Microsoft Lisans Yenileme ve Alım İhalesi

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ OPERASYON ve SATINALMA DİREKTÖRLÜĞÜ

30597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 16.maddesine göre aşağıda detayları belirtilen işi ihale edecektir.

İHALE KAYIT NO 0009
İşin Adı,Niteliği ve Türü:   

 
MICROSOFT LİSANS YENİLEME VE ALIM İHALESİ

 
Yeri :

 
Cibali Kampüsü
Miktarı :  
 
Ürün Tanımı SKU Ürün Ailesi Adet
Microsoft 365 A3 for faculty AAA-73019 Microsoft 365 A3 550
DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent 2UJ-00011 Desktop Education 10
ExchgSvrEnt ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc AP 395-04412 Exchange Server - Enterprise 1
SQLSvrEntCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic E 1Y Acdmc AP     CoreLic 7JQ-00038 SQL Svr Enterprise Core 10
SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic E 1Y Acdmc AP     CoreLic 7NQ-00050 SQL Svr Standard Core 2
WinSvrDCCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic E 1Y Acdmc AP     CoreLic 9EA-00314 Windows Server DC Core 60
WinSvrSTDCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic E 1Y Acdmc AP     CoreLic 9EM-00294 Windows Server STD CORE 8 
İşin Başlangıç Tarihi :

 
Sözleşme   imza tarihi ile lisanslar işleme alınacaktır. 

 
İşin Teslim Tarihi : Sözleşme   imza tarihinden itibaren; Tüm lisanslar için 7 gün,
İHALE DOKÜMANLARININ TEMİN   ADRESİ  Kadir   Has Üniversitesi Cibali Mah. Kadir Has Cad. Fatih / İSTANBUL
Operasyon   ve Satınalma Direktörlüğü – Satınalma Ofisi
İHALE DOKÜMANLARININ TEMİN   ŞARTI  İstekli, ihale dokümanını Üniversitenin adresinde bedelsiz görebilir ve   Kadir Has Üniversitesi Garanti Bankası Balat Şubesi TR10 0006 2000 0200 0006   2997 18 Iban numaralı hesabına   “İsteklinin adı, unvanı, ihale adı ve numarasını” belirterek 50 TL (ElliTürkLirası)   para yatırarak satın alabilir. İhale dokümanlarının satın alınması   zorunludur. İstekliler ihale dokümanını almak isterlerse, ödemeye ait   dekontun nüshasını yanlarında getirmelilerdir.
İHALENİN YAPILACAĞI;Adres:
Birim:
Telefon:
E-posta:


Kadir   Has Üniversitesi Cibali Mah. Kadir Has Cad. Fatih / İSTANBUL
Operasyon ve Satınalma Direktörlüğü 
0212 533 65 32 1230-1234
satinalma@khas.edu.tr
GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI İsteklinin teklif ettiği toplam bedelin %3’ünden az, %6’sından fazla   olmamak üzere, ihale tarihinden itibaren minimum 90 (Doksan) gün süreli kendi   belirleyecekleri tutarda geçici banka teminat mektubu verecek veya ihale   öncesi Kadir Has Üniversitesi’nin hesabına Türk Lirası üzerinden para   yatıracak ve ilgili dekontun nüshasını teknik zarfa koyacaktır.
TEKLİFLERİN MİNİMUM   GEÇERLİLİK SÜRESİ İhale   tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
İHALE USULÜ Açık   İhale Usulü 
İHALE ŞEKLİ İstekli bu işin keşif listesindeki tüm   lisanslara eksiksiz teklif vermelidir. Kısmi teklifler geçersiz kabul   edilecektir.
İHALE TARİHİ  05.11.2020
İHALE SAATİ 11:00
SON TEKLİF VERME SAATİ VE   YERİ 05.11.2020   – 10:00
Kadir   Has Üniversitesi Cibali Mah. Kadir Has Cad. Fatih / İSTANBUL
Operasyon ve Satınalma Direktörlüğü 
SON TEKLİF VERME ŞEKLİ  Teklifler,   son ihale tarih ve saatine kadar belirtilen adrese elden teslim edilir.
İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN   BELGELER
 1. Üniversite’nin   İstekliye verdiği sözleşme örneğinin kaşeli imzalı hali
 2. Üniversite’nin   İstekliye verdiği idari şartname örneğinin kaşeli imzalı hali
 3. Üniversite’nin   İstekliye verdiği teknik şartname örneğinin kaşeli imzalı hali
 4. Üniversite’nin   İstekliye verdiği mali teklif mektubu örneğinin kaşeli imzalı hali
 5. Üniversite’nin   İstekliye verdiği birim fiyat keşif listesi örneğinin kaşeli imzalı hali
 6. İstekliye ait   Geçici teminat mektubu veya para yatırdığına dair dekont nüshası
 7. İstekliye ait Ticaret   sicil gazetesi
 8. İstekliye ait Vergi   levhası
 9. İstekliye ait İmza   sirküleri
 10. İstekliye ait Faaliyet   belgesi
 11. İstekliye ait   SGK borcu yoktur yazısı
 12. İstekliye ait   Vergi borcu yoktur yazısı
 13. Kayıtlı olduğu   meslek odasından ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge.

 


 

Personel Ring Servisi ve Öğrenci Shuttle Hizmeti İhalesi Cibali Kampüsü

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ OPERASYON ve SATINALMA DİREKTÖRLÜĞÜ

30597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 16.maddesine göre aşağıda detayları belirtilen işi ihale edecektir.

İHALE KAYIT NO 0008
İşin Adı,Niteliği ve Türü: 
Yeri :
Miktarı : 
İşin Başlangıç Tarihi :
İşin Teslim Tarihi :
PERSONEL RİNG   SERVİSİ VE ÖĞRENCİ SHUTTLE HİZMETİ İHALESİ
CİBALİ   KAMPÜSÜ
(2+1) yıl   süreli hizmet alımı yapılacaktır.
Sözleşme   imzalanmasıyla birlikte hemen başlanacaktır.
Sözleşme   İmza tarihinden itibaren (2+1) yıl süreli
İHALE DOKÜMANLARININ TEMİN ADRESİ  Kadir Has   Üniversitesi Cibali Mah. Kadir Has Cad. Fatih / İSTANBUL
Operasyon ve   Satınalma Direktörlüğü – Satınalma Ofisi
İHALE DOKÜMANLARININ TEMİN ŞARTI  İstekli, ihale dokümanını Üniversitenin adresinde bedelsiz görebilir ve   Kadir Has Üniversitesi Garanti Bankası Balat Şubesi TR10 0006 2000 0200 0006   2997 18 Iban numaralı hesabına   “İsteklinin adı, unvanı, ihale adı ve numarasını” belirterek 50 TL (ElliTürkLirası)   para yatırarak satın alabilir. İhale dokümanlarının satın alınması   zorunludur. İstekliler ihale dokümanını almak isterlerse, ödemeye ait   dekontun nüshasını yanlarında getirmelilerdir.
İHALENİN YAPILACAĞI;Adres:
Birim:
Telefon:
E-posta:


Kadir Has   Üniversitesi Cibali Mah. Kadir Has Cad. Fatih / İSTANBUL
Operasyon ve Satınalma Direktörlüğü 
0212 533 65 32 / 1230-1234
satinalma@khas.edu.tr
GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI İsteklinin teklif ettiği toplam bedelin %3’ünden az, %6’sından fazla   olmamak üzere, ihale tarihinden itibaren minimum 90 (Doksan) gün süreli kendi   belirleyecekleri tutarda geçici banka teminat mektubu verecek veya ihale   öncesi Kadir Has Üniversitesi’nin hesabına Türk Lirası üzerinden para   yatıracak ve ilgili dekontun nüshasını teknik zarfa koyacaktır.
TEKLİFLERİN MİNİMUM GEÇERLİLİK SÜRESİ İhale   tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
İHALE USULÜ Açık İhale   Usulü 
İHALE ŞEKLİ Tam Teklif
İHALE TARİHİ  05.10.2020
İHALE SAATİ 11:00
SON TEKLİF VERME SAATİ VE YERİ 05.10.2020 –   10:00
Kadir Has   Üniversitesi Cibali Mah. Kadir Has Cad. Fatih / İSTANBUL
Operasyon ve Satınalma Direktörlüğü 
SON TEKLİF VERME ŞEKLİ  Teklifler,   son ihale tarih ve saatine kadar belirtilen adrese elden teslim edilir.
İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER
 1. Üniversite’nin İstekliye verdiği   sözleşme örneğinin kaşeli imzalı hali
 2. Üniversite’nin İstekliye verdiği   idari şartname örneğinin kaşeli imzalı hali
 3. Üniversite’nin İstekliye verdiği teknik   şartname örneğinin kaşeli imzalı hali
 4. Üniversite’nin İstekliye verdiği mali   teklif mektubu örneğinin kaşeli imzalı hali
 5. Üniversite’nin İstekliye verdiği birim   fiyat keşif listesi örneğinin kaşeli imzalı hali
 6. İstekliye ait Geçici teminat mektubu   veya para yatırdığına dair dekont nüshası
 7. İstekliye ait Ticaret sicil gazetesi
 8. İstekliye ait Vergi levhası
 9. İstekliye ait İmza sirküleri
 10. İstekliye ait Faaliyet belgesi
 11. İstekliye ait SGK borcu yoktur   yazısı
 12. İstekliye ait Vergi borcu yoktur   yazısı
 13. Kayıtlı olduğu meslek odasından   ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge.
 14. 3(üç)adet eğitim kurumu iş bitirme veya   referans belgesi
 15. Firma’nın teklif verme   tarihi itibarı ile geçerlilik süresini doldurmamış güncel tarihli, 
  1. TSE:TS 12257 Hizmet Yeri   Yeterlilik Belgesi örneğini,
  2. ISO 9001 Kalite Belgesi   örneğini,
  3. OHSAS 18001 İş Sağlığı ve   Güvenliği Belgesi örneğini,
  4. İSO 14001 Çevre Yönetimi Belgesi   örneğini,
  5. Şehir dışı organizasyonlarda   kullanılmak üzere Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış D2   yetki belgesi örneğini,
  6. İstanbul Büyükşehir   Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından verilen Personel Servis   Taşımacılığı Yetki Belgesi Örneği, Firma’nın sunmuş olduğu bu belge A Grubu   yetki belgelerine sahipse değerlendirmeye alınacaktır. 

 


 

Konferans Koltuğu Alım İhalesi

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ OPERASYON ve SATINALMA DİREKTÖRLÜĞÜ

30597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 16.maddesine göre aşağıda detayları belirtilen işi ihale edecektir.

İHALE KAYIT NO 0007
İşin Adı,Niteliği ve Türü:   
Yeri :
Miktarı : 
İşin Başlangıç Tarihi :
İşin Teslim Tarihi :
KONFERANS KOLTUĞU ALIM İHALESİ
CİBALİ   KAMPÜSÜ
375 ADET KONFERANS KOLTUĞU 
05.08.2020
21.09.2020   
İHALE DOKÜMANLARININ TEMİN   ADRESİ  Kadir   Has Üniversitesi Cibali Mah. Kadir Has Cad. Fatih / İSTANBUL
Operasyon   ve Satınalma Direktörlüğü – Satınalma Ofisi
İHALE DOKÜMANLARININ TEMİN   ŞARTI  İstekli, ihale dokümanını Üniversitenin adresinde bedelsiz görebilir ve   Kadir Has Üniversitesi Garanti Bankası Balat Şubesi TR10 0006 2000 0200 0006   2997 18 Iban numaralı hesabına   “İsteklinin adı, unvanı, ihale adı ve numarasını” belirterek 50 TL (ElliTürkLirası)   para yatırarak satın alabilir. İhale dokümanlarının satın alınması   zorunludur. İstekliler ihale dokümanını almak isterlerse, ödemeye ait   dekontun nüshasını yanlarında getirmelilerdir.
İHALENİN YAPILACAĞI;Adres:
Birim:
Telefon:
E-posta:


Kadir   Has Üniversitesi Cibali Mah. Kadir Has Cad. Fatih / İSTANBUL
Operasyon ve Satınalma Direktörlüğü 
0212 533 65 32
satinalma@khas.edu.tr
GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI İsteklinin teklif ettiği toplam bedelin %3’ünden az, %6’sından fazla   olmamak üzere, ihale tarihinden itibaren minimum 90 (Doksan) gün süreli kendi   belirleyecekleri tutarda geçici banka teminat mektubu verecek veya ihale   öncesi Kadir Has Üniversitesi’nin hesabına Türk Lirası üzerinden para   yatıracak ve ilgili dekontun nüshasını teknik zarfa koyacaktır.
TEKLİFLERİN MİNİMUM   GEÇERLİLİK SÜRESİ İhale   tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
İHALE USULÜ Açık   İhale Usulü 
İHALE ŞEKLİ Tam Teklif
İHALE TARİHİ  05.08.2020
İHALE SAATİ 11:00
SON TEKLİF VERME SAATİ VE   YERİ 05.08.2020   – 10:00
Kadir   Has Üniversitesi Cibali Mah. Kadir Has Cad. Fatih / İSTANBUL
Operasyon ve Satınalma Direktörlüğü 
SON TEKLİF VERME ŞEKLİ  Teklifler,   son ihale tarih ve saatine kadar belirtilen adrese elden teslim edilir.
İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN   BELGELER
 1. Üniversite’nin   İstekliye verdiği sözleşme örneğinin kaşeli imzalı hali
 2. Üniversite’nin   İstekliye verdiği idari şartname örneğinin kaşeli imzalı hali
 3. Üniversite’nin   İstekliye verdiği teknik şartname örneğinin kaşeli imzalı hali
 4. Üniversite’nin   İstekliye verdiği mali teklif mektubu örneğinin kaşeli imzalı hali
 5. Üniversite’nin   İstekliye verdiği birim fiyat keşif listesi örneğinin kaşeli imzalı hali
 6. İstekliye ait   Geçici teminat mektubu veya para yatırdığına dair dekont nüshası
 7. İstekliye ait Ticaret   sicil gazetesi
 8. İstekliye ait Vergi   levhası
 9. İstekliye ait İmza   sirküleri
 10. İstekliye ait Faaliyet   belgesi
 11. İstekliye ait   SGK borcu yoktur yazısı
 12. İstekliye ait   Vergi borcu yoktur yazısı
 13. Kayıtlı olduğu   meslek odasından ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge.
 14. 3 adet Eğitim   kurumu iş bitirme belgesi

 


 

Adobe Lisans Yeni Alım İhalesi

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ OPERASYON ve SATINALMA DİREKTÖRLÜĞÜ

30597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 16.maddesine göre aşağıda detayları belirtilen işi ihale edecektir.

İHALE KAYIT NO 0006
İşin Adı,Niteliği ve Türü:   
Yeri :
Miktarı : 


İşin Başlangıç Tarihi :
İşin Teslim Tarihi :
ADOBE LİSANS YENİ ALIM İHALESİ
CİBALİ   KAMPÜSÜ
58 ADET Adobe Creative Cloud for enterprise All   Apps 12M ABN EĞİTİM NEW 12/12 YENİ LİSANS ALIMI (1 YILLIK)
50 ADET Acrobat Pro DC for teams 12M ABN EĞİTİM   NEW 12/12 YENİ LİSANS ALIMI (1 YILLIK) 
21.07.2020
Sözleşme   imza tarihinden itibaren; Tüm lisanslar için 7 gün, 
İHALE DOKÜMANLARININ TEMİN   ADRESİ  Kadir   Has Üniversitesi Cibali Mah. Kadir Has Cad. Fatih / İSTANBUL
Operasyon   ve Satınalma Direktörlüğü – Satınalma Ofisi
İHALE DOKÜMANLARININ TEMİN   ŞARTI  İstekli, ihale dokümanını Üniversitenin adresinde bedelsiz görebilir ve   Kadir Has Üniversitesi Garanti Bankası Balat Şubesi TR10 0006 2000 0200 0006   2997 18 Iban numaralı hesabına   “İsteklinin adı, unvanı, ihale adı ve numarasını” belirterek 50 TL (ElliTürkLirası)   para yatırarak satın alabilir. İhale dokümanlarının satın alınması   zorunludur. İstekliler ihale dokümanını almak isterlerse, ödemeye ait   dekontun nüshasını yanlarında getirmelilerdir.
İHALENİN YAPILACAĞI;Adres:
Birim:
Telefon:
E-posta:


Kadir   Has Üniversitesi Cibali Mah. Kadir Has Cad. Fatih / İSTANBUL
Operasyon ve Satınalma Direktörlüğü 
0212 533 65 32
satinalma@khas.edu.tr
GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI İsteklinin teklif ettiği toplam bedelin %3’ünden az, %6’sından fazla   olmamak üzere, ihale tarihinden itibaren minimum 90 (Doksan) gün süreli kendi   belirleyecekleri tutarda geçici banka teminat mektubu verecek veya ihale   öncesi Kadir Has Üniversitesi’nin hesabına Türk Lirası üzerinden para   yatıracak ve ilgili dekontun nüshasını teknik zarfa koyacaktır.
TEKLİFLERİN MİNİMUM   GEÇERLİLİK SÜRESİ İhale   tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
İHALE USULÜ Açık   İhale Usulü 
İHALE ŞEKLİ İstekli bu işin keşif listesindeki tüm   lisanslara eksiksiz teklif vermelidir. Kısmi teklifler geçersiz kabul   edilecektir.
İHALE TARİHİ  21.07.2020
İHALE SAATİ 11:00
SON TEKLİF VERME SAATİ VE   YERİ 21.07.2020   – 10:00
Kadir   Has Üniversitesi Cibali Mah. Kadir Has Cad. Fatih / İSTANBUL
Operasyon ve Satınalma Direktörlüğü 
SON TEKLİF VERME ŞEKLİ  Teklifler,   son ihale tarih ve saatine kadar belirtilen adrese elden teslim edilir.
İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER
 1. Üniversite’nin   İstekliye verdiği sözleşme örneğinin kaşeli imzalı hali
 2. Üniversite’nin   İstekliye verdiği idari şartname örneğinin kaşeli imzalı hali
 3. Üniversite’nin   İstekliye verdiği teknik şartname örneğinin kaşeli imzalı hali
 4. Üniversite’nin   İstekliye verdiği mali teklif mektubu örneğinin kaşeli imzalı hali
 5. Üniversite’nin   İstekliye verdiği birim fiyat keşif listesi örneğinin kaşeli imzalı hali
 6. İstekliye ait   Geçici teminat mektubu veya para yatırdığına dair dekont nüshası
 7. İstekliye ait Ticaret   sicil gazetesi
 8. İstekliye ait Vergi   levhası
 9. İstekliye ait İmza   sirküleri
 10. İstekliye ait Faaliyet   belgesi
 11. İstekliye ait   SGK borcu yoktur yazısı
 12. İstekliye ait   Vergi borcu yoktur yazısı
 13. Kayıtlı olduğu   meslek odasından ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge.

 


 

Güvenlik ve Koruma Hizmeti Satın Alınması İhalesi

Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 16. maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhaleyi Düzenleyen: KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
Adresi: Cibali Mah. Hisaraltı Cad. No:17 Fatih / İSTANBUL 34083
Telefonu: 0212 533 65 15
İhale ilanının Görülebileceği Internet Adresi:https://www.khas.edu.tr
İhale No: 0005
İhale Türü: Açık İhale
İhale Konusu: Güvenlik ve Koruma Hizmeti Satın Alınması İhalesi
İhale Kapsamı: Kampüs binaları, yurt binaları ve çevresi için güvenlik ve koruma hizmetleri
İşin Yeri: Kadir Has Üniversitesi Cibali Mah. Hisaraltı Cad. No:17 Fatih / İSTANBUL 34083
İşin Başlangıç Tarihi: 02.03.2020
İş Bitiş Tarihi: 31.12.2022
Geçici Teminat: Teklif edilecek bedelin %3 den az olamaz.
Kısmi Teklif: Verilemez.
İhale dokümanları: Kadir Has Üniversitesi Cibali Mah. Hisaraltı Cad. No:17 Fatih / İSTANBUL 34083
adresinde incelenebilir.

İhaleye katılım şartları ve firmalardan istenen belgeler aşağıdaki gibidir:
a) İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması, (Özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez),
b) İsteklilerin, son tebligat adreslerini gösteren Vergi Levhasının bulunması,
c) İsteklilerin, Ticaret Siciline kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair faaliyet belgesinin bulunması, (Faaliyet belgesinin ihalenin ilan gününü tarihinden sonra alınmış olması ve iştigal konuları arasında ihale konusu işin bulunması gerekmektedir),
d) İsteklilerin şirket ortakları, hisseleri ve görevlerini belirten Ticaret Sicil Kuruluş Gazetesi örneğini varsa değişikliklerle birlikte ibraz etmeleri,
e) Gerçek kişi olan istekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, iştirak edenin Noter tasdikli vekâletname ile imza sirkülerini vermesi,
f) İsteklilerin kendi adlarına teklif vermeye ve bu husustaki işlemleri yapmaya yetkili olanları gösteren Noter tasdikli imza sirküleri ve vekâletname ibraz etmeleri,
g) İstekli, bir ortaklık olduğu takdirde, ortaklığın imza sirkülerini ve ortaklık adına teklifte bulunacak kimselerin bu ortaklığın vekili olduğunu gösterir, Noter tasdikli vekâletname
h) Ticaret odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren (g) bendine göre alınmış belge bulunması,
i) Teklif ile birlikte verilecek olan İhale Dokümanları ile istenen tüm evrakın, şirket imza sirkülerinde tam yetkili olarak tanımlanan kişi/kişiler tarafından imza edilmesi (Bu imzalar ile imzalanan tüm evrakın taşıdığı hükümlerin kabul edildiği taahhüt edilmektedir).
j) İsteklinin kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmaması
k) İsteklinin kesinleşmiş vergi borcu olmaması
l) Son üç yıla ait Kurumlar Vergisi Beyannameleri (SMMM veya YMM ıslak onaylı)
m) İhale dosyasının alındığını belirten dekont

İhaleye katılmak isteyen firmalar İhale dokümanlarını, firma adı, unvanı, ihale adı ve varsa numarası belirtilerek, Hesap Adı: Kadir Has Üniversitesi, Banka: GARANTİ BANKASI Şube: BALAT Şubesi, IBAN: TR10 0006 2000 0200 0006 2997 18 hesaba yatırılmış 100 (yüz) TL ödemeye ilişkin dekont ibrazı karşılığında aynı adresten alabilir.

Teklifler aşağıda belirtilen gün ve saate dek Kadir Has Üniversitesi Operasyon ve Satınalma Direktörlüğü Cibali Mah. Hisaraltı Cad. No:17 Fatih / İSTANBUL 34083 adresine elden teslim edilecektir.
Tarih: 30/01/2020
Saat: 10:00

 


 

Dijital Ajans Hizmet Satın Alınması İhalesi

Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 16. maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhaleyi Düzenleyen: KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
Adresi: Cibali Mah. Hisaraltı Cad. No:17 Fatih / İSTANBUL 34083
Telefonu: 0212 533 65 15
İhale ilanının Görülebileceği Internet Adresi: https://www.khas.edu.tr
İhale No: 0004
İhale Türü: Açık İhale
İhale Konusu: Dijital Ajans Hizmet Satın Alınması
İhale Kapsamı: Sosyal medya hesap yönetimi, dijital pazarlama ve reklam hizmetleri geliştirme, dijital kreatif hizmetler, danışmanlık hizmetleri
İşin Yeri: Kadir Has Üniversitesi Cibali Mah. Hisaraltı Cad. No:17 Fatih / İSTANBUL 34083
İşin Başlangıç Tarihi: 16.12.2019
İş Bitiş Tarihi: 16.12.2020
Geçici Teminat: Teklif edilecek bedelin %3 den az olamaz.
Kısmi Teklif: Verilemez.
İhale dokümanları: Kadir Has Üniversitesi Cibali Mah. Hisaraltı Cad. No:17 Fatih / İSTANBUL 34083
adresinde incelenebilir.

İhaleye katılım şartları ve firmalardan istenen belgeler aşağıdaki gibidir:
a) İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması, (Özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez),
b) İsteklilerin, son tebligat adreslerini gösteren Vergi Levhasının bulunması,
c) İsteklilerin, Ticaret Siciline kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair faaliyet< belgesinin bulunması, (Faaliyet belgesinin ihalenin ilan gününü tarihinden sonra alınmış olması ve iştigal konuları arasında ihale konusu işin bulunması gerekmektedir),
d) İsteklilerin şirket ortakları, hisseleri ve görevlerini belirten Ticaret Sicil Kuruluş Gazetesi örneğini varsa değişikliklerle birlikte ibraz etmeleri,
e) Gerçek kişi olan istekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, iştirak edenin Noter tasdikli vekâletname ile imza sirkülerini vermesi,
f) İsteklilerin kendi adlarına teklif vermeye ve bu husustaki işlemleri yapmaya yetkili olanları gösteren Noter tasdikli imza sirküleri ve vekâletname ibraz etmeleri,
g) İstekli, bir ortaklık olduğu takdirde, ortaklığın imza sirkülerini ve ortaklık adına teklifte bulunacak kimselerin bu ortaklığın vekili olduğunu gösterir, Noter tasdikli vekâletname
h) Ticaret odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren (g) bendine göre alınmış belge bulunması,
i) Teklif ile birlikte verilecek olan İhale Dokümanları ile istenen tüm evrakın, şirket imza sirkülerinde tam yetkili olarak tanımlanan kişi/kişiler tarafından imza edilmesi (Bu imzalar ile imzalanan tüm evrakın taşıdığı hükümlerin kabul edildiği taahhüt edilmektedir).
j) İsteklinin kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmaması
k) İsteklinin kesinleşmiş vergi borcu olmaması
l) Son üç yıla ait Kurumlar Vergisi Beyannameleri (SMMM veya YMM ıslak onaylı)
m) İhale dosyasının alındığını belirten dekont

 

İhaleye katılmak isteyen firmalar İhale dokümanlarını, firma adı, unvanı, ihale adı ve varsa numarası belirtilerek, Hesap Adı: Kadir Has Üniversitesi, Banka: GARANTİ BANKASI Şube: BALAT Şubesi, IBAN: TR10 0006 2000 0200 0006 2997 18 hesaba yatırılmış 50 (elli) TL ödemeye ilişkin dekont ibrazı karşılığında aynı adresten alabilir.
Teklifler aşağıda belirtilen gün ve saate dek Kadir Has Üniversitesi Operasyon ve Satınalma Direktörlüğüne Cibali Mah. Hisaraltı Cad. No:17 Fatih / İSTANBUL 34083 adresine elden teslim edilecektir.
Tarih: 09/12/2019
Saat: 11:00

 


 

Microsoft Lisans Yenileme İhalesi;

Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 16. maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhaleyi Düzenleyen: KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
Adresi: Cibali Mah. Hisaraltı Cad. No:17 Fatih / İSTANBUL 34083
Telefonu: 0212 533 65 15
İhale ilanının Görülebileceği Internet Adresi:
https://www.khas.edu.tr
İhale No: 0003
İhale Türü: Açık İhale
İhale Konusu: Microsoft Lisans Yenileme ve Alım İhalesibr> İhale Kapsamı: Temin edilecek ürünler ve adetleri aşağıda belirtilmiştir

Ürün Adı

Adet

DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent 

517 

Dyn365ETeamMembersOpenFacOld Shrd ALNG SubsVL OLV E 1Mth Acdmc AP PerUsr 

517 

ExchgSvrEnt ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc AP 

SQLSvrEntCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic E 1Y Acdmc AP CoreLic 

10 

SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic E 1Y Acdmc AP CoreLic 

WinSvrDCCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic E 1Y Acdmc AP CoreLic 

60 

WinSvrSTDCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic E 1Y Acdmc AP CoreLic 

AzureSubsSvcOpnFclty ShrdSvr ALNG SubsVL OLV E 1Mth Acdmc AP 

60 

Dyn365ForCustmrSrvc ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc AP UsrCAL 

10 

İşin Yeri: Kadir Has Üniversitesi Cibali Mah. Hisaraltı Cad. No:17 Fatih / İSTANBUL 34083
İşin Başlangıç Tarihi: 01.11.2019
İş Bitiş Tarihi: 15.11.2019
Geçici Teminat: Teklif edilecek bedelin %3 den az olamaz.
Kısmi Teklif: Verilemez.
İhale dokümanları: Kadir Has Üniversitesi Cibali Mah. Hisaraltı Cad. No:17 Fatih / İSTANBUL 34083 adresinde incelenebilir.
İhaleye katılım şartları ve firmalardan istenen belgeler aşağıdaki gibidir:

a) İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması, (Özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez),
b) İsteklilerin, son tebligat adreslerini gösteren Vergi Levhasının bulunması,
c) İsteklilerin, Ticaret Siciline kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair faaliyet belgesinin bulunması, (Faaliyet belgesinin ihalenin ilan gününden veya davet mektubu tarihinden sonra alınmış olması ve iştigal konuları arasında ihale konusu işin bulunması gerekmektedir),
d) İsteklilerin şirket ortakları, hisseleri ve görevlerini belirten Ticaret Sicil Kuruluş Gazetesi örneğini varsa değişikliklerle birlikte ibraz etmeleri,
e) Gerçek kişi olan istekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, iştirak edenin Noter tasdikli vekâletname ile imza sirkülerini vermesi,
f) İsteklilerin kendi adlarına teklif vermeye ve bu husustaki işlemleri yapmaya yetkili olanları gösteren Noter tasdikli imza sirküleri ve vekâletname ibraz etmeleri,
g) İstekli, bir ortaklık olduğu takdirde, ortaklığın imza sirkülerini ve ortaklık adına teklifte bulunacak kimselerin bu ortaklığın vekili olduğunu gösterir, Noter tasdikli vekâletnameyi ve imza sirkülerini vermesi,
h) Ortaklık Limited Şirket olduğu takdirde; şirket ortaklarının tek, diğerinin taahhüt ve zimmetine karşılık müşterek ve müteselsil kefil olduğunu belirtir Noter’den tanzim edilmiş bir belgeyi vermesi,
i) Ticaret odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren (g) bendine göre alınmış belge bulunması,
j) Şartnamede belirtilen yeterlik belgeleri.
k) Teklif ile birlikte verilecek olan İhale Dokümanları ile istenen tüm evrakın, şirket imza sirkülerinde tam yetkili olarak tanımlanan kişi/kişiler tarafından imza edilmesi (Bu imzalar ile imzalanan tüm evrakın taşıdığı hükümlerin kabul edildiği taahhüt edilmektedir).
l) İsteklinin kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmaması
m) İsteklinin kesinleşmiş vergi borcu olmaması
n) Son üç yıla ait Kurumlar Vergisi Beyannameleri (SMMM veya YMM ıslak onaylı)
o) İhale dosyasının alındığını belirten dekont

İhaleye katılmak isteyen firmalar İhale dokümanlarını, firma adı, unvanı, ihale adı ve varsa numarası belirtilerek, Hesap Adı: Kadir Has Üniversitesi, Banka: GARANTİ BANKASI Şube: BALAT Şubesi, IBAN: TR10 0006 2000 0200 0006 2997 18 hesaba yatırılmış 200 (iki yüz) TL ödemeye ilişkin dekont ibrazı karşılığında aynı adresten alabilir. Teklifler aşağıda belirtilen gün ve saate dek Kadir Has Üniversitesi Operasyon ve Satınalma Direktörlüğüne Cibali Mah. Hisaraltı Cad. No:17 Fatih / İSTANBUL 34083 adresine elden teslim edilecektir.
Tarih: 28/10/2019
Saat: 10:00

 


 

Network ve Telefon Santral Sistemi Alt Yapı Yenileme Projesi İhalesi;

Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 16. maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhaleyi Düzenleyen: KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
Adresi: Cibali Mah. Hisaraltı Cad. No:17 Fatih / İSTANBUL 34083
Telefonu: 0212 533 65 15
İhale ilanının Görülebileceği Internet Adresi: 
https://www.khas.edu.tr
İhale No: 0002
İhale Türü: Açık İhale
İhale Konusu: Network ve Telefon Santral Sistemi Alt Yapı Yenileme Projesi Temini
İhale Kapsamı: 2 adet IP Santral Server, 2 adet Voice Gateway, 550 adet Masa Telefonu, 2 adet Omurga Anahtar, 18 adet Kenar Anahtar (24 ve 48 port POE) temin edilecektir
İşin Yeri: Kadir Has Üniversitesi Cibali Mah. Hisaraltı Cad. No:17 Fatih / İSTANBUL 34083

İşin Başlangıç Tarihi: 15.08.2019
İş Bitiş Tarihi: 15.10.2019 
Geçici Teminat: Teklif edilecek bedelin %3 den az olamaz.
Kısmi Teklif: Verilemez. 
İhale dokümanları: Kadir Has Üniversitesi Cibali Mah. Hisaraltı Cad. No:17 Fatih / İSTANBUL 34083
 adresinde incelenebilir. 
İhaleye katılım şartları ve firmalardan istenen belgeler aşağıdaki gibidir: 
a) İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması, (Özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez), 
b) İsteklilerin, son tebligat adreslerini gösteren Vergi Levhasının bulunması,
c) İsteklilerin, Ticaret Siciline kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair faaliyet belgesinin bulunması, (Faaliyet belgesinin ihalenin ilan gününden veya davet mektubu tarihinden sonra alınmış olması ve iştigal konuları arasında ihale konusu işin bulunması gerekmektedir), 
d) İsteklilerin şirket ortakları, hisseleri ve görevlerini belirten Ticaret Sicil Kuruluş Gazetesi örneğini varsa değişikliklerle birlikte ibraz etmeleri,
e) Gerçek kişi olan istekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, iştirak edenin Noter tasdikli vekâletname ile imza sirkülerini vermesi, 
f) İsteklilerin kendi adlarına teklif vermeye ve bu husustaki işlemleri yapmaya yetkili olanları gösteren Noter tasdikli imza sirküleri ve vekâletname ibraz etmeleri,
g) İstekli, bir ortaklık olduğu takdirde, ortaklığın imza sirkülerini ve ortaklık adına teklifte bulunacak kimselerin bu ortaklığın vekili olduğunu gösterir, Noter tasdikli vekâletnameyi ve imza sirkülerini vermesi, 
h) Ortaklık Limited Şirket olduğu takdirde; şirket ortaklarının tek, diğerinin taahhüt ve zimmetine karşılık müşterek ve müteselsil kefil olduğunu belirtir Noter’den tanzim edilmiş bir belgeyi vermesi, 
i) Ticaret odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren (g) bendine göre alınmış belge bulunması,

j)İdari şartnamenin 7.1 ve 7.2 inci maddelerde belirtilen yeterlik belgeleri.
k) Teklif ile birlikte verilecek olan İhale Dokümanları ile istenen tüm evrakın, şirket imza sirkülerinde tam yetkili olarak tanımlanan kişi/kişiler tarafından imza edilmesi (Bu imzalar ile imzalanan tüm evrakın taşıdığı hükümlerin kabul edildiği taahhüt edilmektedir).
l) İsteklinin kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmaması
m) İsteklinin kesinleşmiş vergi borcu olmaması
n) Son üç yıla ait Kurumlar Vergisi Beyannameleri (SMMM veya YMM ıslak onaylı)

o) İhale dosyasının alındığını belirten dekont
 

İhaleye katılmak isteyen firmalar İhale dokümanlarını, firma adı, unvanı, ihale adı ve varsa numarası belirtilerek, Hesap Adı: Kadir Has Üniversitesi, Banka: GARANTİ BANKASI Şube: BALAT Şubesi, IBAN: TR10 0006 2000 0200 0006 2997 18 hesaba yatırılmış 500 (beş yüz) TL ödemeye ilişkin dekont ibrazı karşılığında aynı adresten alabilir.
Teklifler aşağıda belirtilen gün ve saate dek Kadir Has Üniversitesi Operasyon ve Satınalma Direktörlüğüne Cibali Mah. Hisaraltı Cad. No:17 Fatih / İSTANBUL 34083 adresine elden teslim edilecektir. 
Tarih: 30/07/2019 
Saat: 11:00

 


 

D-Blok VRF Havalandırma Sistemi İhalesi

Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 16. maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhaleyi Düzenleyen: KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
Adresi: Cibali Mah. Hisaraltı Cad. No:17 Fatih / İSTANBUL 34083
Telefonu: 0212 533 65 15
İhale ilanının Görülebileceği Internet Adresi: https://www.khas.edu.tr
İhale No: 0001
İhale Türü: Açık ihale
İhale Konusu: D-Blok VRF Havalandırma Sistemi Temini
İhale Kapsamı: D-Blok VRF Havalandırma Sistemi Temin Edilecektir
İşin Yeri: Kadir Has Üniversitesi D-Blok Cibali Mah. Hisaraltı Cad. No:17 Fatih / İSTANBUL 34083
İşin Başlangıç Tarihi: 18.07.2019
İş Bitiş Tarihi: 10.08.2019
Geçici Teminat: Teklif edilecek bedelin %3 den az olamaz.
Kısmi Teklif: Verilemez.
İhale dokümanları: Kadir Has Üniversitesi Cibali Mah. Hisaraltı Cad. No:17 Fatih / İSTANBUL 34083 adresinde incelenebilir.

İhaleye katılım şartları ve firmalardan istenen belgeler aşağıdaki gibidir:
a) İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması, (Özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez),
b) İsteklilerin, son tebligat adreslerini gösteren Vergi Levhasının bulunması,
c) İsteklilerin, Ticaret Siciline kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair faaliyet belgesinin bulunması, (Faaliyet belgesinin ihalenin ilan gününden veya davet mektubu tarihinden sonra
alınmış olması ve iştigal konuları arasında ihale konusu işin bulunması gerekmektedir),
d) İsteklilerin şirket ortakları, hisseleri ve görevlerini belirten Ticaret Sicil Kuruluş Gazetesi örneğini varsa değişikliklerle birlikte ibraz etmeleri,
e) Gerçek kişi olan istekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, iştirak edenin Noter tasdikli vekâletname ile imza sirkülerini vermesi,
f) İsteklilerin kendi adlarına teklif vermeye ve bu husustaki işlemleri yapmaya yetkili olanları gösteren Noter tasdikli imza sirküleri ve vekâletname ibraz etmeleri,
g) İstekli, bir ortaklık olduğu takdirde, ortaklığın imza sirkülerini ve ortaklık adına teklifte bulunacak kimselerin bu ortaklığın vekili olduğunu gösterir, Noter tasdikli vekâletnameyi ve imza sirkülerini vermesi,
h) Ortaklık Limited Şirket olduğu takdirde; şirket ortaklarının tek, diğerinin taahhüt ve zimmetine karşılık müşterek ve müteselsil kefil olduğunu belirtir Noter’den tanzim edilmiş bir belgeyi vermesi,
i) Ticaret odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren (g) bendine göre alınmış belge bulunması,
j) Teklif ile birlikte verilecek olan İhale Dokümanları ile istenen tüm evrakın, şirket imza sirkülerinde tam yetkili olarak tanımlanan kişi/kişiler tarafından imza edilmesi (Bu imzalar ile imzalanan tüm evrakın taşıdığı hükümlerin kabul edildiği taahhüt edilmektedir).
k) İsteklinin kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmaması
l) İsteklinin kesinleşmiş vergi borcu olmaması
m) Son üç yıla ait Kurumlar Vergisi Beyannameleri (SMMM veya YMM ıslak onaylı)
İhaleye katılmak isteyen firmalar İhale dokümanlarını, firma adı, unvanı, ihale adı ve varsa numarası belirtilerek, Hesap Adı: Kadir Has Üniversitesi,
Banka: GARANTİ BANKASI
Şube: BALAT Şubesi,
IBAN: TR10 0006 2000 0200 0006 2997 18
hesaba yatırılmış 100 (yüz) TL ödemeye ilişkin dekont ibrazı karşılığında aynı adresten alabilir.
Teklifler aşağıda belirtilen gün ve saate dek Kadir Has Üniversitesi Operasyon ve Satınalma Direktörlüğüne Cibali Mah. Hisaraltı Cad. No:17 Fatih / İSTANBUL 34083 adresine elden teslim edilecektir.
Tarih: 10/07/2019
Saat: 14:00