7417 Sayılı Af Kanunu Hakkında

5 Ağustos 2022

05 Temmuz 2022 tarihine kadar Ön Lisans, Yüksekokul ve Lisans programlarından ilişiği kesilmiş veya yerleştiği halde kayıt yaptırmamış olup 05.07.2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 sayılı Kanun’un 35. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na eklenen geçici 83. maddeden yararlanmak isteyenlerin, 07 Kasım 2022 mesai saati bitimine kadar Öğrenci İşleri Direktörlüğü’ne aşağıdaki formu doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yolu ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim Kurulu’nun Geçici Madde 83 Uygulama İlkeleri doğrultusunda; Senato’nun belirlediği esaslara göre, 19 Ağustos 2022 tarihine kadar başvuru yapanlar 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında öğrenimlerine başlayabileceklerdir.

Posta ile yapılacak başvuruların zamanında ulaşması adayların sorumluluğunda olup, postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı doğabilecek sonuçlardan Üniversitemiz sorumlu değildir.

7414 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanun’a Eklenen Geçici Madde 83 Uygulama İlkeleri

Senato Esasları

Başvuru Formu

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.