Dr. Öğr. Üyesi Mine Yıldırım’a TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı Kapsamında Proje Desteği

13 Mayıs 2024

Çekirdek Program akademisyenlerimizden Dr. Öğr. Üyesi Mine Yıldırım’ın “Çok Paydaşlı Afet Yönetimine Doğru: İstanbul’da İnsan-Hayvan Bağı Ve Veteriner Hekimlerin Acil Durum Hazırlık, Müdahale Ve İyileşme Süreçlerine Dahil Edilmesine Yönelik Talepler, Beklentiler Ve Çözüm Önerileri” başlıklı projesi TÜBİTAK 3501– Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.

Dr. Yıldırım’ın TÜBİTAK tarafından desteklenen projesi, İstanbul’da entegre afet yönetimine veteriner hekimlerin evcil hayvanların sağlığını korumaya yönelik faaliyetlerinin dahil edilmesinin katkılarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Proje, İstanbul’da afetler karşısında, veteriner hekimlerin evcil hayvanların sağlığını koruyucu tıbbi faaliyetlerinin entegre afet yönetimine dahil edilmesinin toplumsal dayanıklılığa etkilerine, toplum sağlığı, refah ve esenliğine katkılarına ilişkin niteliksel veri toplamayı; bu verileri siyasi ve sosyolojik olarak analiz ederek “afetlerde veteriner hekimlerin rolünü” analitik bir perspektiften ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Mine Hocamızı tebrik eder, araştırmasında başarılar dileriz.