Sahne Kadir Has

SAHNE, 2012 yılında Kadir Has Üniversitesi, Sanat Ve Tasarım Fakültesi, Tiyatro Bölümünün sanat yönetiminde açılmış alternatif bir sahne olarak,öncelikle İstanbul’da gösteri sanatları alanında varolan mekan sıkıntısına bir çözüm önermeyi hedeflemektedir.

Üniversite bünyesinde açılmış bir mekan olarak, gösteri sanatları alanında ülkemizde ve yurtdışında üretilen araştırmacı ve deneysel çalışmaların seyirci ile buluşmasında önemli bir rol oynayacak; aynı şekilde üniversite öğrencilerinin ürettiği projelerin sahneleneceği yenilikçi bir gösterim mekanı olacaktır. Ayrıca gösterimler dışında seçilen atölye çalışmaları, yuvarlak masa sunumları ve gösteri sanatları alanındaki her türlü çalışmaya ev sahipliği yapabilecek bir platform işlevine de sahiptir.

SAHNE, Kadir Has Üniversitesi, Sanat Ve Tasarım Fakültesi, Tiyatro Bölümünün sanat yönetiminde ve üniversite dışından davet edilen bir danışma kurulunun kararları doğrultusunda seçilen çalışmaların sahneleneceği, gösterimin ihtiyaçları doğrultusunda tamamı modüler olarak değişebilen bir seyir ve araştırma mekanıdır.

SAHNE, karakutu mantığı ile tasarlanmıştır ve teknik özellikleri aşağıdaki gibidir:

1- SAHNE’nin sabit bir oturma düzeni yoktur, topluluklar modüler yerleşim olanağı sayesinde gösterilerini, istedikleri oturma planıyla sergileyebilmektedirler. Sandalyeli oturma düzeni maksimum 130 kişiliktir.

2- Mekanin toplam alanı 14.5 metre genişliğe 10 metre boya ve 4.9 metre tavan yüksekliğine sahiptir. Zemini ahşap kaplama, düz ve siyahtır.

3- SAHNE’nin 38 parça ışık elemanı bulunmaktadır. (16 Adet 650W PC / 16 Adet 800W Profil/ 6 Adet LED-PAR).

4- Ses düzeni olarak, 24 kanallı mixer'iyle 4 Höparlörden seslenebilmektedir.