Kadir Has Üniversitesi Hukuk Kulübü, öğrencilerin eğitim hayatları boyunca kendilerini geliştirebilmeleri ve yetiştirebilmeleri amacıyla hareket ederek bölümde aldıkları eğitime destek ve katkı sağlamak üzere faaliyetler yürütür. Hukuki açıdan bilgili ve donanımlı hukukçuların yetişmesini hedeflemekle birlikte; sorumluluk bilinci yüksek, eleştirel düşünebilen, çözüm üretebilen, iletişim ve sosyal becerileri yüksek, hitabeti kuvvetli ve çok yönlü bireyler yetişmesini hedeflemektedir. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Kulübü bu amaçlar doğrultusunda;

· Konferans, sempozyum, hukuk zirvesi vb. aktiviteler düzenleyerek alanında uzman hukukçuların okulumuza gelerek öğrencilerle bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarını sağlar.

· Bilinen ve öncü hukuk bürolarına geziler düzenleyerek meslek alanını tanıma ve başarılı avukatlarla iletişim kurabilme olanağı sağlar.

· İlgilenilen alanlarda faaliyet gösteren benzer üniversite kulüpleri ile diğer eğitim kurum, kuruluş, şahıs ve toplulukların çalışmalarını takip eder, bunlardan uygun gördüklerine katılım sağlar ve bunlarla ortak faaliyetler yürütür.

· Kurgusal dava yarışmaları ve dava simülasyonları düzenleyerek öğrencilerin teoride öğrendiklerini pratiğe dökme fırsatı elde etmelerini sağlar.

· Hukuk Fakültesi ile işbirliği yürüterek okulumuz değerli akademik kadrosundan en etkin şekilde yararlanmayı hedefler.

 

Kulüp Danışman Hocası: Doç. Dr. Nilay Arat

Kulüp Başkanı: Erhan Murat ÖZTÜRK

İletişim ve Sosyal Medya: · E-Posta: hukuk.kulubu@khas.edu.tr / khas.hukuk.kulubu@gmail.com / erhanmurat@icloud.com

· Instagram: khashukukkulubu

· Twitter: KHUHukukKulubu

· Facebook: Kadir Has Üniversitesi Hukuk Kulübü/ khashukukkulubu1