Kadir Has Üniversitesi Psikoloji Kulübü

Kuruluşu

Kadir Has Üniversitesi Psikoloji Kulübü, gönüllü öğrenciler tarafından 2015 yılında kuruldu.

İlkeleri

Kadir Has Üniversitesi Psikoloji Kulübü, bilimsel yöntemi esas alıp, etik ilkeleri gözeterek, rasyonel düşünce doğrultusunda toplumun bütün kesimlerine adil ve önyargısız yaklaşmayı ilke olarak kabul eder.

Amaçları

Yalnıza Psikoloji bölümü öğrencilerine değil, psikoloji bilimine ilgi duyan bütün Kadir Has Üniversitesi öğrencilerine kendilerini bu alanda geliştirebilmeleri için yardımcı olmayı ve üniversite içerisinde ve dışarısında psikoloji bilimini doğru şekilde tanıtmayı ve temsil etmeyi amaçlar.

Yöntemi

Belirtilen amaçlar doğrultusunda; öğrencilerin aldıkları eğitimlere katkı sağlamak adına psikoloji biliminde uzman kişileri davet edip söyleşi, seminer ve konferanslar düzenler, film ve tiyatro okumaları yapar. Diğer okulların psikoloji kulüpleriyle etkinlikler organize eder.

İletişim

Kulüp Danışman Hocası: Doç. Dr. Rita Krespi   / margorit.boothby@khas.edu.tr

Kulüp Başkanı: Berk Özdemir  / berkozdemir@hotmail.com.tr

Instagram: khaspsyclub

Facebook: KHasPsyClub

Twitter: KHasPsyClub