Dr. Öğr. Üyesi Burak Başaranlar’a TÜBİTAK 3501 Kapsamında Proje Desteği

29 Nisan 2024

Çekirdek Program akademisyenlerimizden Dr. Öğr. Üyesi Burak Başaranlar’ın “Cumhuriyet’in Borçluları: 1929 Büyük Buhranı’nın Küçük Toprak Sahipleri Üzerindeki Etkileri ve Toplumsal Hoşnutsuzluk 1929-1939″ başlıklı projesi TÜBİTAK 3501 – Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.

Bu çalışma 1929 Büyük Buhranı sonrasında Türkiye’nin piyasaya dönük olarak üretim yapan bölgelerinde tarımsal sektördeki borçluluğu küçük tarımsal üreticinin gözünden incelemektedir. Bu proje önerisi araştırmacının devlet inşası ve madun grupların rolünü tarım sektöründeki borçluluk üzerinden değerlendirmesine olanak verecektir. Devlet-merkezci bakış açısına eleştirel bir bakış açısı sunarak, tarım sektöründe artan borçluluk, kredilerin yetersizliği, üreticilerin tefecilere olan bağımlılığı tahlil edecektir. Böylece araştırmacı sosyoloji, antropoloji ve siyaset bilimi gibi alanlardaki yetkinliğini iktisat ve iktisat tarihindeki tartışmalarla birleştirecek, araştırmalarının interdisipliner niteliğini daha da ileri taşıyacaktır.

Burak Hocamızı tebrik eder, araştırmasında başarılar dileriz.