Pazarlama alanındaki uluslararası dergiler arasında etki faktörü (5.888) en yüksek dergi olma (Journal Citation Reports, 2016) özelliğini taşıyan Journal of the Academy of Marketing Science (JAMS), Financial Times tarafından hazırlanan en etkili işletme/yönetim yayın listesinde yeralan 50 dergiden biri olma özelliğine de sahip.

Ayrıca, JAMS, İngiltere’de Association of Business Schools tarafından yapılan Akademik Dergi Listelemesi’nde ise 4. kategoride (En Üst) dergi olarak yer almaktadır. Yılda 6 sayı ve 60 makale yayınlayan dergiye yıllık bazda 500 üzerinde makale sunulmakta olup kabul oranı yaklaşık % 8’dir. İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mengüç, 2011 yılından bu yana JAMS’in yayın kurulu üyeliği görevinde bulunmakta olup beşinci kez aynı ödülü almıştır.