2022-23 Bahar Yarıyılına İlişkin Yeni Senato Kararları

31 Mart 2023

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 31.03.2023 tarihli, 23957 sayılı yazısına istinaden 2022-2023 Akademik Yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere, 3 Nisan 2023 Pazartesi tarihinden itibaren;

1. Halihazırda uygulanmakta olan uzaktan öğretime devam etmekle birlikte, öğretim üyelerinin derslerini dersliklerde yapmalarına ve isteyen öğrencilerin katılımıyla sınıflarda yüz yüze eğitim verilmesine,

2. Bahar dönemindeki ara sınavların, şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzak öğretim yöntemiyle öğretim üyelerince ilan edilen tarihlerde çevrimiçi yapılmasına,

3. Yarıyıl sonu sınavlarının Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde yüz yüze yapılmasına karar verilmiştir.

Not: Hazırlık sınıfı öğrencileri için bilgilendirme Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacaktır.