prof dr yucel yilmaz

Yaşama İlişkin:

Doğum, 10.10.1942, Hatay - Türkiye 
Evli, bir çocuk babası

Öğrenim:

Pertevniyal lisesi, İstanbul, 1957-1960 İstanbul
Üniversitesi Fen Fakültesi, 1960-1964
University College, Londra Üniversitesi, 1967-1972.

 • Jeolog, M.T.A Enstitüsü, Ankara, 1966-1967
 • Asistan (İst. Üniv. Fen Fak., Tatbiki Jeoloji Kürsüsü), 1973-1977.
 • Araştırma asistanı (Londra Üniversitesi, Jeoloji Bölümü), 1975.
 • Ziyaretçi araştırmacı, (Leicester Üniversitesi, İngiltere), 1975.
 • Doçent (İst. Üniv. Fen Fak. Tatbiki Jeoloji Kürsüsü ve İst. Üniv. Yerbilimleri Fak.), İstanbul, 1977.
 • Araştırmacı ve Davetli öğretim üyesi (State University, at Albany, New York), 1979.
 • Davetli öğretim üyesi (Maitre de Conference; Dept. Géologie, Paris Univ. Sud d'Orsay), 1981.
 • Nato ASI "Tectonic Evolution of the Tethyan region" yaz okulu düzenleme kurul üyeliği (Convener), 1986.
 • Nato - Colloborative araştırma projesi: Prof. Dr. Dan Karig (USA) ile birlikte, 1986-1988.
 • Profesör (İTÜ, Maden Fak., Jeoloji Böl.), 1987.
 • Cambridge Üniversitesi (Prof. Dr. D. Mac Kenzie) ile Batı Anadolu ortak araştırma projesi, 1989-91.
 • Araştırma (Cambridge Üniversitesi), 1988-1990.
 • International volcanological congress, Convener, 1994.
 • International congress on the Aegean regions, Convener, 1995.
 • International congress on the Aegean regions, opening address, 1995.
 • Second International Turkish Geology Workshop work in progress on the Geology of Turkey, Convener, 1995.
 • European Union of Geosciences meeting, Strasbourg, Chairman, 1995.
 • European Union of Geosciences meeting, Strasbourg, Chairman, 1997.
 • Acta Volcanologica dergisi editörler kurulu üyesi 1995'den beri.
 • TUBİTAK/Doğa dergisi, İTÜ dergisi, İstanbul Üniversitesi Yerbilimleri dergisi,
 • Hacettepe Yerbilimleri dergisi, Geosound dergisi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi dergisi vb editörler kurulu üyesi.
 • Batı Anadolu Depremselliği 2000, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Works in progress in Turkey 2001 meeting, Çukurova Üniversitesi.
 • TÜBİTAK, Teşvik ödülü (TBAG tarafından aday), 1979.
 • TÜBİTAK, Bilim ödülü, 1999.
 • Milletlerarası Geodezi, Geofizik birliği Milli Komitesinin volkanoloji alt grubu üyeliği, 1975-1977.
 • Yerbilimleri Fakültesi, kurucu üyeliği ve fakülte kurulu üyeliği, 1977-1983.
 • Yerbilimleri Fakültesi Jeoloji ve Jeofizik mühendisliği bölümleri ders programı hazırlama komisyonu üyeliği, 1977-78.
 • Türkiye Jeoloji Kurumu, şeref kurulu üyeliği, 1980.
 • TÜBİTAK bilim kurulu üyeliği, 1981-1985.
 • NATO İleri Bilim Enstitüsü üyeliği (NATO Advanced Study Institute Panel Member), 1980-1985.
 • Mineraloji - Petrografi anabilim dalı başkanlığı (İst. Üniv. Müh. Fak. Jeoloji Böl.), 1983-1987.
 • Jeoloji bölüm başkanlığı (İTÜ Maden Fak.), 1987-1991.
 • Ocean Drilling Project (ODP), EMCO (Executive Council) üyeliği, 1989'dan beri.
 • TÜBİTAK Yerbilimleri Araştırma Grubu üyeliği, 1992-1995.
 • İTÜ Maden Fakültesi, Fakülte Kurulu üyeliği, 1992'den beri.
 • 1995 Türkiye Bilimler akademisi asli üyeliği.
 • 1996 İTÜ Maden Fakültesi Yönetim kurulu üyeliği.
 • 1998 TÜBİTAK YDABÇAĞ Araştırma grubu üyeliği.
 • İTÜ Maden Fakültesi dekanı, 2000-2002.
 • İTÜ Maden Fakültesi Vakfı başkanlığı, 2000'den beri.
 • Tubitak YDABAG grup üyeliği- 2003-2006
 • Tuba, Gebip Mühendislik Bilimleri Alan Değerlendirme Komite Başkanı 2004-2007
 • Üniversitelerarası Kurul Fen-Teknik Bilimler Eğitim Konseyi Başkanı 2004?den beri
 • IGIP Engineering Education, symposium Int. monitory commity üyeliği 2004?den beri
 • Tubitak YDABAG grup üyeliği- 2005-2007
 • Üniversitelerarası Kurul üyesi- 2002?den beri
 • Üniversitelerarası Kurul Fen-Mühendislik Komisyonu Başkanı 2005-2007
 • Acta Volcanologica dergisi Editorial Board üyeliği- 2000?den beri
 • Kadir Has Üniversitesi Rektörü- 2002- 2010
 • Turkish Journal of Earth Sciences Editorial Board üyeliği
 • Türkiye Jeoloji Kurumu teknik kurultaylarında oturum başkanlıkları, 1974'den beri.
 • Türkiye Jeoloji Kurumu, Altınlı Simpozyumu düzenleme kurulu, 1978.
 • Fen Fakültesi ve Yerbilimleri Fakültesinde Jeoloji Kollokyumları düzenleme,
  1974-1980.
 • Milletlerarası depremleri önceden haberalma simpozyumu kitabı editörler kurulu üyeliği (Editorial advisory board member of the proceeding of international symposium on earthquake prediction research), 1980.
 • Paris Üniversitesi doktora öğrencisi J.M. Fontain'in doktora tezi jüri üyeliği (Univ. Paris, Sud Centre D'Orsay), 16 Aralık 1981.
 • Paris Üniversitesi doktora öğrencisi M. Servais'nin doktora tezi jüri üyeliği (Univ. Paris, Sud Centre D'Orsay), 6 Ekim 1982.
 • Edinburg Üniversitesinde Ph.D. öğrencisi T. Ustaömer'in doktora tez yönetimi, 1989-1992.
 • New York State Üniv., Colombia Üniv. "Lamont-Doherty Obs.", Oxford Üniv., Londra Üniv., Paris Üniv., ETH-Zurih Üniv., Edinburg Üniv. de dahil 100'ü aşkın konferans.
 • MTA Enstitüsü Genel Müdürlük danışma Konseyi üyesi 1997'den beri.
 • Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi danışmanı, 1996'dan beri.
 • Exxon Mobil Petrol Şirketine consultant, 2000'den beri.
 • Internatıonal Sypmposium of the ITU, The Faculty of Mines on Earth Sciences
  and Engineering. 16- 18 May 2002- ITU (Chairman)
 • International symposium on the Geodynamic of Eastern Mediterranean. 
  Chairman. 15-18 Haziran 2005   (Chairman)
 • International Earth Sciences Colloquium on the Aegean regions 2005. (IESCIF-2005). Düzenleme Kurulu üyeliği 
 • First International Meeting and field trip of  International Correlation Program (IGCP521) ?Black Sea-Mediterranean Corridor during last 30 ky: sea-level changes and human adaptation- 2005 (Organiser), İstanbul, Sept.2005
 • Black Sea-Mediterranean Corridor during last 30 ky: Sea Level change and human adaptation. (Co-convener) European Geosciences Union General Assembly Viyana/Avusturya.  15-20 Nisan, 2006
 • Organizing and executive committee member; 2 nd plenary meeting and field trip of  projet IGCP-521 Black Sea ?Mediterranean corridor during the last 30KY: 
  Sea level change and human adaptation.
  Odessa-Ukraine August 20-28- 2006
 • Scientific committee member
  Neogene magmatism of the central Aegean anol adjacent areas. 
  International conference
  11-13 September 2006 Milos Island, Greece- 2006
 • Guest Editor
  Quaternary International 
  The Journal of the International Union for Quaternary Research 
  Vol 167-168- 2007 
 • IGCP 521: Black Sea-Mediterranean Corridor during  the last 30KA: Sea level change and human adaptation.
  Plenary meeting and field trip Gelendzhik-Russia (Co-convener) 
  September 8-17- 2007
 • Session convener of the session C12-C14
  Black Sea- Mediterranean Corridor (Co-convener)
  European Union of Geoscientists Meeting Vienna, 20 Apr.2007 
 • Gümüşhane granitinin yapı ve petrolojik özelliklerinin incelenmesi, 1967-72.
 • Bilecik ve dolayı eski temel kayalarının petrolojik araştırılması, incelenip ayırdedilmesi, 1973-77.
 • Orta Sakarya bölgesinin petro-tektonik birliklerinin ayırtlanıp çevre ile korelasyonunun yapılması, 1976-80.
 • Gevaş (Van bölgesi) ofiyolitinin petrolojik araştırılması, 1977-79.
 • Cilo (Hakkari bölgesi) ofiyolitinin ayırdedilip petrolojik etüdünün yapılması, 1978.
 • Pontid kuşağının magmatizma ve metamorfizmasının levha tektoniği açısından Geç Mesozoyik öncesi sentezinin yapılması, 1979-80.
 • Almacık dağı (Bolu - Abant) ve yakın dolayında ofiyolit - metamorfit ilişkisinin belirlenmesi, bölgenin tektonik birliklerinin saptanması ve çevre bölgelerle korelasyonlarının yapılması, 1980.
 • Doğu Pontid kuşağında Çoruh vadisinde magmatizmanın araştırılması, 1979-82.
 • Kastamonu - Tosya - Kargı - Taşköprü - Boyabat arasındaki alanın (Tosya, Kargı, Ilgaz masiflerinin) jeolojik ve petrolojik araştırılması, 1980-84.
 • Amanos dağlarının jeolojik evriminin araştırılması, 1980-84.
 • Maraş kuzeyinde Engizek, Berit, Nurhak, dağlarının jeolojik evriminin araştırılması, 1984-86.
 • Armutlu yarımadasının jeolojik evriminin araştırılması, 1987-89.
 • Tokat masifinin jeolojik evriminin araştırılması, 1990-93.
 • Batı Anadolu'nun genç magmatizma evriminin araştırılması, 1990'dan