prof dr yucel yilmaz

Personal Details:


Born on 10.10.1942 in Hatay Province, Turkey 
Married, with one child

Education:

Pertevniyal High School, Istanbul, 1957-1960
Istanbul University Faculty of Science, 1960-1964
University College, University of London, 1967-1972.

 • Geologist, M.T.A. Institute, Ankara, 1966-1967
 • Teaching Assistant Istanbul Univ. Science Fac., Course in Applied Geology, 1973-1977.
 • Research Assistant University of London, Geology Department, 1975.
 • Visiting Researcher, Leicester University, England, 1975.
 • Assistant Professor Istanbul Univ. Science Fac., Course in Applied Geology, and Ist. Univ. Geosciences Faculty, Istanbul, 1977.
 • Researcher and Visiting Assistant Professor State University, at Albany, New York, 1979.
 • Visiting Assistant Professor Maitre de Conference; Dept. Géologie, Paris Univ. Sud d'Orsay, 1981.
 • NATO ASI "Tectonic Evolution of the Tethyan region" summer school preparation committee member Convener, 1986.
 • NATO - Collaborative research project with Prof. Dr. Dan Karig (USA), 1986-1988.
 • Professor Istanbul Technical Univ., Mining Faculty, Geology Dept., 1987.
 • Western Anatolian Partnership project with Cambridge University Prof. D. Mac Kenzie, 1989-91.
 • Research Cambridge University, 1988-1990.
 • International Volcanological Congress, Convener, 1994.
 • International Congress on the Aegean Regions, Convener, 1995.
 • International Congress on the Aegean Regions, opening address, 1995.
 • Second International Turkish Geology Workshop; Work in progress on the geology of Turkey, Convener, 1995.
 • European Union of Geosciences meeting, Strasbourg, Chairman, 1995.
 • European Union of Geosciences meeting, Strasbourg, Chairman, 1997.
 • Acta Volcanologica magazine editorial board member, from 1995 on.
 • Member of the editorial board for: TUBİTAK/Nature Magazine, Istanbul Technical Univ. magazine, Istanbul Univ.
 • Geosciences magazine, Hacettepe Univ. Geosciences magazine, Geosound magazine, Sivas University of the Republic magazine.
 • Western Anatolian Seismology 2000, Izmir, The Ninth of September Univ.
 • Works in progress in Turkey 2001 meeting, Çukurova Univ.
 • TÜBİTAK, Incentive prize (candidate on behalf of TBAG), 1979.
 • TÜBİTAK, Science prize, 1999.
 • International Geodesic and Geophysic Union National Committee Volcanology subgroup member, 1975-1977.
 • Istanbul Univ. Geosciences Faculty, founding member and faculty board member, 1977-1983.
 • Geosciences Faculty Geological and Geophysics Engineering Departments’ Curriculum Preparation Commission member, 1977-78.
 • Turkish Geological Society, honorary board member, 1980.
 • TÜBİTAK science committee member, 1981-1985.
 • NATO Advanced Study Institute Panel Member, 1980-1985.
 • Minerology/Petrografology branch head (Ist. Univ. Engineering Fac. Geology Dept.), 1983-1987.
 • Geology Dept. Head (Istanbul Tech. Univ. Mining Fac.), 1987-1991.
 • Ocean Drilling Project (ODP), EMCO (Executive Council) member since 1989.
 • TÜBİTAK Geosciences Research Group member, 1992-1995.
 • Ist. Tech. Univ. Mining Fac., Faculty Board member, since 1992.
 • 1995 Turkish Academy of Sciences, principal member.
 • 1996 Ist. Tech. Univ. Mining Fac. member of the Board of Directors.
 • 1998 TÜBİTAK YDABÇAĞ Research Group member.
 • Ist. Tech. Univ. Mining Faculty dean, 2000-2002.
 • Ist. Tech. Univ. Mining Faculty Foundation president, since 2000.
 • Turkish Geological Society, technical committees’ sitting president, since 1974.
 • Turkish Geological Society, Golden Symposium preparation committee, 1978.
 • Science Faculty and Geoscience Faculty Geology colloquia preparation, 1974-1980.
 • Editorial advisory board member for the proceedings of the international symposium on earthquake prediction research, 1980.
 • Jury member for Paris University doctoral candidate J.M. Fontain’s defense Univ. Paris, Sud Centre D'Orsay, 16 December 1981.
 • Jury member for Paris University doctoral candidate M. Servais’s defense Univ. Paris, Sud Centre D'Orsay, 6 October 1982.
 • Doctoral thesis advisor for Edinburg University Ph.D. candidate T. Ustaömer, 1989-1992.
 • Attended more than 100 conferences at such institutions as New York State University., Colombia Univ., "Lamont-Doherty Obs.", Oxford Univ., Univ. of London., Paris Univ., ETH-Zurih Univ., Edinburg Univ.
 • MTA Institute General Consulting Management Council member since 1997.
 • Consultant to the Turkish Petrol Corporation since 1996.
 • Consultant to Exxon Mobil Petrol since 2000.
 • Gümüşhane granitinin yapı ve petrolojik özelliklerinin incelenmesi, 1967-72.
 • Bilecik ve dolayı eski temel kayalarının petrolojik araştırılması, incelenip ayırdedilmesi, 1973-77.
 • Orta Sakarya bölgesinin petro-tektonik birliklerinin ayırtlanıp çevre ile korelasyonunun yapılması, 1976-80.
 • Gevaş (Van bölgesi) ofiyolitinin petrolojik araştırılması, 1977-79.
 • Cilo (Hakkari bölgesi) ofiyolitinin ayırdedilip petrolojik etüdünün yapılması, 1978.
 • Pontid kuşağının magmatizma ve metamorfizmasının levha tektoniği açısından Geç Mesozoyik öncesi sentezinin yapılması, 1979-80.
 • Almacık dağı (Bolu - Abant) ve yakın dolayında ofiyolit - metamorfit ilişkisinin belirlenmesi, bölgenin tektonik birliklerinin saptanması ve çevre bölgelerle korelasyonlarının yapılması, 1980.
 • Doğu Pontid kuşağında Çoruh vadisinde magmatizmanın araştırılması, 1979-82.
 • Kastamonu - Tosya - Kargı - Taşköprü - Boyabat arasındaki alanın (Tosya, Kargı, Ilgaz masiflerinin) jeolojik ve petrolojik araştırılması, 1980-84.
 • Amanos dağlarının jeolojik evriminin araştırılması, 1980-84.
 • Maraş kuzeyinde Engizek, Berit, Nurhak, dağlarının jeolojik evriminin araştırılması, 1984-86.
 • Armutlu yarımadasının jeolojik evriminin araştırılması, 1987-89.
 • Tokat masifinin jeolojik evriminin araştırılması, 1990-93.
 • Batı Anadolu'nun genç magmatizma evriminin araştırılması, 1990'dan