T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU

Rektör Prof. Dr. M. Sondan DURUKANOĞLU FEYİZ
Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuğrul Bayazıt KATOĞLU
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. A. Nihat BERKER
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mitat ÇELİKPALA
İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent MENGÜÇ
İletişim Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. M. Sondan DURUKANOĞLU FEYİZ
Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan V. Prof.Dr. Çetin Kemal SARIKARTAL
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ömer L. GEBİZLİOĞLU
Üye Prof. Dr. E. Füsun ALİOĞLU
Üye Prof. Dr. Volkan Ş. EDİGER
Üye Prof. Dr. Sinem AKGÜL AÇIKMEŞE
Genel Sekreter Ebru KOÇ