ENGINE Erasmus Plus Projesi Faaliyetlerine Devam Ediyor

ENGINE – Engineering Curricula Modernization in Renewable Energy in Albanian Universities (Arnavutluk Üniversitelerinde Yenilenebilir Enerjide Mühendislik Müfredatı Modernizasyonu) projesi Erasmus Plus Programı kapsamında fonlanıyor. Tiran Politeknik Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde toplam 11 farklı kurum tarafından yürütülen ve Kadir Has Üniversitesi’nin de dahil olduğu proje, Ağustos 2020 tarihinde kabul edildi ve 36 ay devam edecek.

Projenin Kadir Has Üniversitesi ekibinde Prof. Dr. Meltem Ucal (Koordinatör), Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger (Araştırmacı), Prof. Dr. Ahmet Yücekaya (Araştırmacı), Doç. Dr. Gökhan Kirkil (Araştırmacı) yer alıyor.

Bu proje, Arnavutluk’ta hedef üniversitelerde yenilenebilir enerji için mühendislik alanında mesleki eğitim ve öğretim ve lisans müfredatının, bölgedeki yeni gelişme ve işgücü piyasası talebi doğrultusunda yenilenmesi yoluyla modernizasyonu ve uluslararası hale getirilmesini amaçlıyor. 

Projenin ilk çalışma paketinde Arnavutluk’ta enerji alanındaki piyasa ihtiyaçları ve Mesleki Eğitim ve Öğretim müfredatı ve lisans programlarının haritası çıkarıldı. Proje kapsamında hazırlanmış örnek müfredatlar, daha sonra yeni müfredatın geliştirilmesi ve mevcut çalışma programlarının güncellenmesinde referans noktası olarak kullanıldı. Kadir Has Üniversitesi, Arnavutluk ve ortak yüksek öğretim kurumları için derinlemesine masa başı araştırma değerlendirmesi ve raporunun hazırlanmasında, ilgili paydaşlarla anket ve görüşmelerin geliştirilmesi ve yeterlilik matrisinin oluşturulmasında, yüksek öğretim kurumlarındaki en iyi uygulamalar ve küresel eğilimler hakkında rapor hazırlanmasında ve bir online toplantı düzenlenmesinde çalışma paketi lideri olarak görev aldı ve bu çalışmaları proje yürütücü kurumla tamamladı. 

İkinci çalışma paketinin genel amacı ise yenilenebilir enerji eğitiminde yeni yüksek mesleki eğitim dereceleri ve güncellenmiş lisans programları için müfredat, ders içeriği ve değerlendirme tasarlamak. Yeni ders içeriği, ilk çalışma paketinde tanımlanan öğrenme çıktıları için tasarlandı. Akreditasyon hazırlıkları bu aşamada her üniversitenin akademik konseyi ile yapılacak görüşmelerle başladı. Her ortak yüksek öğretim kurumu için ayrı ders ve çalışma programları geliştirildi. Kadir Has Üniversitesi proje ekibi, yeni ders müfredatlarının oluşturulmasına yönelik olarak 1 Aralık 20221’de toplantı düzenledi. Bu kapsamda mevcutta devam eden dört yüksek lisans ders müfredatını güncellenirken, biri lisans diğeri ise yüksek lisans dersi olmak üzere iki yeni dersi oluşturuldu. Derslerin akreditasyon çalışmaları devam ediyor ve çalışma paketinin 30 Temmuz 2023’te tamamlanması hedefleniyor.

Projede ayrıca ikinci çalışma paketi kapsamında biri Belçika’nın Ghent şehrinde 26-28 Nisan 2022 tarihlerinde, diğeri ise Bulgaristan’ın Sofya şehrinde 31 Mayıs-1 Haziran 2022 tarihlerinde iki proje toplantısı gerçekleştirildi. Toplantılara üniversitemizi temsilen projenin KHAS koordinatörü Prof. Dr. Meltem Ucal katıldı.

Proje hakkında detaylı bilgi için: https://engineproject.eu/

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.