBG Araştırma Laboratuvarı’nın araştırma alanının temelini oluşturuyor.

Özetle, MBG Araştırma Merkezi, Metabolizmanın Nörobiyolojisi (NeuroBM), Erdoğan ve EBG Araştırma Laboratuvarları tarafından yürütülen üç büyük ve çok önemli araştırma projesiyle kapılarını açtı ve mevcut araştırma projelerine yenilerini eklemeye devam edecek.