3. Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı

27 Ekim 2014 - Pazartesi
3. Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı

3.Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı, İtibar Yönetimi Enstitüsü ve Kadir Has Üniversitesi işbirliğiyle, 13-14 Kasım 2014 tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi'nde düzenlendi.

Günümüzün yerel ve küresel piyasalarında hemen her sektör için kurumsal itibar büyük önem taşımaktadır. Kurumsal itibarı izlemek ve yönetmek tüm alanlarda artan bir şekilde kritik bir sorumluluk haline gelmiştir.  Başarılı itibar yönetiminin başarının önemli bir adımı olduğu farkındalığıyla, profesyoneller kurumsal kimlik ve itibar oluşturma, sürdürme ve geliştirme konusunda her geçen gün daha fazla yatırım yapmaktalar.

Başarılı bir itibar yönetimi, pazarlamadan finansa, halkla ilişkilerden operasyonel birimlere kadar farklı kurumsal fonksiyonların bir arada ve eş güdüm içerisinde yönetilmesini gerektirir. Bu anlamda bütünleşik bir kurumsal yönetim, başarılı kurumsal itibar yönetiminin ayrılmaz bir öğesidir. Özellikle krizler, uzun vadede özenli çalışmalar sonucu inşa edilen kurumsal itibarın dönüm noktalarıdır. Bu dönüm noktaları kurumlar için sarsıcı ve olumsuz sonuçlar doğurabileceği gibi, krizler iyi yönetildikleri ölçüde kurumsal itibarın inşa edilmesine ve sağlamlaştırılmasına katkıda bulunabilirler. Buradan yola çıkarak, krizler sonrasında biriken deneyim ve araştırmaları paylaşmak, gelişen bir alan olarak itibar yönetimi için oldukça kritik bir öneme sahiptir.

3.Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı, iletişim, halkla ilişkiler, siyaset, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, işletme yönetimi, insan kaynakları, yeni medya, pazarlama, kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik araştırma alanlarını kapsayan disiplinler arası bir çerçevede, itibar kavramı ve ilişkili alanları tartışmak amacıyla, akademik çevre ile iş dünyasını bir araya getirdi.

Konferans web sitesi www.reputationconference.org


Konferansın Konu Başlıkları:


 • İtibar: Kuramsal Yaklaşımlar
 • Kurumsal İletişim ve İtibar Yönetimi
 • İnsan Kaynakları ve İtibar Yönetimi
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İtibar Yönetimi
 • İtibar Yönetimi ve İş Etiği
 • İtibar Yönetimi ve Pazarlama
 • İtibar Yönetimi ve Kriz İletişimi
 • İtibar Riski ve İtibar Krizleri
 • Sürdürülebilirlik ve İtibar Yönetimi
 • Halkla İlişkiler ve İtibar Yönetimi
 • Online İtibar Yönetimi
 • Sosyal Medya ve İtibar Yönetimi
 • Marka ve İtibar Yönetimi
 • Belediyelerde İtibar Yönetimi
 • Kamu Kurumlarında İtibar Yönetimi
 • STK’larda İtibar Yönetimi
 • İş Dünyasında İtibar Yönetimi
 • Sanat ve İtibar Yönetimi
 • Spor ve İtibar Yönetimi
 • Medya ve İtibar Yönetimi
 • Turizm ve İtibar Yönetimi
 • Hukuk ve İtibar Yönetimi
 • Algı, İmaj ve İtibar Yönetimi
 • İtibar Araştırmaları


Ayrıntılı bilgi için: www.reputationconference.org