Eğitim, Araştırma, Üstün Başarı ve Mutluluk: Lise Yaz Okulu ve Sonrası

28 Mayıs 2024
20:00 - 21:00
Microsoft Teams

Prof. Dr. Nihat Berker tarafından öğrenci ve veliler için verilecek “Eğitim, Araştırma, Üstün Başarı ve Mutluluk: Lise Yaz Okulu ve Sonrası” başlıklı sunum, 28 Mayıs 2024 Salı günü saat 20:00’de Microsoft Teams üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir.

Eğitimde üstün başarıyı hedefleyen öğrencilere ve onları destekleyen velilere yönelik önemli bilgiler sunmayı amaçlayan bu etkinlikte, lise yaz okulu programlarının öğrencilere sağladığı avantajlar, araştırma becerilerinin geliştirilmesi, üstün başarıya ulaşmanın yolları ve mutluluğun eğitim sürecindeki önemi gibi konular ele alınacaktır. Prof. Dr. Nihat Berker’in, katılımcılarla deneyimlerini ve bilgi birikimini paylaşacağı ayrıca sizlerin sorularını yanıtlayacağı etkinliğimize kayıt olmak için aşağıdaki kayıt linkini kullanabilirsiniz.

Kayıt Linki:  https://form.khas.edu.tr/kampus-etkinlik/40/index.php 

Teams Toplantı Linki:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDg3MWZlYzQtNTNhZi00NzUyLTkwN2UtN2M5ZGYzZTQ0YTM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f2ea0fb2-7d34-4ebf-9e53-64ec41288dbb%22%2c%22Oid%22%3a%223fa28604-9b09-4665-8713-98f957fb8b51%22%7d

 Toplantı Kimliği: 325 187 701 771

Geçiş kodu: RKmfYk

9. KHAS Öğretmen Akademisi