TÜBİTAK 2209-A Programı Kapsamında KHAS’a Yeni Proje Desteği

2 Nisan 2024

Psikoloji bölümü 4. sınıf öğrencilerimiz Özden Yüksek, “Okulöncesi Çocuklarında Vurma Jestleriyle Kelime Hatırlamayı Geliştirme” başlıklı projesi ile TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. 12 ay sürecek bu projenin üç temel amacı bulunuyor: Bu temel amaçlardan ilki, kelimelere eşlik eden vurma jestlerini kullanmanın okulöncesi yaş grubu olan 3 ila 5 yaşındaki çocukların hedef kelime hatırlama performansları üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Bu temel amaçlardan ikincisi, vurma jestlerini kullanmanın yalnızca hedef kelimeyi değil, aynı zamanda listede yer alan diğer kelimelerin hatırlanmasında etkili olup olmadığını araştırmaktır. Başka bir deyişle amaç, listedeki hedef kelimenin yerel hatırlanması değil, listedeki vurma jestinden yoksun kelimelerin genel hatırlanmasını gözlemlemektir. Üçüncü olarak, daha önceki çalışmalar vurma jestleriyle kelime hatırlama ilişkisini 5 yaş ve üzeri çocuklarda araştırmıştır. Bu yaş grubundan daha küçük (3-4) çocukları araştıran tek bir çalışma vardır. Bu nedenle bu tek çalışmadan yola çıkarak elde edilmiş bulguları daha küçük çocuklarla da tekrarlamak ve benzer bulgular elde etmek amaçlanmıştır.

Öğrencimiz Özden ile projenin danışmanı olan Psikoloji bölümü öğretim üyemiz Doç. Dr. Aslı Aktan Erciyes‘i tebrik ediyor, araştırmalarında başarılar diliyoruz.