Kadir Has Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü,

 • Kadir Has Üniversitesi bünyesinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını sağlar, düzenler ve geliştirir,
 • Üniversite kampüslerindeki yerel ağ ve internet servislerini tasarlar, kurar ve yönetir,
 • Üniversiteye hizmet veren sunucuları kurar, yönetir ve güncelleştirir,
 • E-posta, DNS, DHCP, anti-virüs, anti-spam gibi servislerini sağlar,
 • Üniversite içerisinde ihtiyaç duyulan özel yazılımları geliştirir ya da temini için öneri getirir,
 • Kadir Has Üniversitesi ve birimlerinin websitelerini hazırlar, yönetir ve günceller,
 • Duyuru, haber ve etkinliklerin yayınlanmasını sağlar,
 • Akademik ve idari personel ile öğrencilere tahsis edilmiş tüm bilgisayarlara yazılım ve donanım desteği verir,
 • Üniversite kütüphanesi ve laboratuvarlarında bulunan bilgisayarların sorunsuz kullanılması amacıyla ilgili bakım ve güncellemeleri yapar,
 • Konferanslar, seminerler ve sunumlar sırasında gerekli altyapıyı hazırlar ve teknik desteği sağlar,
 • Bilgi Teknolojileri Direktörlüğünde ve bilgisayar laboratuvarlarında da görev alan asistan öğrenciler ile stajyerlerin teoride öğrendiklerini pratiğe dönüştürmeleri için gerekli destek ve eğitimler verir; bu kişilerin kendilerini sektöre hazırlamaları için bilgi bazında yardımcı olur,
 • Bilgi Teknolojileri olanaklarını en üst seviyeye çıkarabilmek için teknolojiyi takip eder.
ERMAN ZÜLFÜKAROĞLU[email protected] 1211
Bilgi Teknolojileri Direktörü
SERCAN TAN[email protected] 1214
Yazılım Geliştirme Yöneticisi
DERYA KAYA[email protected]1215
SAP Yazılım Geliştirme Yöneticisi
ALİ AKTAŞ[email protected] 1205
Yazılım Geliştirme Uzmanı
İBRAHİM ABLAK[email protected] 1201
SAP Destek Uzmanı
İSMAİL ALAYLIOĞLU[email protected] 1818
Ses ve Görüntü Uzmanı
ALİ YAŞAR[email protected] 1216
Sistem Destek Yardımcı Uzmanı
EMRE ÖZEL[email protected] 1207
BT Destek ve Laboratuvar Yardımcı Uzmanı
ENGİN AKTÜRK[email protected] 1209
Sistem Destek Uzmanı
FATİH KARAKAŞER[email protected] 1415
BT Destek ve Laboratuvar Yardımcı Uzmanı
YUNUS AKARSU[email protected] 1210
Eğitim Teknolojileri Yetkin Uzmanı
YÜCEL KİRAZ[email protected] 1208
Ses ve Görüntü Yardımcı Uzmanı
UĞUR ÇALIK[email protected] 1218
BT Donanım ve Destek Yardımcı Uzmanı
BAYRAM EMİNANÇ[email protected]1200
BT Donanım ve Destek Yardımcı Uzmanı
BERK ŞENMAN[email protected] 1203
BT Donanım ve Destek Yardımcı Uzmanı
ENES BEKTAŞ[email protected] 1212
İş Analisti Yardımcı Uzmanı

Tüm öğrencilerimize kayıt sırasında mezun olsalar bile kullanmaya devam edebilecekleri @stu.khas.edu.tr uzantılı bir e-posta adresi tanımlanmaktadır. ( http://www.outlook.com/stu.khas.edu.tr ) 

Üniversitemizde aktif olarak eğitimine devam eden tüm öğrencilerimize 2TB kapasiteli OneDrive bulut depolama alanı ve Microsoft Office uygulamalarını bilgisayarlarına indirip kullanabilecekleri lisanslar tanımlanmaktadır. 

Tüm öğrencilerin Kadir Has Üniversitesi Ağı Kullanım Politikası’nı okuyup kabul ettiklerini teyit etmeleri beklenir. 

Cibali Kampüsümüzdeki Bilgisayar Laboratuarları 

 • Lab 1 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
 • Lab 2 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
 • Lab 3 İİSBF 
 • Lab 4 İletişimFakültesi
 • VCD Workshop, İletişim Fakültesi
 • Lab 5 Sanat ve Tasarım Fakültesi
 • Yeni Medya Lab
 • Kurgu Stüdyosu, RTS Lab
 • Endüstri Mühendisliği Lab
 • Mikro İşlemci  Lab
 • Network  Lab
 • Telekomünikasyon Lab
 • My Lab
 • FabLab

Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü tarafından; idari, akademik, öğrenci ve misafirlerimize kablosuz internet hizmeti sunulmaktadır.

Kablosuz ağa bağlanmak için;

Öğrenciler İçin (KHAS-Ogrenci): öğ[email protected] (2014 yılı ve öncesi öğrencilerimiz için [email protected])

Akademik ve İdari Personel İçin (KHAS-Akademik): [email protected]

Misafirler İçin (KHAS-Guest): Cep telefonunuza gelen SMS şifresi ile giriş yapılır.

Sistemin açılmaması durumunda DNS’leri ağ kartınızın otomatik ayarlarına çekmeniz gerekmektedir. (8.8.8.8 ,8.8.4.4 gibi global DNS’ler kullanılmamalıdır)

Bu kullanım politikası Kadir Has Üniversitesi ağ hizmetlerini kullanan tüm kullanıcılara uygulanan kuralları tanımlar. Kullanıcılar; öğrenciler, akademik personel ve Kadir Has Üniversitesinde çalışan diğer personeldir.

Yerel Alan Ağı, Kadir Has Üniversitesi dahilinde bölüm, birim, bina ve kampüs düzeyinde bilişim kaynaklarını bir ağ yapısı ile birbirine bağlayan ve internet erişimini sağlayan ağdır. Kadir Has Üniversitesi öğrencilerine, öğretim üyelerine ve çalışanlarına hizmet vermektedir. Bu hizmetin kullanım önceliği akademik eğitim amaçlı araştırma ve geliştirme faaliyetler içindir. Ağ güvenliğinin sağlanması ve daha etkin kullanımı için tüm kullanıcıların aşağıda belirtilen kurallara uymaları gerekmektedir.

Kadir Has Üniversitesi Yerel Alan Ağı Kullanım Esasları:

 1. Kadir Has Üniversitesi Yerel Alan Ağı sadece eğitim, bilimsel araştırma, teknik gelişme, teknoloji transferi, bilimsel, teknik ve kültürel bilginin yayılması gibi profesyonel amaçlar için tasarlanmıştır.
 2. Kadir Has Üniversitesi Yerel Alan Ağına, ticari olan veya olmayan, ücret karşılığı ya da ücretsiz, yetki verilmemiş herhangi bir üçüncü kişi veya kuruluşun erişimi sağlanamaz.
 3. Kadir Has Üniversitesi Yerel Alan Ağını kullanan bölüm veya birimler bu kaynakların kullanımı ile ilgili sorumluluğu üstlenmiş sayılırlar. Kullanıcıların yarattığı giriş ve çıkış trafiğinden sorumludurlar. Bu konuda sorun yaşandığında Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü’nden gelen uyarıları değerlendirip, aykırı ve istenmeyen trafiği yaratan kullanıcı (personel veya öğrenci) uyarılmalıdır.
 4. Bölüm veya birimler; Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü’nün binalarda kurduğu kablolama sistemi, ağ erişim cihazları ve diğer teçhizat üzerinde yazılım veya donanım düzeyinde değişiklikler yapmamalı, ihtiyaç durumunda Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü ile irtibata geçerek gerekli değişiklikler karşılıklı bilgilendirme ve onay sonucunda yapılmalıdır.

Kadir Has Üniversitesi Yerel Alan Ağı aşağıdaki amaçlar için kullanılamaz:

 1. Rastgele ve alıcının istemi dışında e-posta göndermek (SPAM iletiler);
 2. Başka bir kullanıcının posta adresini, o kullanıcının izni olmadan mesaj gönderme amacıyla kullanmak;
 3. Peer-to-peer dosya paylaşım programlarını Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü’nün izin verdiği bilgisayarların dışında kurmak ve kullanmak;
 4. Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü hizmetlerinin kalitesini düşürecek veri trafiği oluşturmak;
 5. Yasaklanmış materyali, örneğin çirkin, müstehcen yada uygunsuz resimleri üretmek ya da dağıtmak;
 6. Gerçek dışı, sıkıntı ve rahatsızlık verici, gereksiz endişe yaratacak materyali üretmek ve dağıtmak;
 7. İftira ve karalama mahiyetinde materyal üretimi yapmak ve dağıtmak;
 8. Başkalarının telif haklarını ihlal edici konumda olan (copyright) materyali (yazı, makale, kitap, film, müzik eserleri gibi) iletmek/yayınlamak/dağıtmak;
 9. Diğer kullanıcılara ait giriş kodlarını elde etmeye veya yaymaya çalışmak;
 10. Yerel, ulusal, uluslararası bilgisayarları veya hizmetleri kasıtlı olarak yetkisiz kullanmak;
 11. Kasıtlı olarak yapılan aşağıdaki tip uygulamalar;

a. Diğer kullanıcılara ait verileri bozmak ya da zarar vermek, gizlilik hakkını ihlal etmek;
b.  Başkalarına ait kişisel bilgilere tecavüz ve çalışmaları bozmak;
c. Kasten ya da zayıf güvenlik nedeni ile bir bilgisayarın herhangi bir bilgisayar virüsü, bilgisayar solucanı, trojan, casus program ya da herhangi diğer bir istenmeyen program ile enfekte edilmesine sebep olmak.

Yukarıdaki kurallara ek olarak;

 1. Üniversite ağ kaynaklarının üniversite dışından kullanılmasına sebep olabilecek ya da üniversite dışındaki kişi ya da bilgisayarların kendilerini üniversite içindeymiş gibi tanıtmalarını sağlayacak her tür faaliyet (proxy, relay, IP sharer, NAT vb.) yasaktır.
 2. Ağ güvenliğini tehdit edici faaliyetlerde bulunmak (DoS saldırısı, port-network taraması vb.) yasaktır.

Uygulama:

 1. Bu kullanım esaslarını kabul eden taraf, yukarıda ifade edilen maddelerde belirtilen kurallara uygun olarak ve kullanıcının kişilik hakları saklı kalmak koşulu ile, Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü’nün Kadir Has Üniversitesi Ağı kullanımını kontrol edebileceğinden haberdardır ve bunu açıkça kabul eder.
 2. Bu kullanım esaslarını kabul eden taraf, yasaklanmış kullanım fark edildiği takdirde Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü’nün ağ servislerini kullanıcıya kapatabileceğini kabul eder.
 3. Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü sektörde meydana gelebilecek yasal değişimleri göz önünde tutarak kullanım esaslarını herhangi bir zaman değiştirme hakkını sahiptir.
 4. Bu kullanım esaslarını kabul eden taraf Kadir Has Üniversitesi Ağını kullandığı süre içinde bu esasları tam olarak anladığını, tanıdığını ve bu yükümlülüklere uyacağını kabul eder.

Laboratuvar Kullanım Kuralları:

 1. Laboratuvarlara yiyecek, içecek sokmak yasaktır. Çalışma ortamları temiz ve düzenli tutulmalıdır.
 2. Laboratuvarlarda sigara vb. tütün ürünlerin kullanılması yasaktır.
 3. Laboratuvarların sessiz ve sakin ortamını bozacak yüksek sesle konuşma, tartışma yapılması yasaktır.
 4. Laboratuvarlardaki bilgisayarları birden fazla kişi tarafından kullanılması yasaktır.
 5. Laboratuvarlarda oyun oynamak yasaktır.
 6. Toplum ahlak kurallarına uymayan, diğer kullanıcıları rahatsız edici içerik barındıran web sayfalarına giriş yasaktır.
 7. Laboratuvarda bulunan bilgisayarların donanımlarına zarar verecek davranışlarda bulunmak yasaktır.
 8. Bilgisayarların işletim sistemlerini ve kurulu yazılımların çalışmasını engelleyici davranışlarda bulunmak yasaktır.
 9. Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü’nün güvenlik sistemlerine girmeye çalışmak, konfigürasyonlar üzerinde değişiklik yapmaya çalışmak yasaktır.
 10. Rastgele ve alıcının istemi dışında e-posta (SPAM iletiler) göndermek yasaktır.
 11. Kişilik haklarını zedeleyici, hakaret içeren e-posta göndermek yasaktır.
 12. Başka bir kullanıcının posta hesabını, o kullanıcının açık izni olmadan mesaj gönderme amacıyla kullanmak yasaktır.
 13. Her kullanıcı kendi hesabından ve şifresinden sorumludur.
 14. Başkalarının telif haklarını ihlal edici konumda olan (copyright) materyali (yazı, makale, kitap, film, müzik eserleri gibi) kopyalamak/iletmek/yayınlamak/dağıtmak yasaktır.
 15. USB bellekler kullanılmadan önce virüs için kontrol edilmelidir.
 16. Laboratuvar malzemelerini, masa, sandalye ekipmanlarını zarar verici şekilde kullanmak yasaktır.

Uygulama:

Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü gerçekleşen eylemin yoğunluğuna, kaynaklara veya kişi/kurumlara verilen zararın boyutuna ve tekrarına göre aşağıdaki yaptırımları uygular. 

 1. Kullanıcı sözlü ve/veya yazılı olarak uyarılır.
 2. Kullanıcının Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü laboratuvarlarına giriş sınırlı veya sınırsız süre kapatılabilir.
 3. Disiplin yönetmeliği çerçevesinde işlem yapılır.

TARİH VE İMZA:

Orijinal ve bir nüsha olarak düzenlenip 36 maddeden teşekkül eden ve taraflar arasında karşılıklı iyi niyet ve ahde vefa esasları dahilinde tanzim ve karşılıklı olarak teati edilmiş olan bu sözleşme taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını teşkil eder. Taraflar işbu sözleşmenin tümünü okuyarak aynen kabul ettiklerini, aşağıdaki tatbik imzaları dahilinde vazetmişlerdir.

IBM Amos v23 için tıklayınız.

IBM Amos v23 Kurulum Videosu;

IBM SPSS v27 için;
– Windows kurulumu için tıklayınız,
– MAC OS kurulumu için tıklayınız,
– Linux kurulumu için tıklayınız.

IBM SPSS v27 Kurulum Videosu için;

IBM SPSS v27 Data Access Pack Kurulumu için tıklayınız.

IBM SPSS v27 Data Access Pack Videosu için;

Eduroam Bağlantı Ayarları

Windows işletim sistemi kullanan kullanıcılar Wi-Fi ağı listesinden eduroam ağını seçerek ve aşağıdaki adımları izleyerek bağlantı sağlayabilirler.

1

Örnek bağlantı bilgileri aşağıdaki görseldeki gibidir:

2

iPhone cihazlarınızda eduroam ağ hizmetinden güvenli bir şekilde yararlanmanız için otomatik yapılandırma dosyasını (khas.eduroam.mobileconfig) indiriniz.

1. İndirme linkine tıkladıktan sonra ekrana gelecek olan ; Bu web sitesi bir konfigürasyon profili göstermek istiyor. İzin vermek istiyor musunuz? Ekranında izin ver butonuna tıklıyoruz.

2. İzin verdiğimiz profil indirildi. Kapat butonuna tıklıyoruz.

3. Ayarlar > Genel bölümüne giriyoruz. Genel bölümünün en altında Profil’e giriş yapıyoruz.

4. Profil ekranında eduroam adında açıklama kısmında Kadir Has University IT Department yazan profili > işaretine tıklayarak açıyoruz.

5. Ekranda gördüğünüz kök sertifikaları yüklemek için Yükle butonuna tıklayınız.

6. Profilimizi yüklerken bizden bu adımda kullanıcı adı soruyor:

Personel için kullanıcı adınız [email protected] / Öğrenci için kullanıcı adınız: Öğ[email protected]

7. Profilimizi yüklerken bizden bu adımda şifre istiyor Personel için Şifreniz Mail Şifrenizıng> / Öğrenci için şifreniz : Wi-Fi şifrenizdir.

8. Yüklemiş olduğumuz profili ekranda görüyoruz ve Bitti diyoruz.

9. Ayarlar > Wi-Fi > Eduroam’u seçiyoruz ve bağlantı sağlıyoruz.

1

Görsellere ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Apple cihazlarınızda eduroam ağ hizmetinden güvenli bir şekilde yararlanmanız için otomatik yapılandırma dosyasını (khas.eduroam.mobileconfig) indiriniz.

Eduroam bağlantı profil kurulumu için indirdiğimiz khas.eduroam.mobileconfig dosyasını dosyaya çift tıklıyoruz ve çalıştırıyoruz.

1. Profil/Profiles ekranında eduroam profilini yüklemek için Devam et / Continue seçeneğini seçiyoruz.

2. Eduroam profilini yüklemek istediğinize emin misiniz ? ekranında aynı şekilde Devam et / Continue seçeneğini seçiyoruz.

3. Profilimizi yüklerken bizden bu adımda kullanıcı adı ve şifre soruyor.

Personel için kullanıcı adınız : Mail[email protected] / Şifre : KHAS Personel e-posta şifreniz.
Öğrenci için kullanıcı adınız : Öğ[email protected] / Şifre : Wi-Fi şifrenizdir.

Kullanıcı adı ve şifremizi yazdıktan sonra Yükle/Install seçeneğini işaretleyip profil yükleme işlemimizi bitiriyoruz.

4. Wi-Fi listesinden eduroam ağını seçip bağlantıyı sağlıyoruz.

1

Görsellere ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Android Wi-Fi bağlantı ayarları

1. Wi-Fi ağ listesinden Eduroam ağına tıklayınız.

2. Açılan ekranda gelişmiş seçeneklere tıklıyoruz.

3. EAP modu: PEAP

4. Kimlik doğrulama: MSCHAPV2

5. CA sertifikası: Doğrulama

6. Kimlik;

personel iseniz; [email protected] / Şifre: e-posta şifreniz 
öğrenci iseniz; ÖğrenciNumarası@stu.khas.edu.tr / Wi-Fi Şifreniz

7. Anonymous (İsimsiz) Kimlik;

personel iseniz; [email protected] / Şifre: e-posta şifreniz
öğrenci
 iseniz; ÖğrenciNumarası@stu.khas.edu.tr / Wi-Fi Şifreniz

8. Bağlan/Kaydet butonuna basarak Eduroam’a bağlanabilirsiniz.

1

Örnek bağlantı resimlerine ulaşmak için lütfen tıklayınız.