Üniversitemizin kurucusu ve hayırsever iş insanı merhum Kadir Has’ın ismini yaşatmak amacıyla verilen Kadir Has Ödülleri, Mütevelli Heyeti Başkanımız Can Has, Kadir Has Vakfı Başkanımız Nuri Has ve Rektörümüz Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz ev sahipliğinde gerçekleşti.

19. Kadir Has Ödülleri’nde “Cumhuriyetimizin 100. Yılı ve Atatürk” alanında büyük başarılara imza atan ve bu alandaki araştırmalara katkı sağlayan bilim insanlarımıza “Üstün Başarı” ve “Gelecek Vadeden Bilim İnsanı” ödülleri takdim edildi.

“Üstün Başarı Ödülü” değerli akademik çalışmalarının yanı sıra, eğitimdeki üstün başarısı ve özgün katkıları nedeniyle Prof. Dr. Reşat Kasaba’ya verildi.

‘’Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü’’ ise Türk Cumhuriyetçiliğinin oluşumu ve şekillenmesi hakkında yapmış olduğu özgün ve çarpıcı çalışmaları nedeniyle değerli bilim insanı Dr. Banu Turnaoğlu’nun oldu.


Kadir Has Üstün Başarı Ödülü

Prof. Dr. Reşat Kasaba, University of Washington

Üstün Başarı Ödülü, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal ve iktisadi tarihi, Dünyada ve Türkiye’de kentsel/kırsal bölge ayrışımının gelişmesini ve bu ayrışımın siyasi sonuçlarını inceleyip, tarihsel sosyoloji disiplini ve Türkiye’ye yansıması üzerine sunduğu kapsamlı ve değerli akademik çalışmalarının yanı sıra, eğitimdeki üstün başarısı ve özgün katkıları nedeniyle University of Washington öğretim üyesi Prof. Dr. Reşat Kasaba’ya takdim edilmiştir.

Prof. Dr. Reşat Kasaba, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin Ekonomi-İstatistik bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisans eğitimini Amerika Birleşik Devletleri’nde tamamlamış, Doktorasını Sosyoloji dalında New York Eyalet Üniversite’sinden almıştır.   1985’ten beri Washington Üniversitesi’nin Henry M. Jackson Uluslararası İlişkiler Okulu’nda Profesör olarak görev yapan Reşat Kasaba, 2000-2010 yıllarında aynı okulun yöneticiliğini de yaptı.  Profesör Kasaba aynı zamanda Yakın ve Orta Doğu Çalışmaları Doktora Programının yöneticisi olarak çalışıyor.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye konularında araştırma yapan Reşat Kasaba’nın yazdığı ve derlediği yedi kitabı ve 40’tan fazla makalesi bulunmaktadır.  Bu çalışmaların ilk bölümü 19. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu ile Avrupa arasındaki ticaretin İzmir ve çevresindeki toplumsal ve siyasal dengeleri nasıl değiştirdiğini inceler.  Profesör Kasaba çalışmalarının ikinci bölümünde modern Türkiye’ye odaklanarak ideoloji ve kimlik konularına eğildi. Bu çalışmalar Türkiye’nin modernleşme projesinin yeniden düşünülmesi başlığı altında toplanır.  Üçüncü olarak İmparatorluk ve göç ilişkilerini ele alan Profesör Kasaba, konar-göçer aşiret topluluklarının Osmanlı İmparatorluğu’nda oynadıkları önemli rolü araştırdı. Bu çalışmaların önemli bir boyutu bu tip toplulukların gittikçe merkezileşen Osmanlı devletine karşı tepkileri ve bu ilişkinin nasıl geliştiği oldu.  Profesör Kasaba’nın en yeni araştırması Türkiye’de şehir/kırsal kesim ayırımının nasıl ortaya çıktığı ve bu ayrımının günümüze uzanmasını ve siyasi yankılarını inceliyor.   Profesör Kasaba’nın araştırmaları ABD’nin önde gelen kurumları tarafından desteklendi. Reşat Kasaba Türk Bilimler Akademisi’nin üyesidir.

 

Kadir Has Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü

Dr. Banu Turnaoğlu Açan, Sabancı Üniversitesi

Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü, Siyaset teorisi, global düşünce tarihi, uluslararası ilişkiler ve Osmanlı siyasi düşüncesinin kesişimi kapsamında, Türk Cumhuriyetçiliğinin oluşumu ve şekillenmesi hakkında yapmış olduğu özgün ve çarpıcı çalışmaları nedeniyle Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Banu Turnaoğlu’na takdim edilmiştir.

 

 

 

 

 

19. Kadir Has Ödülleri Değerlendirme Kurulu

Prof. Sondan Durukanoğlu Feyiz, Rektör, Kadir Has Üniversitesi

Prof. Fuat Keyman, Rektör Yardımcısı, Sabancı Üniversitesi

Prof. Ali Çarkoğlu, Koç Üniversitesi

Prof. Asım Karaömerlioğlu, Boğaziçi Üniversitesi

Prof. Sevtap Demirci, Boğaziçi Üniversitesi