Yapı ve Teknik İşler Ofisi

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Üniversitemizin; kendi mülkiyetine, maliye hazinesine ve diğer mülkiyetlere kayıtlı arsa ve arazileri üzerindeki eğitim-öğretim, sağlık, beslenme, barınma, kültür ve spor hizmetlerinin ifasına yönelik;

 

  • Yatırım programlarının hazırlanmasını,
  • Üniversitemizin bu konudaki önceliklerinin ve ihtiyaçlarının tespit edilerek üst makamlara bildirilmesi.
  • Mevcut olan kapalı ve açık alanlara ilaveten ihtiyaçlar doğrultusunda, açık spor tesisleri dahil yeni bina ve bloklar yapılmasını,
  • Mevcut bina ve blokların tadilat ve büyük onarımları ile küçük onarımlarını,
  • Isıtma, soğutma ve havalandırma, temiz ve pis su, elektrik enerjisi ile haberleşme gibi temel altyapı hizmetlerinin ifasına yönelik mevcut olan tesis, santral ve tesisatların yenilenmesini, işletilmesini, periyodik bakım ve onarımlarını ve yine arızaların giderilmesini,
  • Çeşitli sebeplerle yüklenici vasıtasıyla gerçekleştirilemeyen açık ve kapalı alanlardaki tadilat ve onarım hizmetlerini,
  • Yukarıda sözü edilen hizmetlerin yürütülebilmesi için gerekli olan her türlü madde, malzeme, teknik araç-gereç ile makine teçhizat alımlarına yönelik dosyalarının hazırlanmasını,
  • Üniversitemiz kampüs alanının ağaçlandırılması ve çevre temizliğinin yaptırılmasını,
  • Yapım, tadilat ve büyük onarım ile altyapı tesis ve tesisatlarının ikmaline yönelik ihale işlemlerinin yapılmasını,merkezi bir yapı içinde planlar ve projelendirir, plan ve projelerine uygun bir şekilde yaptırır, uygulama çalışmalarını yerinde bire bir izler ve denetler, geçici ve kesin kabul işlemlerini komisyonlar marifetiyle gerçekleştirir.

 

Mevlüt KÖKLÜ
Yapı ve Teknik İşler Yöneticisi
Dahili:1170 mkoklu@khas.edu.tr
Hilal AYDIN ÇAYIR
Yapı ve Teknik İşler Uzmanı
Dahili:1171 hilal.aydin@khas.edu.tr
Murat YARTAŞI
Görevli Elektrik Teknisyeni
Dahili:1168 murat.yartasi@khas.edu.tr
Elmas CEBECİ
Yapı ve Teknik İşler İdari Görevlisi
Dahili:1169 elmas.cebeci@khas.edu.tr
Tekin KURNAZ
Yetkin Mekanik Uzmanı
Dahili:1168 tekin.kurnaz@khas.edu.tr
Muhammet SEVİNÇ
Yetkin Mekanik Uzmanı
Dahili: 1168 muhammet.sevinc@khas.edu.tr
Kadir SÜTYEMEZ
Yetkin Elektrik Uzmanı
Dahili: 1168 kadir.sutyemez@khas.edu.tr
Cesim SASA
Görevli Mekanik Teknisyeni
Dahili: 1168 cesim.sasa@khas.edu.tr
Erkan KARAKAYA
Görevli Mekanik Teknisyeni
Dahili: 1168 erkan.karakaya@khas.edu.tr
Gürcan KILIÇ
Görevli Elektrik Teknisyeni
Dahili: 1168 gurcan.kilic@khas.edu.tr

 

Kadir Has Kampüsü (Cibali)

Kadir Has Üniversitesi
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Kadir Has Caddesi
Cibali / İSTANBUL 34083

Tel: 0212 533 65 32 /1166/1169

Fax:0212 533 82 90

e-posta: yapi@khas.edu.tr