“FINANCE4GREEN” Projesine Horizon Europe MSCA Staff Exchange Fon Desteği!

3 Haziran 2024

Ekonomi Bölümü öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Alp Erinç Yeldan, Prof. Dr. Özgür Orhangazi, Prof. Dr. Hasan Tekgüç, Dr. Öğr. Üyesi Ulaş Karakoç ve Öğr. Gör. Dr. Aslı Aydın Gök’ten oluşan araştırma grubunun koordinatör olarak başvurduğu Horizon Europe MSCA Staff Exchange projesi fonlanmaya hak kazanmıştır.

FINANCE4GREENFinancing for Green Transition” başlıklı 48 ay süreli proje kapsamında, insan kaynaklı iklim krizi ile mücadeleye yönelik Yeşil Dönüşüm’ün iklim değişikliği dahil çevresel riskleri dikkate alan bir merkez bankası tasarımına yönelik araştırma, proje ortakları arasında kurgulanan personel mobilitesi aracılığıyla yürütülecektir.

Hocalarımızı tebrik eder, araştırmalarında başarılar dileriz.