Kadir Has Üniversitesi’nde akademik dürüstlük, eğitim-öğretim sürecinin ayrılmaz parçasıdır. Üniversite, tüm süreçlerinde, tüm paydaşlarıyla birlikte en üst düzey akademik özgürlük ve akademik dürüstlüğü sağlamak ve sürdürmek için gerekli yapıları kurar, önlemleri alır. Kadir Has Üniversitesi, akademik dürüstlük ihlalleri konusunda sıfır tolerans politikası uygular. 

Akademik aşırma (intihal), başka bir kişi tarafından yazılan/yaratılan bir eserin kopyalanması veya başka bir kişiye ait olan özgün bir düşüncenin ödünç alınması olarak tanımlanır. Fakat, akademik aşırma, “kopyalamak” veya “ödünç almak” terimlerinin ifade ettiğinden çok daha ağır ve büyük bir soruna işaret eder. 

Akademik aşırmanın bazı türleri aşağıdaki gibidir: 

 • Bir başkasının cümlelerini veya fikirlerini çalarak kendi cümleleri veya fikirleri gibi sunmak, 
 • Kaynak belirtmeksizin başka bir kişi tarafından üretilen bir eseri kendi çalışması içerisinde kullanmak, 
 • Mevcut bir fikri veya yazıyı yeni ve özgün bir esermiş gibi sunmak. 

 Akademik aşırma, kesinlikle etik bir davranış değildir. Bir başkasının eserini aşırmak, hırsızlık ve yalan söylemek kadar etik dışıdır. Aşağıda belirtilen durumların her biri akademik aşırma olarak adlandırılmaktadır: 

 • Başka bir kişi tarafından yazılan bir eseri kendi eseriymiş gibi sunmak, 
 • Kişi ya da kaynak adı belirtmeksizin başka bir kişiye ait düşüncelerin kopyalanması, 
 • Alıntı yapılan yerlerde alıntı yapıldığına dair işaret koymamak, 
 • Alıntı yapılan kaynağa ilişkin doğru olmayan bilgiler vermek, 
 • Kişi ya da kaynak adı belirtmeksizin alıntı yapılarak cümle içerisindeki kelimeleri değiştirmek. 
 • Bir kaynaktan yapılan alıntı miktarı, hazırlanan çalışma, ödev, proje ya da tezin %20’sini aşıyorsa, bunları hazırlayan kişi bu alıntılara ilişkin gönderme yapsa ya da kaynak gösterse de akademik aşırma sayılır. 

Akademik aşırmalar, alıntı yapılan kaynağa, esere kurallara uygun biçimde gönderme yapılarak önlenebilir. Kurallara uygun şekilde kaynak gösterme ve göndermede bulunma teknikleri için çok sayıda kaynağı Kadir Has Üniversitesi Bilgi Merkezi’nden (Kütüphane) edinebilir ya da internetten bulabilirsiniz; ayrıca Üniversitemizin Akademik Yazım Merkezi’ni (Academic Writing Center) ziyaret ederek bilgi alabilirsiniz. 

Kadir Has Üniversitesi’nin Akademik Birimleri Tarafından Akademik Etik İlkelerinin İhlali Durumunda Uygulanacak Yaptırımlar 

Aşağıda akademik aşırmada bulunan öğrencilere ilişkin uygulanacak disiplin cezaları yer almaktadır.  

Bu yaptırımlar, Kadir Has Üniversitesi’nin bütün akademik birimlerini kapsamaktadır ve suç, tek bir ders ya da bölüm değil, toplamda takip edilir. 

 • Bir öğrenci akademik aşırma yaparsa kendisine ilk olarak yazılı uyarı verilir. Bu durumda suçu işleyen öğrencinin ismi bölüm başkanlığı tarafından hazırlanan disiplin dosyasına akademik aşırmada bulunduğuna dair bir ifade ile kaydedilir ve vermiş olduğu ödevi tekrar yazmakla yükümlü olur. 
 • Bir öğrenci ikinci defa akademik aşırma yaparsa ödevi/projesi doğrudan “0” notu ile değerlendirilir. Bu durumda öğrenciye ödevi yeniden yazması ve notunun değiştirilmesi imkanı verilmez. Öğrencinin adı, ikinci defa akademik aşırma yaptığına ilişkin bir ifade ile disiplin dosyasına kaydedilir. 
 • Bir öğrenci üçüncü kez akademik aşırma yaparsa ödevini hazırlamış olduğu dersten “FF” notu alır. Bu durumda öğrencinin adı, üçüncü defa akademik aşırma yaptığına ilişkin bir ifade ile disiplin dosyasına kaydedilir. 
 • Bir öğrenci dördüncü defa akademik aşırma yaparsa, doğrudan Kadir Has Üniversitesi Disiplin Kurulu’na gönderilir ve öğrencinin kayıtlı bulunduğu bölümünün başkanlığına, bu kişinin öğrenciliğine son verilmesi önerilir.