Günümüzün, yakın ve uzak geleceğin en önemli teknolojilerinden biri olan yapay zekâyı tanımak, uyarlamak ve bu alanda üretim yapmak bir istek olmaktan çıkıp zorunluluk haline gelmiştir. Bu sebeple de yapay zekâ alanında Kadir Has Üniversitesi'nin etkin bir rol oynaması ve bu alanda çalışmalar yapmaya başlayacak ortamın oluşturulması üzerine 2019 yılında HAS AI kulübünü açtık. Kulübümüzün multidisipliner çalışması ve her alanda yapay zekânın kullanımına dair etkinlikler yapmak ana gayemiz. Kulüp üyelerinin bilgi birikimlerini ve paylaşmak istedikleri verileri birbiriyle paylaştığı, alanında öne çıkan hocalar ve profesörlerle konferansların, atölyelerin ve söyleşilerin düzenlendiği, bilim ve teknoloji seven herkesin ortak paydada bir buluşabileceği bir kulübüz. 

Kulüp Başkanı: Mustafa Küçük/20182305046@stu.khas.edu.tr

Kulüp Temsilcisi: Deniz Özlem Er/20181709007@stu.khas.edu.tr

Instagram: http://instagram.com/khasai0

Twitter: http://twitter.com/khasai0

LinkedIn: HAS AI

Kulüp e-posta adresi:khasaiteam@gmail.com