Üniversitemiz öğrenciye kültür ve tarih ile iç içe yaşama olanağı sunulan çok önemli bir eğitim kurumudur. İçinde bulunduğu tarihi yapı okula girdiğiniz ilk andan itibaren sizi karşılar. Öğrenci geçmiş ile yaşamayı öğrendiği gibi kültürel değerlerini korumayı ve tanıtmayı da öğrenmektedir.

Kadir Has’lı olmak başlı başına bir ekolün parçası olmaktır. Kadir Has’lı olmak resimden, müzikten, edebiyattan kısacası dünyadan haberdar olmaktır.

Üniversitemiz de verilen üst düzey akademik eğitimin yanı sıra öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz kültürel anlamda yeni birikimler edinebilmeleri adına desteklenmektedir.

Bu amaçla geçmişte Cibali Tütün ve Sigara Fabrikası olarak kullanılan Kadir Has Merkez Kampüsü ve Rezan Has Müzesinde birçok sözel etkinlik, sergi, tanıtım ve seminerler düzenlenmektedir.

Etkinlikler hakkında ayrıntılı bilgi için www.rhm.org.tr adresini ziyaret edebilir veya aşağıdaki kişiler ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Zeynep ÇULHA                                    

Müze Koordinatörü                               

zeynep.culha@khas.edu.tr                 

0212 533 65 32 - 1123                         

 

1) Kadir Has Merkez Kampüsü

II. Abdülhamid’in Fransa’dan davet ettiği mimar Alexandre Vallaury tarafından, 1876 tarihinde inşaatına başlanan Cibali Tütün Fabrikası, 1884 yılında tamamlanmış ve 1995 yılına kadar üretime devam etmiştir. 2002 yılında Kadir Has Vakfı tarafından restorasyonu tamamlandıktan sonra Kadir Has Üniversitesi’ne dönüştürülen 1400 yıllık bir tarihi kucaklayan bu bina, 2003 yılında Avrupa Birliği’nin Nostra Avrupa Kültür Mirası çerçevesi içinde en iyi korunmuş tarihi bina ödülünü almıştır.

 

2) Rezan Has Müzesi

Rezan Has Müzesi, Kadir Has Üniversitesi’nin içinde yer almaktadır. Bir sergi nesnesi olan müze mekânında, 11. yüzyıla tarihlenen, sur yapıları dışında var olan ender Bizans yapılarından biri olan Seferikos Sarnıcı ve Osmanlı Dönemi’ne tarihlenen “hamam” kalıntısı yer almaktadır.

Tematik sergilerin yanı sıra özel koleksiyon sergilerine de ev sahipliği yapan Rezan Has Müzesi, ülkemizin önde gelen koleksiyonerlerinin daha önce teşhir edilmemiş eserlerini, izleyici ile paylaşma fikrinden yola çıkarak, 2007 yılından beri çeşitli koleksiyon sergileri ve sözel etkinlikler düzenlemektedir

 

3) Cibali Tütün ve Sigara Fabrikası

Türkiye Cumhuriyeti’nin endüstriyel, ekonomik, siyasal ve sosyo-kültürel tarihine tanıklık eden Cibali Tütün Fabrikası’nın eski sahiplerinden tütün ve sigara makineleri, fabrikada kullanılan çok çeşitli ofis ve atölye malzemesi; yurdun çeşitli bölgelerine ait tütün örnekleri ile çalışanları ve fabrika yaşamını yansıtan fotoğraf albümleri yıllar sonra Kadir Has Üniversitesi Rezan Has Mzüesi’nin çalışmaları sonucu evlerine döndürülüyor. Eserler uzun ve detaylı restorasyon çalışması sonucunda önümüzdeki günlerde Üniversitede sergilenecektir.