Üniversitemiz Öğretim Elemanları Tarafından Oluşturulan İki Bilimsel-Hakemli Dergi EMAJ ve CINEJ University of Pittsburgh Yayını Olarak Çıkacak

21 Şubat 2011 - Pazartesi
Üniversitemiz Öğretim Elemanları Tarafından Oluşturulan İki Bilimsel-Hakemli Dergi EMAJ ve CINEJ University of Pittsburgh Yayını Olarak Çıkacak

Kadir Has Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü  öğretim elemanları tarafından fikirsel tasarımı yapılarak, altyapısı tamamlanan Emerging Markets Journal (EMAJ) ve Cinema Journal (CINEJ) dergileri, Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan University of Pittsburgh’un ilgisini çekmeyi  ve desteğini sağlamayı başardı. EMAJ, CINEJ ve University of Pittsburgh arasında yapılan anlaşmalar uyarınca, derginin on-line yayını ve basımı University of Pittsburgh tarafından gerçekleştirilecektir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Dünya’da oldukça saygın bir konuma sahip olan University of Pittsburgh, köklü bir geçmişe sahip. 1787 yılında kurulan üniversite özellikle bilimsel araştırmalara verdiği önemle dikkat çekiyor. Yıllık araştırma fonu 642 milyon doları bulan University of Pittsburgh, bilime ayırdığı kaynaklar itibariyle global bir üne sahip ve Dünya’da 20. Sırada yer alıyor.

EMAJ gelişmekte olan piyasalarda işletme-yönetim ve diğer ilgili dallarda, CINEJ  ise sinema, televizyon, fotoğraf ve  dijital medya medya dallarında yayın kabul eden uluslararası hakemli dergiler olacak. EMAJ dergisi özellikle büyüyen ve gelişen ekonomilere odaklanarak kurumsal yönetim, kurumsal sosyal sorumluluk, çevreye duyarlı işletmeler, yönetim ve işletmecilik anlayışında yenilikler, gözlemlenen innovasyonları konu alan, belirtilen çerçevede ve yakın konularda yayın kabul edecek. Diğer taraftan CINEJ  film tarihi ve metodolojisi, film festival çalışmaları, belgesel film, global sinema, etnik-kültürel çeşitlilik, kültürler arası diyalog, fotografi ve dijital yayıncılık ile benzer alanlarda yayın kabul edecek. EMAJ ve CINEJ dergilerinin makale çağrıları resmi websiteleri olan emaj.pitt.edu ve cinej.pitt.edu sayfalarında yayınlanmakta olup, son makale gönderim tarihi her iki dergi için de 30 Mayıs 2011 olarak belirlenmiştir. Dergi editörleri Serhan Oksay, Vedat Akman, Murat Akser, Hatice Camgöz Akdağ, Cevdet Kızıl ve Serkan Çankaya’dır.