T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU

Rektör Prof. Dr. M. Sondan DURUKANOĞLU FEYİZ
Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Başak BAYSAL
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. A. Nihat BERKER
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alp Erinç YELDAN
İletişim Fakültesi Vekil Dekan Prof. Dr. Metin KOZAK
Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Banu MANAV
Üye Prof. Dr. E. Füsun ALİOĞLU
Üye Prof. Dr. Volkan Ş. EDİGER
Üye Prof. Dr. Nimet URAY
Genel Sekreter Ebru KOÇ