TİYATRO BÖLÜMÜ

Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümüne hoş geldiniz.

2006 yılında kurulan Tiyatro Bölümü 4 yıllık lisans programı sunmaktadır. Bölüm Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde Tiyatro eğitimi vermekte olup, fakültenin en genç bölümüdür. Tiyatro bölümü varolan insan kaynaklarını, donanımını, bulunduğu kentsel ve bölgesel konumunu, Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin disiplinler arası çalışma adına sunduğu olanakları birleştirerek çağdaş, eleştirel, tiyatro sanatının teknik ve inceliklerine hakim, Türkiye’nin sanat yaşamında etkin rol oynayacak ve bunu yurtiçinde ve yurtdışında başarıyla temsil edecek tiyatro sanatçıları yetiştirir.

Bölümün akademik kadrosu Türk tiyatrosunun seçkin oyuncu, yönetmen ve sanat kurumu yöneticilerinden ve akademisyenlerden meydana gelmektedir. Teoride olduğu kadar pratikte de engin bilgi birikimine ve uluslararası deneyime sahip olan öğretim görevlilerimizin bir diğer özelliği de sanatçı kimliklerinin yanı sıra eğitmen olarak da uzun yıllar görev yapmış olmalarıdır.

Tiyatro dersleri ağırlıklı olarak klasik anlamda temel oyunculuk derslerinden oluşmakta olup, müfredatımız, mezunlarımızın ilgi ve yeteneklerine bağlı olarak, oyunculuğun yanı sıra oyun yazarlığı, yönetmenlik, tiyatro yöneticiliği, tiyatro eğitmenliği v.b. alanlarda da çalışabilecek donanıma sahip olmalarını sağlayacak şekilde geliştirilmiştir. Bu amaçla bu alanlarda pek çok seçmeli ders verilmektedir. Teori ve pratiğin en verimli seviyede birleştirilmesi müfredatın önemli yapı taşlarından biridir.

Tiyatro bölümü öğrencilerini bölüme başvuran adaylar arasından bir yetenek sınavıyla seçer.

İletişim Bilgileri:

Kadir Has Üniversitesi 
Sanat ve Tasarım Fakültesi

Kadir Has Caddesi 34083 Cibali-İstanbul 
Santral: 0212.533 57 65 
Fax: 0212.533 58 53 

Doç. Dr. Zeynep GÜNSÜR YÜCEİL
Tel : 0212.533 65 32 x 1326
E-Posta: zeynep.gunsur@khas.edu.tr

2017-2018 TİYATRO BÖLÜMÜ EKKONTENJAN VE YABANCI ÖĞRENCİ YETENEK SINAVLARI

Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Tiyatro Bölümü Ekkontenjan ve Yabancı Öğrenci Yetenek Sınavı programları aşağıdaki gibidir:

Ekkontenjan ve Yabancı Öğrenci Yetenek Sınavı Ön kayıt bitişi: 29 Ağustos 2017

Ekkontenjan ve Yabancı Öğrenci Yetenek Sınavı: 05 Eylül 2017

Kayıt yaptırmaya hak kazananların ilanı: 06 Eylül 2017

Yabancı Öğrenci Kayıtları: 06 Eylül 2017

Ekkontenjan Kayıtları: 11-12 Eylül 2017

Adaylar önceden hazırladıkları bir dram ve bir komedi parçasını (monolog) sahnede jüri karşısında oynarlar ve bir şarkı söylerler. Şarkı için özel bir ses çalışması gerekmez. Kaydedilmiş müzik ya da piyano ile eşlik yapılmayacaktır. Adaylar, her hangi bir müzik türünde sevdikleri bir şarkıyı istedikleri şekilde söylerler. Parçalar 3 dakikadan uzun olmamalıdır. Jüri adaylarla sınav sırasında ek çalışmalar yapabilir.

Başvuru için üniversitemiz web sayfasında bulunan online formun doldurulması ve başvuru evraklarının Cibali Kampüsü Öğrenci İşleri Birimi’ne teslim edilmesi gerekmektedir. Başvurudan sonra adaya sınava giriş evrakı verilecektir. Online form doldurulmuş olsa bile, evrakları teslim edilmemiş başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler;

1. Başvuru Formu (tıklayınız)

2. 3 Adet Fotoğraf

3. Lise Diploma Fotokopisi

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5. 2017 ÖSYS Sonuç Belgesi

6. Ücret Dekontu

Başvuru ücreti 100 TL’dir. Ödemeler Cibali Kampüsü içinde yer alan Akbank şubesine yapılacaktır.

Akbank Kadir Has Üniversitesi Şb.- 993 şube kodu - 38843 hesap numarası IBAN:TR87 0004 6009 9388 8000 0388 43.

Açıklama olarak adayın adı, soyadı, tiyatro ön kayıt ücreti yazılmalıdır. Bankadan iki dekont alınmalı ve bir dekont Mali İşler Birimi’nde Tevrat Coşkun’a teslim edilmelidir.

 


2017 Özel Yetenek Sınavı 2. aşamayı kazanıp, bölüme kayıt yaptırmaya hak kazanmış adayların kayıt olmak için getirmeleri gereken belgeler:

  • Lise Diplomasının aslı
  • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  • ÖSYM Sonuç Belgesi
  • Askerlik Durum Belgesi (erkek adaylar için)
  • Fotoğraf (3 adet)