Prof.Dr. M. Sondan DURUKANOĞLU FEYİZ Rektör
Prof.Dr. A. Nihat BERKER Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Mitat ÇELİKPALA Rektör Yardımcısı
Ebru KOÇ Genel Sekreter
Prof.Dr. A. Nihat BERKER Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Başak BAYSAL Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Alp Erinç YELDAN İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Vekil Dekan
Prof.Dr. M. Sondan DURUKANOĞLU FEYİZ İletişim Fakültesi Vekil Dekan
Prof.Dr. Çetin Kemal SARIKARTAL Sanat ve Tasarım Fakültesi Vekil Dekan
Prof.Dr. Ömer L.GEBİZLİOĞLU Uygulamalı Bilimler Fakültesi Vekil Dekan
Prof. Dr. Alp Erinç YELDAN İşletme Fakültesi Vekil Dekan
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin AYDEMİR Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
Prof.Dr. Ahmet YÖRÜK Kadir Has Meslek Yüksekokulu Müdürü
Doç.Dr. Nilay ARAT Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Emine Füsun ALİOĞLU Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - Müdür
Prof.Dr. Murat GÜVENÇ İstanbul Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi - Müdür
Doç.Dr. Dimitrios TRIANTAPHYLLOU Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları  Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
Prof.Dr. Mary Louise O'NEIL ŞİMŞEK Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları  Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
Doç.Dr. Mehmet Nafiz AYDIN Girişimcilik, Yenilikçilik ve Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
Emir GÜNEY Spor Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi - Müdür
Prof.Dr. Hasan DAĞ Siber Güvenlik ve Kritik Altyapı Koruma Uygulama ve Araştırma Merkez - Müdür
Prof.Dr. Ş. Volkan EDİGER Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi - Müdür
Prof.Dr. Hasan DAĞ AR-GE Kaynakları - Direktör
Haluk Mert BAL Kurumsal Araştırma ve Değerlendirme - Direktör
Prof. Dr. Asker KARTARI Yaratıcı Endüstriler Platformu Direktörlüğü - Direktör
Dr. Öğr. Üyesi Didem KILIÇKIRAN Çekirdek Program Direktörlüğü - Direktör
Erol KUNTER Mali İşler Direktörlüğü - Direktör
Berrin KOCAYURT Öğrenci İşleri Direktörlüğü - Direktör
Hakan DANACI Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü - Direktör
Cüneyt ÜNAL Operasyon ve Satın Alma Direktörlüğü - Direktör
Yeşim BURUL SEVEN Kurumsal İletişim Direktörlüğü - Direktör
Z. Kesper DİLER İnsan Kaynakları Direktörlüğü - Direktör
Mehmet MANYAS Bilgi Merkezi Direktörlüğü - Direktör