ISIF'19 / 4. Uluslararası Buluş Fuarı'nda üniversitemizden Doç. Dr. Serhat Erküçük'ün Özyeğin Üniversitesi'nden Prof. Dr. Murat Uysal ve Ömer Narmanlıoğlu ile ortak yaptığı "Communication Between Vehicles of a Platoon” başlıklı başvurusu birincilik ödülü almıştır.

Türkiye'nin gelişimine değer katacak buluş, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası katılımcılarla buluşturulması, ticarileştirilerek toplumun yararına sunulması amacıyla yola çıkmış, Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası buluş fuarı olan İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nın dördüncüsü Teknofest kapsamında, Türk Patent Enstitüsü ev sahipliği ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle 17-22 Eylül 2019'da düzenlenmiş, 400'ün üzerinde ulusal ve uluslararası buluş sergilenmiştir.

25.09.2019

Doç. Dr. Serhat Erküçük'e ISIF Patent Ödülü