1. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyinde öğretime devam eden öğrenciler kendi özel kanunlarınca düzenlenen hükümler çerçevesinde Kadir Has Üniversitesi’nde eşdeğer bir programa geçiş amacıyla başvuruda bulunabilirler.
 2. Bu kurumlardan 13/1/1985 tarihli 18634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde sayılan fiiller nedeniyle, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilenler yatay geçiş için başvuramazlar.
 3. İkinci fıkra kapsamına girmeyen bir gerekçe ile birinci fıkra kapsamındaki yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren iki yıl içinde Kadir Has Üniversitesi diploma programlarına geçiş için başvurabilirler. Bu başvurular kurumlararası yatay geçiş hükümlerine göre değerlendirilir.

Başvuru için Gerekli Belgeler

Başvurunun değerlendirmeye alınması için belirtilen belgelerin son başvuru tarihine kadar teslim edilmesi gerekir. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz.

 1. Başvuru formu ile bir adet fotoğraf
 2. Nüfus cüzdan fotokopisi
 3. Halen kayıtlı öğrenci olduğuna dair belge (son üç ay içerisinde alınmış) veya ilişiği kesilmiş ise ilişik kesme tarihi ve nedenini gösterir belge
 4. Üniversiteye girdiği yıla ait merkezi yerleştirme puanını gösterir belge
 5. İngilizce dil yeterliliğini gösterir belge
 6. Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda aldığı dersler ile başarı notlarını ve genel not ortalamasını gösterir belge
 7. Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundaki diploma programının öğrenim dilini gösterir belge
 8. Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundaki diploma programına ait ders programı ve ders içeriklerini gösterir belge
 9. Lise diplomasının fotokopisi.
 10. Disiplin belgesi

 

İntibak İşlemleri

Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin, daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında almış oldukları dersler, Bölüm Başkanlığının önerisi ve ilgili Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, yeni programlarına sayılabilir.  Bu dersler öğrencilerin dönem ve genel not ortalaması hesaplarına katılmaz, ancak ilgili dersler için muafiyet işlemi gerçekleştirilebilir.

Öğrenim Süresi

Yatay geçiş ile gelen öğrencilerin önceki Kurumlarında geçen süreleri öğrenim süresi hesabına katılır. Toplam süre Kanunla belirtilen süreleri aşamaz.

Burslar ve Ücretler

Ayrıntılı bilgi için Öğrenim Ücretleri sayfasını ziyaret edebilirsiniz.