Kadir Has Üniversitesi, geçmişin mirası üzerine bir gelecek inşa etmek, Türkiye ve dünyanın daimî olarak değişip artan ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla; İstanbul'un kalbinde kültür, eğitim ve bilimsel araştırmanın buluştuğu bir merkez oluşturma yolunda dev bir adımı temsil etmektedir.

Kadir Has Üniversitesi içerisinde yer alan; 11. yüzyıl Bizans su sarnıcı ve 17. yüzyıla tarihlenen Osmanlı yapı kalıntısı ile geçmişi geleceğe bağlayan bir mekân olan ve 2007 yılında kurulan Rezan Has Müzesi öğrencilerin kimi zaman proje konusu kimi zaman performans alanı olarak, aktif burslu öğrencilerimize çalışma fırsatı sunarken, sanatın iyileştirici ve öğretici gücünden esinlenir.

Rezan Has Müzesi, koleksiyonlarının temsil ettiği arkeolojik, etnografik, sanatsal, sosyal ve kültürel değerleri yaşatmayı ve gelecek kuşaklara anlatmayı, ziyaretçilerini kültür ve sanatın evrensel değerleriyle buluşturmayı hedeflerken; gelecek nesiller için farklı hatıraları güvence altına alırken tüm insanlar için kültürel mirasa eşit erişim sağlar.

*Sergiler ve Etkinlikler hakkında ayrıntılı bilgi için www.rhm.org.tr adresini ziyaret edebilir veya aşağıdaki kişiler ile iletişime geçebilirsiniz.

 

0212 533 65 32 - 1123                         

 

1) Kadir Has Merkez Kampüsü

II. Abdülhamid’in Fransa’dan davet ettiği mimar Alexandre Vallaury tarafından, 1876 tarihinde inşaatına başlanan Cibali Tütün Fabrikası, 1884 yılında tamamlanmış ve 1995 yılına kadar üretime devam etmiştir. 2002 yılında Kadir Has Vakfı tarafından restorasyonu tamamlandıktan sonra Kadir Has Üniversitesi’ne dönüştürülen 1400 yıllık bir tarihi kucaklayan bu bina, 2003 yılında Avrupa Birliği’nin Nostra Avrupa Kültür Mirası çerçevesi içinde en iyi korunmuş tarihi bina ödülünü almıştır.

 

2) Rezan Has Müzesi

Rezan Has Müzesi, en erkeni Neolitik döneme en geçi ise Selçuklu dönemine tarihlenen eserlerden oluşan geniş bir koleksiyona sahiptir. Yaklaşık 3000 eserden oluşan bu koleksiyonda ana tanrıça idolleri, kesici-delici aletler, pişmiş toprak çanak – çömlekler, yazıtlı tuğla ve tabletler, heykel parçaları, metal kaplar, tılsım ve adaklar, silahlar gibi çok çeşitli gruplara dâhil objeler yer alır. Koleksiyonun sayıca en büyük grubunu ise Doğu Anadolu’nun özgün uygarlıklarından Urartulara ait takı grubu oluşturur. Bu koleksiyonda MÖ 8. ve 7. yüzyıla ait süs iğneleri, yüzükler, küpeler, bilezikler, fibulalar, 74 adedi tüm olmak üzere kemer ve kemer parçaları, adak levhaları, pazıbentler, boyunluklar, kolyeler, saç spiralleri ve pektoral gibi 1100’den fazla eser bulunur. Rezan Has Müzesi bu bağlamda, dünyanın en kapsamlı Urartu takı koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapmaktadır.

 

3) Cibali Tütün Fabrikası Koleksiyonu

Kadir Has Üniversitesi Rezan Has Müzesi, mirasının koruyucusu olduğu; bir asrı aşkın geçmişe sahip Cibali Tütün Fabrikası ruhunu yeniden yaşatmak ve bu kültür birikimini gelecek nesillere taşımak adına, fabrikadan günümüze ulaşmayı başarmış tütün ve sigara makinelerini, her türlü belge ve dokumanı; 2009 yılında başlayan ve yaklaşık 2 yıl süren titiz bir konservasyon/restorasyon ve araştırma sürecinden geçirdi. Rezan Has Müzesi, Cibali Tütün Fabrikası’na ait yaklaşık 1900 eserlik koleksiyona dair tematik sergiler düzenlemeye devam etmektedir.