Türkiye’deki veya yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından Kadir Has Üniversitesi programlarına kurumlar arası yatay geçiş ve kurum içi yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü, YÖK’ün "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik " hükümlerine ve Kadir Has Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yatay Geçiş Yönergesi’ne göre yapılır.

2021-2022 Güz yarıyılı yatay geçiş başvuruları 30 Temmuz - 16 Ağustos 2021 tarihleri arasında online olarak alınacaktır.

Yanlış veya eksik belge ile yapılan başvurular kesinlikle işleme alınmaz.

Sorularınız için: oid@khas.edu.tr