AkademisyenProje AdıFakülteBölümFon KuruluşuBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
AYŞE BELMA ÖZTÜRKKALE-COST-GRANT-CA19130-e6650cba - Fintech and Artificial Intelligence in Finance - Towards a transparent financial industryİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiUluslararası Ticaret ve FinansmanDiğer Uluslararası2022-04-302022-10-31
SİNEM AKGÜL AÇIKMEŞE565734-EPP-1-2015-1-TR-EPPJMO-MODULE Genişleyen Komşuluk Alanında AB ve Güvenlik – EUWIN / The EU and Security in the Wider Neighbourhood -EUWINİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiUluslararası İlişkilerDiğer Uluslararası2015-07-292018-07-29
HİMMET MURAT GÜVENÇKentsel Bölgeyi İzlemek: İstanbul Örneğiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiTÜBİTAK ARDEB2017-01-012019-12-31
MARY LOUISE ŞİMŞEK710534 Systemic Action for Gender Equality (SAGE)/Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Sistemik Eylemİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiHORIZON 20202016-09-012019-08-31
SİNEM AKGÜL AÇIKMEŞEBUILDPEACE – Building Peace through Integrated Formal and Non-Formal Learning Approaches / BUILDPEACE - Formel ve Formel Olmayan Bütünleşik Yaklaşımlarla Barış İnşa Etmekİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiUluslararası İlişkilerDiğer Uluslararası2016-08-012019-08-01
MEHMET HARMAYetişkinlikte Bağlanmanın Oluşumu: Davranışsal ve Fizyolojik Eşgüdümlülüğün Gelişimiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiPsikolojiTÜBİTAK ARDEB2017-03-012020-03-01
HASAN DAĞA Defence indepth Syber Intelligence Platform to Defend Against Emerging Syber Attacksİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiYönetim Bilişim SistemleriTÜBİTAK UİDB2018-09-152021-05-01
MELTEM UCALCA16232 “European Energy Poverty: Agenda Co-Creation and Knowledge Innovation”; CA16232 “Avrupa Enerji Yoksulluğu: Gündem Eş-Yaratılış ve Bilgi İnovasyonu”İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiEkonomiDiğer Uluslararası2018-06-012022-05-07
HASAN TEKGÜÇVergilerin, Sosyal Harcamaların ve Gecekondulara Müsamaha Göstermenin Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluğa Etkisiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiEkonomiTÜBİTAK ARDEB2019-09-152021-09-15
CEYDA MADEN EYİUSTATürkiye’deki KOBİ’lerde Yenilikçilik Performansını Etkileyen Faktörler: Güçlendirici Liderlik Davranışları ve Yenilikçiliği Arttırmaya Yönelik İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarıİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiİşletmeTÜBİTAK ARDEB2019-08-012021-12-31
OĞUZ ERSANYüksek-frekanslı işlemlerin (HFT) piyasa mekanizmaları, piyasa aktörleri ve sosyal refahüzerindeki etkilerinin ortaya konması ile detaylı bir HFT yönetim planı oluşturulmasıİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiUluslararası Ticaret ve FinansmanTÜBİTAK ARDEB2019-11-012022-05-01
NUR ÇAVDAROĞLUTeorik Gelir Yönetimindeki Fiyatlandırma Modellerinin Gerçek Karar Vericilerin Kararlarıyla Uyumunun İncelenmesine Yönelik Bir Davranışsal Çalışmaİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiİşletmeTÜBİTAK ARDEB2019-03-152021-07-15
NİMET URAYPazarlama ve Tüketici Odaklı Faktörlerin Firma Performansı Üzerindeki Dinamik Etkilerinin Analitik Modellerle İncelenmesiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiİşletmeTÜBİTAK ARDEB2020-09-012022-03-01
SEZİN ÖNER YAMANCovid-19'un Saglık Çalısanları Üzerindeki Travmatik Etkisinin Bellek Çerçevesinde Boylamsal Olarak Incelenmesiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiPsikolojiTÜBİTAK ARDEB2020-07-012020-12-31
ASLI ÇARKOĞLUCOVID-19 salgın sürecinde öznel esenligi koruyucu bireysel, ailesel ve sosyal faktörlerin incelenmesiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiPsikolojiTÜBİTAK ARDEB2020-07-012020-12-31
MEHMET HARMAAg Analizi Perspektifinden COVID-19 Küresel Salgınının Psiko-Sosyal Etkilerinin Incelenmesiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiPsikolojiTÜBİTAK ARDEB2020-07-012020-12-31
ONURCAN YILMAZÖnleyici Tedbirlere Uyumu Nasıl Arttırabiliriz? Kişisel ve Toplumsal Fayda Mesajlarının Etkisiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiPsikolojiTÜBİTAK ARDEB2020-07-012020-12-31
ALP ERİNÇ YELDANCOVID-19 Salgının Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri ve Politika Alternatiflerinin Makroekonomik Genel Denge Analiziİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiEkonomiTÜBİTAK ARDEB2020-07-072020-12-01
BERNA ARSLAN UZUNDAĞÇocukların Iletisim Becerilerinin Temelleri: Bebeklikteki Ortak Dikkat ve Dil Girdisinin Rolüİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiPsikolojiTÜBİTAK ARDEB2021-04-152022-04-15
MURAT TİNİÇKredi Iliskisinin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi: Sendikasyon Kredileri Yoluyla Aracı Kurumların Bilgi Aktarımındaki Rolüİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiUluslararası Ticaret ve FinansmanTÜBİTAK ARDEB2021-03-152022-09-15
MELTEM UCALRaising awareness of mobbing faced by women academics: A New Perspectiveİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiEkonomiDiğer Uluslararası2021-01-012021-12-31
ASLI AKTAN ERCİYESEdinilen İkinci Dildeki Yazı Yönünün Zaman Akış Yönü Algısına Etkisiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiPsikolojiTÜBİTAK ARDEB2021-10-012022-09-01
HÜSEYİN EMRAH KARAOĞUZKalkınmacı devlet metodolojisi ve Türkiye örneği üzerine metodolojik, teorik ve ampirik çıkarımlarİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiUluslararası İlişkilerTÜBİTAK ARDEB2021-09-152022-09-15
SİBEL KARADAĞOn the Eve of a New “Deal”: Scope, Actors and Methodsİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiDiğer Uluslararası2021-09-012022-04-30
HASAN DAĞKompakt Serbest ProgramlaKompakt Serbest Programlanabilir Duvar Montaj Oda Panel Bilgisayarınabilir Duvar Montaj Oda Panel Bilgisayarıİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiYönetim Bilişim SistemleriTÜBİTAK TEYDEB2021-10-012022-07-31
KEMAL YELEKÇİFP7-PEOPLE-2013-ITN: Training in Neurodegeneration, Therapeutics Intervention & NeurorepairMühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiMoleküler Biyoloji ve GenetikHORIZON 20202013-10-012017-09-30
ŞEVKET VOLKAN EDİGERFP7-PEOPLE-2013-ITN: Anatolian Plateau Climate and Tectonic HazardsMühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiEnerji Sistemleri MühendisliğiFP72013-10-012017-09-30
ŞEBNEM EŞSİZNMDA Tipi Glutamat Reseptörlerinin Çalışma Mekanizması ve Açık İyon Kanalı İnhibitörleri ile Etkileşimleri / Gating Mechanism of NMDA type Ionotropic Glutamate Receptor Model and Open ChannelMühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiMoleküler Biyoloji ve GenetikTÜBİTAK ARDEB2014-04-012018-11-01
EBRU DEMET AKDOĞAN213M544- b2 Adrenerjik Reseptöründe Aktif ve İnaktif Hallere Geçişlerdeki Allosterik Mekanizmanın Araştırılması ve İlaç Tasarım Çalışmalarında UygulamasıMühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiMoleküler Biyoloji ve GenetikTÜBİTAK ARDEB2014-04-012017-04-01
KEMAL YELEKÇİCOST CM1406 Epigenetik Kimyasal Biyoloji (EPICHEM)/ Epigenetic Chemical Biology (EPICHEM)Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiMoleküler Biyoloji ve GenetikDiğer Uluslararası2014-11-132018-11-18
ERDAL PANAYIRCIYüksek Başarımlı OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) Tabanlı Sualtı Akustik Modem Tasarımı ve GerçeklemeMühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiElektrik - Elektronik MühendisliğiTÜBİTAK TEYDEB2015-01-012018-01-01
EMRE ÇELEBİSOBAG 115K546 Türkiye Elektrik Piyasası için Ekonomik Denge Modelleri: Piyasa Denge Modelleri ile Üretim/İletim Yatırım Modellerinin Bütünleştirilmesi / Economic equilibrium models for TurkisMühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiBiyoenformatik ve GenetikTÜBİTAK ARDEB2015-09-152018-03-15
ELİYA BÜYÜKKAYABulut Tabanlı Sanal Ortamlar / Cloud based Virtual EnvironmentsMühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiBilgisayar MühendisliğiTÜBİTAK BİDEB2015-09-012017-09-01
GÖKHAN KİRKİLYeni Avrupa Rüzgar Atlası/ New European Wind Atlas (NEWA)Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesiİnşaat MühendisliğiHORIZON 20202015-10-152018-10-15
GÖKHAN KİRKİLS-PARCS: Envisioning and Testing New Models of Sustainable Energy Cooperation and Services in Industrial ParksMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesiİnşaat MühendisliğiHORIZON 20202017-11-012021-09-30
ERDAL PANAYIRCIGörünür Işıkla Haberleşmede Fiziksel Katman GüvenliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiElektrik - Elektronik MühendisliğiTÜBİTAK ARDEB2019-11-152021-11-15
GÖKHAN KİRKİL117Y298 “Akıllı Ulaşım Sistemi Uygulaması ile Dilovası Hava Kirliliğinin Azaltılması Senaryosu”Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesiİnşaat MühendisliğiDiğer Uluslararası2018-09-152021-09-15
AYŞE HÜMEYRA BİLGESonlu Metrik Uzayların Gromov Çarpımları ile İncelenmesi ve Filogenetik UygulamalarıMühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiEndüstri MühendisliğiTÜBİTAK ARDEB2019-03-152021-03-15
EBRU DEMET AKDOĞANGlikolitik enzimlerde türe özgü bağlanma bölgelerinin belirlenmesi ve allosterik ilaç tasarımında kullanımıMühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiMoleküler Biyoloji ve GenetikTÜBİTAK ARDEB2019-03-012022-03-01
YALÇIN ŞADİ5G ve ötesi hücresel ağlarda makineler arası haberleşme için radyo kaynak ayırmaMühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiElektrik - Elektronik MühendisliğiTÜBİTAK ARDEB2019-08-152022-02-15
MUSTAFA HEKİMOĞLUYedek Parça Envanter Yönetiminde Kurulu Sistem Bilgisinin Varlığında İkincil Marketlerin Optimum Şekilde KullanılmasıMühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiEndüstri MühendisliğiTÜBİTAK ARDEB2018-12-012020-08-01
AYŞE HÜMEYRA BİLGEPromoting Deep and Wide Thinking / Early Dual Degrees in Basic SciencesMühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiEndüstri MühendisliğiDiğer Uluslararası2019-09-012022-08-31
TANER ARSAN7160967 Frekans Güncelleme Ve Sinyal Kalite Ölçümünü Otomatik Yapabilen, Yayın İçeriklerini Belirlenen Kriterlere Göre Analiz Edip, İstenmeyen İçerikleri Tanıtıcı Görsellerle Maskeleyebilen YMühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiBilgisayar MühendisliğiTÜBİTAK TEYDEB2019-01-012019-09-30
EBRU DEMET AKDOĞANKompleks Proteinlerin Farklı Bölgelerindeki Amino Asit Dağılımı ve Etkileşimini Etkileyen Çevresel ve Yapısal Faktörlerin İncelenmesi: Hücre Zarı Ortamı, Sekonder Yapı ve Kompleks Yapıdaki MoMühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiMoleküler Biyoloji ve GenetikTÜBİTAK ARDEB2019-09-012020-09-01
DENİZ EROĞLUReveailing Dynamics and Networks from DataMühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiMoleküler Biyoloji ve GenetikTÜBİTAK BİDEB2019-10-012022-10-01
KEMAL YELEKÇİKanser tedavisinde kullanılmak üzere histon deasetlaz HDAC6 ve HDAC10 enzimlerine karşı in siliko tarama ve medisinal kimya yaklaşımlarını kullanılarak etkili ve seçimli yeni inhibitörleMühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiMoleküler Biyoloji ve GenetikDiğer Ulusal2020-03-012022-03-01
AHMET DENİZ YÜCEKAYACovid-19 salgını sürecinde elektrik tedariginin, üretim kaynaklarının ve talebinin yönetilmesiMühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiEndüstri MühendisliğiTÜBİTAK ARDEB2020-07-012020-12-31
ŞEVKET VOLKAN EDİGERHousehold Energy Affordability Assessment in TurkeyMühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiEnerji Sistemleri MühendisliğiDiğer Uluslararası2021-12-012022-03-31
BURAK ÖZÇETİN114K384 Muhafazakarlarda Televizyon İzleme Eğilimleri: Kimlik, Popüler Beğeni ve Sınırlarİletişim FakültesiHalkla İlişkiler ve TanıtımTÜBİTAK ARDEB2014-11-152017-11-15
İREM İNCEOĞLUTürkiye’de gençlerin yeni medya ve kültürel deneyim pratiklerinin incelenmesiİletişim FakültesiHalkla İlişkiler ve TanıtımTÜBİTAK ARDEB2019-04-012021-10-01
SUNCEM KOÇER ÇAMURDANCOVID-19 Baglamında Türkiye'de Yanlıs Bilgi Yayılımını Medya Kullanıcılarının Gözünden Anlamak ve Önleyici Faaliyet Önerileri Gelistirmekİletişim FakültesiHalkla İlişkiler ve TanıtımTÜBİTAK ARDEB2020-07-012020-12-31
ESER SELENKüresel COVID19 Salgının Türkiye'deki Çagdas Sanat Dönüstürücü Etkileriİletişim FakültesiGörsel İletişim TasarımıTÜBİTAK ARDEB2020-07-012020-12-31
EYLEM YANARDAĞOĞLUImpact of Digitalisation on news production and journalism in Turkeyİletişim FakültesiYeni MedyaDiğer Uluslararası2021-03-302021-09-30
SABRİ GÖKMENGeometrik Örüntüye Dayalı Mukarnasların Tasarım Süreçlerinin Hesaplamalı Araçlar Geliştirilerek ÇözümlenmesiSanat ve Tasarım FakültesiMimarlıkTÜBİTAK ARDEB2019-10-012021-08-01
YONCA ERKANA Jerusalem Database: Architecture and Design in Modern Times, Bezalel Academy of Arts and Design, JerusalemModule:Documenting Urban Modernization of Jerusalem in the Ottoman Empire, Kadir HSanat ve Tasarım FakültesiMimarlıkDiğer Uluslararası2018-12-212019-12-30
EZGİ TUNCERUKRI GCRF Gender, Justice and Security Hub Migration and Displacement StreamSanat ve Tasarım FakültesiMimarlıkDiğer Uluslararası2020-01-012021-12-31
AkademisyenProje AdıFakülteBölümFon KuruluşuBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
GÖZDE ÇÖREKÇİOĞLU İSHAKOĞLUMPI 2019-01 Corporate Culture and Employee Productivity: A Randomized Informational Intervention on Multiple Corporationsİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiEkonomiDiğer Uluslararası2018-06-182023-12-30
NURHAN DAVUTYANDuyûn-ı Umumiye İdaresi?nin Osmanlı Ekonomisine ve İttihat Terakki Cemiyetinin Anadoludaki Örgütlenmesine Etkileri: 1882-1914İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiUluslararası Ticaret ve FinansmanTÜBİTAK ARDEB2020-02-152023-02-15
BERKAY AYHANCA18119 : Who Cares in Europeİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiDiğer Uluslararası2019-03-202023-03-19
ONURCAN YILMAZFI-18688 Religion as Universal Moral Compass: Does Religious Belief Promote Behavioral Consistency Across Moral Domains?İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiPsikolojiDiğer Uluslararası2022-01-032024-10-01
BERNA ARSLAN UZUNDAĞBebeklik ve Erken Çocuklukta Bilişsel Gelişim: Dil, Dikkat ve Yürütücü İşlevlerin Gelişimiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiPsikolojiTÜBİTAK ARDEB2022-02-072024-08-07
ASLI AKTAN ERCİYESİkinci dil ediniminin okul öncesi ve okul çağı çocuklarında anlatı becerilerinin kurgusal, dilbilimsel ve algısal süreçlerine olan etkisi: Boylamsal bir çalışmaİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiPsikolojiTÜBİTAK ARDEB2020-07-152023-08-15
HASAN DAĞEmlak Sektöründe Yapay Zeka Tabanlı Ürün ve Servislerİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiYönetim Bilişim SistemleriTÜBİTAK BİDEB2020-07-152028-07-15
EMRULLAH FATİH YETKİNYeni Teknolojiler ve Büyük Veri Analitikleri Kullanılarak, Üretim Endüstri 4.0 Uygulamalarının Üretim Süreçleri İçerisinde Geliştirilmesiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiYönetim Bilişim SistemleriTÜBİTAK BİDEB2020-07-152028-07-15
MELTEM UCALCA18219 - Research network for including geothermal technologies into decarbonized heating and cooling gridsİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiEkonomiDiğer Uluslararası2019-10-152023-10-14
MARY LOUISE ŞİMŞEKGenderEX: Gender for Excellence in Researchİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiHORIZON 20202021-01-012023-12-31
MELTEM UCALENGINE – Engineering curricula modernization in renewable energy in Albanian Universitiesİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiEkonomiDiğer Uluslararası2020-11-152023-11-14
MELTEM UCAL101007961 AI4LABOUR-Reshaping labour force participation with Artificial Intelligenceİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiEkonomiHORIZON 20202021-11-012025-10-31
SİNEM AKGÜL AÇIKMEŞEJean Monnet Chair on Hybrid Threats in the EUİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiUluslararası İlişkilerDiğer Uluslararası2020-10-102023-10-09
EMRULLAH FATİH YETKİNBüyük Verilerin Manifold Ögrenme ile Analizi için Özdeger Dagılımı Dilimlenmesi ve Kontür Integraline Dayalı Yeni bir Yöntemin Gelistirilmesiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiYönetim Bilişim SistemleriTÜBİTAK ARDEB2021-01-152024-01-15
LERNA KOHARİK YANIKCA19129 - Decolonising Development: Research, Teaching and Practiceİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiDiğer Uluslararası2020-09-092024-09-08
AYŞE BELMA ÖZTÜRKKALCA19130 - Fintech and Artificial Intelligence in Finance - Towards a transparent financial industry Working Group 2 ve 3İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiUluslararası Ticaret ve FinansmanDiğer Uluslararası2020-09-142024-09-13
MELTEM UCALGood DEEDs – Digital Energy Efficiency Designersİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiEkonomiDiğer Uluslararası2021-06-302023-06-29
OSMAN ZİHNİ ZAİMCA20131 Efficient Justice for All: Improving Court Efficiency through EU Benchmarkingİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiEkonomiDiğer Uluslararası2021-05-252025-10-11
HASAN DAĞKritik Altyapılarda Olagandısılık Tespiti için Federe Makine Ögrenme Mimarisi Modeliİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiYönetim Bilişim SistemleriTÜBİTAK ARDEB2021-05-152024-05-15
OĞUZHAN CEYLANKritik Altyapılarda Olagandısılık Tespiti için Federe Makine Ögrenme Mimarisi Modeliİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiYönetim Bilişim SistemleriTÜBİTAK ARDEB2021-05-152024-05-15
SEDA ERDOĞANTürkiye’deki KOBİ’lerin Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Finansmana Erişimlerine Katkısı ve Finansmana Erişimlerinin Performanslarına ve Uluslararasılaşma Süreçlerine Etkilerinin Analiziİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiUluslararası Ticaret ve FinansmanTÜBİTAK ARDEB2021-09-152023-09-15
AHU GÖKÇESeçici görsel-mekânsal dikkat süreçleri ve anlamsal bağlamın uç değerlerin saptanma ve temsiline etkisiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiPsikolojiTÜBİTAK ARDEB2021-10-012024-10-01
ONURCAN YILMAZKaynak Kıtlığında İş Birliği Nasıl Teşvik Edilebilir? Sezgisel/Analitik Düşünmenin Düzenleyici Rolüİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiPsikolojiTÜBİTAK ARDEB2021-09-152024-09-15
ALP ERİNÇ YELDANAvrupa Yeşil Mutabakatı: Türkiye için Tehdit ve Fırsatlar, Uluslararası Kapsamlı ve Dinamik Genel Denge Analiziİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiEkonomiTÜBİTAK ARDEB2021-12-012024-12-01
ONURCAN YILMAZDeprem Tehdidi Altında Toplumsal İş Birliği Nasıl Arttırılır?İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiPsikolojiTÜBİTAK ARDEB2021-11-012024-11-01
LERNA KOHARİK YANIKDeprem ve Kadın: İstanbul'da Toplumsal Kırılganlıklara Duyarlı, Afet Risk Azaltma ve Hazırlık Planlamaları İçin Tespit, Tetkik ve Çözüm Önerileriİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiTÜBİTAK ARDEB2021-12-012024-12-01
LERNA KOHARİK YANIKCA18140 - People in Motion: Entangled Histories of Displacement across the Mediterranean (1492-1923)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiDiğer Uluslararası2019-04-092023-04-08
EMRULLAH FATİH YETKİNGeri dönüşümlü Krylov Altuzayları ile Doğrusal olmayan Boyut indirgeme Yöntemleri ve Endüstriyel Nesnelerin İnterneti verisine uygulanmasıİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiYönetim Bilişim SistemleriTÜBİTAK UİDB2022-06-012024-06-01
BERKAY AYHANTürkiye’de Hanehalkı Borçluluğu: Nedenler, Örüntüler, Sonuçlar ve Kamu Politikası Önerileriİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiTÜBİTAK ARDEB2022-02-012025-03-01
OĞUZ ERSANDepremlerin finansal karar alma üzerindeki etkileriİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiUluslararası Ticaret ve FinansmanTÜBİTAK ARDEB2022-02-012025-02-01
SELAHATTİN ADİL SARIBAYHolistik Düşünce: Kavramsal ve Psikometrik Özellikleri ve Modern Hayatın Sorunlarına Karşın Olası Sosyal Faydalarıİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiPsikolojiTÜBİTAK ARDEB2022-06-012025-06-01
EMEL AKÇALICA20134 - Traces as Research Agenda for Climate Change, Technology Studies, and Social Justiceİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiUluslararası İlişkilerDiğer Uluslararası2021-10-282025-10-27
ONURCAN YILMAZArt, Empathy and Justice: an exploration of cognitive aestheticsİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiPsikolojiDiğer Uluslararası2022-06-012023-11-30
EFE SOYMANBaşkalarının Davranışlarını Gözlemlerken Beyinde Oluşan Mu Baskılamasının EEG ile Ölçülmesinin Güvenilirliğiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiPsikolojiTÜBİTAK ARDEB2022-03-152023-03-15
ÖZGÜR ORHANGAZİIntegrated Policy Strategies and Regional Policy Coordination for Resilient, Green and Transformative Development: Supporting Selected Asian BRI Partner Countries to Achieve 2030 Sustainable Development Agendaİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiEkonomiDiğer Uluslararası2022-01-312024-01-31
HÜSEYİN EMRAH KARAOĞUZSporun Türkiye'nin dış ilişkilerinde ve küresel/bölgesel imajının şekillenmesinde oynadığı rolün ve dünyada ön plana çıkan spor diplomasisi stratejilerinin analiziİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiUluslararası İlişkilerTÜBİTAK ARDEB2022-11-152024-11-15
MEHMET HARMARomantik Çiftlerin Gündelik Konuşmalarındaki Sözel ve Sözel olmayan İpuçları Açısından İletişim Profilleri ve Profillerin İlişkiler Temelindeki Boylamsal Çıktılarıİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiPsikolojiTÜBİTAK ARDEB2022-03-012023-03-01
DİLEK CİNDOĞLUDoğumun De-Medikalizasyonu Nasıl Mümkün: Türkiye’de Normalleşen Epizyotomileri Kesişimsel Bir Yaklaşımla Çözümlemekİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiTÜBİTAK ARDEB2022-07-012024-07-01
HASAN DAĞCyberMACS - Master of Applied Cybersecurityİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiYönetim Bilişim SistemleriDiğer Uluslararası2022-10-012028-11-30
ÖZGÜR ORHANGAZİTürkiye’de Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Ekonomik ve Sosyal Sonuçları: Çevre, İstihdam, Üretim ve Dış Ticaret Açığıİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiEkonomiTÜBİTAK ARDEB2022-08-152024-02-15
MEHMET KEREM ÇOBANCA20123 - Intergovernmental Coordination from Local to European Governanceİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiDiğer Uluslararası2022-04-182025-09-29
OĞUZ ERSANFinansal Piyasalardaki Özel Bilgi Kaynaklı Işlem Olasılığı Modellerinin Tahminine Yönelik İyileştirmelerİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiUluslararası Ticaret ve FinansmanTÜBİTAK ARDEB2022-10-012023-10-01
PELİN GÜLŞAH CANBOLATHizmet Sistemlerinde Heterojen Sınırlı RasyonaliteMühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiEndüstri MühendisliğiTÜBİTAK ARDEB2022-09-012023-08-01
GÖKHAN KİRKİL835896 Open ENergy TRansition ANalyses for a low-carbon Economy – OpenENTRANCEMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesiİnşaat MühendisliğiHORIZON 20202018-01-012023-06-30
GÖKHAN KİRKİLGeoSmart – Technologies for geothermal to enhance competitiveness in smart and flexible operationMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesiİnşaat MühendisliğiHORIZON 20202019-03-012023-06-30
DENİZ EROĞLUYapısal Modifikasyonların Karmaşık Ağ Senkronizasyonlarındaki EtkileriMühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiMoleküler Biyoloji ve GenetikTÜBİTAK ARDEB2020-02-012023-02-01
GÖKHAN KİRKİLCA18219 - Research network for including geothermal technologies into decarbonized heating and cooling gridsMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesiİnşaat MühendisliğiDiğer Uluslararası2019-10-152023-10-14
MUSTAFA HEKİMOĞLUTedarik Zinciri Risklerinin varlığında Yedek Parça Envanter Yönetiminde Üç Boyutlu Yazıcıların Optimum Kullanımı İçin Matematiksel Modeller GeliştirilmesiMühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiEndüstri MühendisliğiTÜBİTAK ARDEB2020-08-012023-08-01
FUNDA SAMANLIOĞLUD FAST Dağıtım Hizmetleri ve Lojistik A.Ş. (HepsiJET) Taşımacılık Operasyonları OptimizasyonuMühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiEndüstri MühendisliğiTÜBİTAK BİDEB2020-07-152028-07-15
YALÇIN ŞADİGelecek Nesil Wi-Fi Teknolojilerinin GeliştirilmesiMühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiElektrik - Elektronik MühendisliğiTÜBİTAK BİDEB2020-07-152027-07-15
MUSTAFA HEKİMOĞLUOtomotiv Sektöründe Satış Sonrası Hizmetler İçin Makine Öğrenmesi Çözümlerinin GeliştirilmesiMühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiEndüstri MühendisliğiTÜBİTAK BİDEB2020-07-152028-07-15
ERDAL PANAYIRCINEWFOCUS - European Network on Future Generation Optical Wireless Communication TechnologiesOC-2019-1-23857Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiElektrik - Elektronik MühendisliğiDiğer Uluslararası2020-09-082024-09-07
CEREN GÜRKANCA18232 - Proje Başlığı/Project Title: Mathematical models for interacting dynamics on networks (mat-dyn-net)Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesiİnşaat MühendisliğiDiğer Uluslararası2019-10-042023-10-03
SERHAT ERKÜÇÜKGelecek Nesil Iletisim Sistemleri için Zaman-Frekans Yayılımlı Seyrek Kodlu Çoklu ErisimMühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiElektrik - Elektronik MühendisliğiTÜBİTAK ARDEB2021-04-152023-10-15
MEHMET TİMUR AYDEMİREMPEDANS KAYNAKLI DA-DA DÖNÜŞTÜRÜCÜLÜ YÜKSEK FREKANS YÜKSEK GERİLİM GÜÇ KAYNAĞI TASARIMIMühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiElektrik - Elektronik MühendisliğiTÜBİTAK ARDEB2021-11-152024-05-15
HABİB ŞENOLTam Çift Yönlü 5G OFDM Haberleşme Sistemleri için Kanal Kestirim Algoritmaları TasarımıMühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiBilgisayar MühendisliğiTÜBİTAK ARDEB2021-11-152023-11-15
SALİH TİLEYLİOĞLUKuvvetli Yer Hareketi İstasyonu Kayıtları Kullanarak Derin Öğrenme ve Makine Öğrenme Tabanlı Dinamik Zemin ve Deprem Parametresi KestirimiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesiİnşaat MühendisliğiTÜBİTAK ARDEB2021-10-152024-04-15
BURAK ÇAVDAROĞLUAfet Sonrası Enkaz Kaldırma Çalışmalarının Dinamik Kapsayan Ağaç Problemi ile OptimizasyonuMühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiEndüstri MühendisliğiTÜBİTAK ARDEB2021-10-012023-10-01
CEREN GÜRKANAkışkan Davranışı Modellemede Kullanılacak Yeni Bir Stabil Genişletilmiş Hibrit Süreksiz Galerkin Nümerik Metodu GeliştirilmesiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesiİnşaat MühendisliğiTÜBİTAK ARDEB2021-11-012024-11-01
FABIO STROPPAArtificial Intelligence in Domestic Automation, Rehabilitation, and Navigational RoboticsMühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiBilgisayar MühendisliğiTÜBİTAK BİDEB2022-10-012025-10-01
MİNE SARAÇ STROPPANovel Human-Machine Interaction Devices for Physical Rehabilitation, Virtual Interaction, and Social Robotics.Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiMekatronik MühendisliğiTÜBİTAK BİDEB2022-10-012025-10-01
KEMAL YELEKÇİCA20121 - Bench to bedside transition for pharmacological regulation of NRF2 in noncommunicable diseasesMühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiMoleküler Biyoloji ve GenetikDiğer Uluslararası2021-10-192025-10-10
EBRU DEMET AKDOĞANProtein Kompleks Arayüzey Bölgelerin Yapısal Parmak İzleri: Makine Öğrenme Yöntemiyle Arayüzey TahminiMühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiMoleküler Biyoloji ve GenetikTÜBİTAK ARDEB2022-03-012025-03-01
MİNE SARAÇ STROPPAEl-Göz Koordinasyonu Uygulamalarında Etkin Verimin Kullanıcı Motor Performansını Artırmak için Uzaktan KullanımıMühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiMekatronik MühendisliğiTÜBİTAK ARDEB2022-04-012025-04-01
DENİZ EROĞLUElektrik İletim Ağlarında Karmaşık Sistemler Analizleri: Modelleme, Modifikasyon ve KontrolMühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiMoleküler Biyoloji ve GenetikTÜBİTAK ARDEB2022-03-012025-03-01
AYŞE HÜMEYRA BİLGEMüşteri Fatura Şikayetlerini Önceden Tahminlemeye Yönelik Akıllı Teknolojik ÇözümlerMühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiEndüstri MühendisliğiTÜBİTAK TEYDEB2022-01-012023-12-31
ŞEVKET VOLKAN EDİGERAvrupa Yeşil Mutabakatı Çerçevesinde Adana Organize Sanayi Bölgesi’nin Eko-Endüstriyel Parka Dönüştürülmesi Amacıyla Döngüsel Ekonomi ve Endüstriyel Simbiyozun GeliştirilmesiMühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiEnerji Sistemleri MühendisliğiTÜBİTAK ARDEB2022-10-102024-04-15
NİMA JAFARİ NAVİMİPOURThe Development of Ultra-Efficient and Fault-Tolerant Nano-Scale Digital Circuits for Quantum ComputingMühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiBilgisayar MühendisliğiTÜBİTAK ARDEB2022-10-152025-10-15
MUHAMMET MUSTAFA ÇETİNAmidlerin İndirgenmesi için Demir Temelli Katalizörlerin Eldesi ve UygulamalarıMühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiMoleküler Biyoloji ve GenetikTÜBİTAK UİDB2022-11-152025-11-15
GÖKHAN KİRKİLCA21103 - Implementation of Circular Economy in the Built Environment (CircularB)Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesiİnşaat MühendisliğiDiğer Uluslararası2022-10-272026-10-26
ASKER KARTARI403 “KHAS YEP” – Kadir Has University Creative Industries Platformİletişim FakültesiReklamcılıkDiğer Uluslararası2020-08-202023-02-20
RÜSTEM ERTUĞ ALTINAYSTAGING-ABJECTION - Staging National Abjection: Theatre and Politics in Turkey and Its Diasporasİletişim FakültesiGörsel İletişim TasarımıHORIZON 20202020-05-012025-05-01
NEZAKET DEFNE KARAOSMANOĞLUTürkiye'de Elektrikli Ev Teknolojilerinin Toplumsal Tarihi (1930-2020): Kadınların Gündelik Hayatlarında Modernlesmeİletişim FakültesiHalkla İlişkiler ve TanıtımTÜBİTAK ARDEB2021-02-152023-08-15
GÜLÜMSER DENİZ BAYRAKDARTV Dizileri: Karşılaştırmalı Perspektif - Jeopolitikadan Jeokritiğe: Sırbistan ve Türkiyeİletişim FakültesiRadyo, Televizyon ve SinemaTÜBİTAK UİDB2021-09-012023-09-01
MELİS BEHLİLSinemasal Sanal Gerçeklikte İzleyicinin Konumlandırılmasıİletişim FakültesiRadyo, Televizyon ve SinemaTÜBİTAK ARDEB2022-02-012025-02-01
AYLİN SUNAM AUDRYTürkiyeli Gençlerin Konum Tabanlı Mobil Uygulamalar Aracılığı ile Partner Seçme Pratiklerinin İncelenmesiİletişim FakültesiYeni MedyaTÜBİTAK ARDEB2021-09-152023-12-15
ELİF AKÇALITürkiye Ekranlarında ve Kamera Arkasında Kadın: Temsilin ve İşgücünün Güncel (2017-2021)İletişim FakültesiRadyo, Televizyon ve SinemaTÜBİTAK ARDEB2021-10-012023-12-01
YONCA ERKANTarihsel Kentlerin Kır-Kent Sürekliliği Bağlamında, Web-CBS Destekli Alan YönetimiKoruma Modeli: İznik ÖrneğiSanat ve Tasarım FakültesiMimarlıkTÜBİTAK ARDEB2020-10-012023-10-01
AYŞE NUR EREKDynamics of placemaking and digitization in Europe´s citiesSanat ve Tasarım FakültesiEndüstriyel TasarımDiğer Uluslararası2019-06-012023-06-01
YONCA ERKAN101008186 CONSIDER-Sustainable Management of Industrial Heritage as a Resource for Urban DevelopmentSanat ve Tasarım FakültesiMimarlıkHORIZON 20202021-10-012025-09-30
BANU MANAVDESIGNHUB-İST Tasarım Eğitim ve Uygulama MerkeziSanat ve Tasarım Fakültesiİç Mimarlık ve Çevre TasarımıİSTKA2021-12-012023-05-30
AYŞE NUR EREKCA20105 - Slow Memory: Transformative Practices for Times of Uneven and Accelerating ChangeSanat ve Tasarım FakültesiEndüstriyel TasarımDiğer Uluslararası2021-10-142025-10-13
EZGİ TUNCERYÜKSEK VASIFLI GÖÇMEN KADINLARIN EMEK GÖÇÜNÜN VE KENTSEL YASAM DENEYIMLERININ TOPLUMSAL CINSIYET DINAMIKLERI: ISTANBUL ÖRNEGISanat ve Tasarım FakültesiMimarlıkTÜBİTAK ARDEB2022-04-012023-10-01
ÖZLEM ÖZHABEŞ BİLİŞACT - Artistic freedom and Children's and youth's perspective in the arts in TurkeySanat ve Tasarım FakültesiTiyatroDiğer Uluslararası2022-06-012024-05-31
AYŞE ELİF COŞKUNFolk Art & Culture: Offering educational opportunities to young peopleSanat ve Tasarım FakültesiEndüstriyel TasarımDiğer Uluslararası2022-12-302024-06-29
ESRA HAMAMCIOĞLURegüle Olmayan Finansal Ürünlerin Tercihinde Risk Faktörü Bilgisinin Bireysel Yatırımcılar Üzerindeki Rolü: Türkiye İçin Regüle Olmayan Finansal Ürün Haritası Çıkartılması, Regülasyonların EtHukuk FakültesiÖzel HukukTÜBİTAK ARDEB2022-05-012024-05-01