TÜBİTAK ARDEB 3501- Kariyer Geliştirme Programı Kapsamında Üniversitemize 2 Yeni Proje Desteği

1 Nisan 2024

Üniversitemiz akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Demet Özer ve Dr. İpek Yeğinsü’nün projeleri TÜBİTAK 3501 – Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Demet Özer’in desteklenen projesinin başlığı “Konuşmacıların ve Hayali Dinleyicilerinin Bilişsel Özelliklerinin Etkileşiminde Multimodal Dil Kullanım Stratejileri: Bütüncül Bir İnceleme”dir.

Bu proje, doğal iletişim ortamlarının iki önemli unsuru olan konuşmacı ve dinleyicilerin bilişsel özelliklerine bağlı olarak kullanılan multimodal dil (sözlü dil ve ikonik el jestleri) stratejilerini araştırmayı hedeflemektedir. Projede konuşmacıların kullandıkları multimodal dilin hem konuşmacının uzamsal ve sözel yetilerine hem de konuşmalarını yönelttikleri dinleyicilerinin varsayılan uzamsal ve sözel yetilerine bağlı olarak nasıl değiştiği ve bu farklılaşan multimodal dil kullanımlarının farklı bir grup dinleyici tarafından anlamsal olarak nasıl değerlendirildiğine bakılacaktır.

Görsel İletişim Tasarımı bölümünde görevli Dr. İpek Yeğinsü’nün proje başlığı ise “Nitelikli Fikrî Tapuların (NFT) Türkiye’de Görsel Sanatlar Alanına Etkilerinin T. F. Gieryn’in “Sınır-işi” Kavramı Üzerinden İncelenmesi”dir.

Bu proje, Çağdaş Sanat ve Nitelikli Fikrî Tapu (NFT) alanları arasındaki sınırlar ile sanat dünyasının yerleşik hiyerarşileri ve kurumsal mekanizmaları arasındaki ilişkiyi (Szabo ve Skovrup, 2022), Türkiye’de bu iki alanın ortak sınırında faaliyet gösteren sanatçı, müze ve kültür kurumları ile galerilerin ve NFT platformlarının “sınır-işi” (Gieryn, 1983) süreçleri üzerinden tanımlamak ve anlamlandırmak; elde edilen bulguları alanın sürdürülebilirliğini ve küresel rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak alanın yararına sunmayı amaçlamaktadır.

Demet ve İpek Hocamızı tebrik eder, araştırmalarında başarılar dileriz.