Prof. Dr. Banu Baybars’a TÜBİTAK 3005 Kapsamında Proje Desteği

25 Mart 2024

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü akademisyenlerimizden Prof. Dr. Banu Baybars’ın “Afet Yönetiminde Kriz Öncesi İletişimde Sorun Tespit ve Çözüm Önerileri” başlıklı projesi TÜBİTAK 3005 – Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.

Bu proje; toplumların sağlıklı iletişim yaklaşımları aracılığıyla daha dayanıklı hale gelmesine ve afet yönetiminde kriz iletişiminin kriz öncesinde başlayan bir süreç olduğunun üzerine odaklanarak, mevcut afet mobil uygulamaları konusundaki sorunları öncelikle bu alanda çalışan STK’lar ile derinlemesine görüşmeler yaparak tespit edecek ve sorun tespiti sonrasında yapılacak anket çalışmaları ile devam edecektir. Elde edilen verilerin analizi ışığında çözüm önerileri geliştirilecektir. Bu kapsamda proje, afet yönetimi konusundaki literatüre sağlayacağı katkı yanında yapay zeka ve afet teknolojileri üzerine çalışan potansiyel paydaşların kullanabileceği bir rehber olma niteliğini de sağlayacaktır.

Banu Hocamızı tebrik eder, araştırmasında başarılar dileriz.