Görsel İletişim Tasarımı Bölümümüzde Yeni İsimler

12 Eylül 2023

Dr. Emre Sünter

Emre Sünter, Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü lisans mezunudur. Yüksek lisansını Fransız Hükümetinin bursuyla gittiği Paris Nanterre Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden almıştır. Doktorasını 2021 yılında Montreal Üniversitesi’nde İletişim Çalışmaları alanında “For an Ecology of Microbe-Artworks: Thinking in between Art and Science” başlıklı teziyle başarıyla tamamlamıştır. Bu çalışmasıyla Rektörün Onur Listesi’nde yer almaya hak kazanmıştır. Sünter’in akademik çalışmaları NanoEthics, Theory, Culture & Society ve Pulse: The Journal of Science and Culture gibi prestijli dergilerde yayımlanmıştır. Sünter ayrıca Deleuze ve Guattari’nin Bin Yayla adlı ufuk açıcı kitabını Türkçe’ye çevirmiş olup bu kitap yakında Norgunk Yayınevi tarafından yayımlanacaktır. Sünter’in araştırma alanları toplumun dijitalleşmesi, yeni medya, estetik teori, tasarım ve etik, ekoloji, bilim ve teknoloji felsefesi gibi geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Sünter çok yönlü araştırmalarıyla disiplinler arasındaki boşlukları doldurmayı ve teknoloji, kültür ve çevre arasındaki karmaşık ilişkilere dair kavrayışımızı geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Dr. Zeynep Özüm Ak

Zeynep Özüm Ak, 2008 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İletişim Tasarımı bölümünde lisans eğitimine başladı. Mezuniyetinin ardından 2014 yılında ESAD Matosinhos Sanat ve Tasarım Üniversitesi (Escola Superior de Arte e Design Matosinhos, Porto/Portekiz) İletişim Tasarımı bölümü yüksek lisans programında eğitimini sürdürdü. 2018-2019 yılları arasında Aveiro Üniversitesi Tasarım programında doktora eğitimine devam eden tasarımcı, 2023’de Yıldız Teknik Üniversitesi İletişim Tasarımı bölümünde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2019 yılında Porto’da düzenlenen Uluslararası Tasarım Konseyi (Ico-D) toplantılarına Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu’nu (GMK) temsilen panel konuşmacısı olarak katıldı. 2014’ten bu yana ağırlıklı olarak kültür sanat projelerinde üretimlerini sürdüren tasarımcı, Beautiful Problems Tasarım Stüdyosu’nun kurucu ortağı ve GMK üyesidir.