Tanıtım Foto

 

Kadir Has Üniversitesi’nin hedeflerini ve kurum kültürünü en iyi şekilde yansıtarak,  etkileşime dayalı iletişim akışını sürdürmeyi amaçlıyoruz.

Kamuoyunda üniversitemizin itibar algısını yönetmek ve bununla ilgili iletişim faaliyetlerini en doğru şekilde sürdürmek başlıca hedeflerimiz arasında yer alıyor.

Üniversitemizin uluslararası standartlardaki yapısının, iletişim süreçlerine dahil edilmesi ve geliştirilmesi ise önceliklerimizi oluşturuyor.

Değerlerimiz:

 • İletişimde evrensel etik ilkelerine sadığız,
 • Uzun vadeli, itibara ve güvene dayalı paydaşlık anlayışına inanıyoruz,
 • Öğrencilerimiz başta olmak üzere, tüm iç ve dış paydaşlarımızla iletişimimizi uzun vadeli sürdürmek temel ilkemizdir.
Üniversite Görselleri
Basında Khas

Basın ve Medya İlişkileri

 • Medya mensupları ile iletişimin üniversite yönetimi adına yürütülmesi,
 • Üniversiteyle ilgili haber değeri taşıyan etkinlik haberlerinin basına düzenli iletilmesi ve üniversitenin basında etkin yer almasının sağlanması,
 • Basınla ilgili gerekli tüm materyalin üniversitenin kurumsal yapısı doğrultusunda hazırlanması,
 • Üniversitenin kendi içindeki görsel materyalinin sağlanması ve servis edilmesi,
 • Üniversitedeki akademik kadronun medyada güvenilir haber kaynağı olması için basın mensuplarıyla düzenli iletişim kurularak, alanlarında bilirkişi olarak konumlandırılmalarının teşvik edilmesi.


Sosyal Medya ve Dijital Mecralar

 • Web sitesinin içeriğinin ve tasarımının geliştirilmesi,
 • Üniversitenin Facebook ve Twitter’daki hesaplarında üniversitenin dinamik yapısının yansıtılarak konumlandırılması,
 • Sosyal medya kanallarında öğrencilerden gelen soruları yanıtlayıp etkileşiminin artırılması,
 • Üniversitenin hangi dijital mecralarda yer alacağı hakkında araştırma yaparak, ilgili dönemlerde kampanya hazırlanması.

 

Kurumsal Kimlik ve Reklam

 • Kurumsal kimliğe artı değer katabilecek değişimleri takip edilerek, ilgili bilgiyi üniversite yönetimine sunulması,
 • Üniversitenin reklam ve kurumsal kimlik malzemelerini (ilan, broşür, katalog, davetiye, kitapçık, afiş, poster, vb.) kurumsal mesajlar doğrultusunda hazırlayıp, basımı, dağıtımı gibi faaliyetlerinin koordine edilmesi,
 • Üniversitenin değişen çevresel koşullara uyum sürecini kolaylaştırılması ve bunun için harekete geçirilmesi.

 

Lisans Tanıtım ve Rehberlik

 • Üniversitenin eğitim kurumlarına yönelik (Lise-Dershane ve Rehberlik Araştırma Merkezleri) tanıtım stratejilerinin kurum kültürüne uygun olarak oluşturulması ve hayata geçirilmesi,
 • Tanıtım çalışmalarının yıllık planlarının gerçekleştirilmesi ve ilgili bütçenin hazırlanması,
 • Tanıtım çalışmalarına yönelik materyallerinin (broşür, afiş, katalog, promosyon ürünleri) planlanması ve kullanıma sunulması,
 • İstanbul dışı eğitim kurumlarına yönelik tanıtım aktivitelerinin (fuar, yemek, panel, vb.)  planlanması ve hayata geçirilmesi,
 • Yıl içinde, aday öğrencilere ihtiyaçları doğrultusunda mesleki yönlendirmelerin yapılması,
 • Tercih dönemlerinde aday öğrencilere tercih danışmanlığının yapılması.

Özge ErcanÖzge Ercan - Dijital İletişim Uzmanı

Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Sinema TV Bölümü mezunu. Uluslararası Basın Enstitüsü’nde gazetecilik eğitimi aldı, Bahçeşehir Üniversitesi'nde ise Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans yaptı. Gazetecilik mesleğine Mediacat dergisinde başladı. Hürriyet İnternet Grubu’nda editörlük yaptı, sitenin sosyal medya hesaplarını yönetti ve Yenibiriş Dünyası dergisini hazırladı. Yasakmeyve dergisinin Yazı İşleri Müdürlüğü görevinde de bulunan Ercan, Varlık ve Sıcak Nal edebiyat dergileri için söyleşiler yaptı. Babası Enver Ercan için “Enver Ercan: Sen Sözcüğün Tekisin” ve “Enver Ercan: Ben Şiirimi Yazarım, Sonsuzluk Varsa Gider”, “Türkçede İçli Bir “Çıt” Sesi – Enver Ercan Anma Kitabı” başlıklı üç kitap hazırlayan Ercan, biri Avusturya’da “Muhsin Akgün – “5” biri Türkiye’de “Ulaş Tosun - Permanently Temporary” olmak üzere iki serginin proje yöneticiliğini yaptı. Mensubu olduğu Kadir Has Üniversitesi’nde Modern Türk Edebiyatı Sempozyumları düzenledi. Kadir Has Üniversitesi Sosyal Medya Akademisi’nin ilk mezunlarından olup halen aynı üniversitede sosyal medya uzmanı olarak görev yapıyor.

 

0(212) 533 65 32 /1221

ozge.ercan@khas.edu.tr


Ulaş Tosun Ulaş Tosun - Fotoğrafçı

 

İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nden 2004 yılında mezun oldu. Mezun olduğu tarihten itibaren aralarında Nokta Dergisi, Hürriyet Gazetesi, Referans Gazetesi, Agos Gazetesi ve Radikal Gazetesi’nin de olduğu birçok yayında fotomuhabir, muhabir ve editör imzasıyla yer aldı. 2010-2011 yılları arasında Havana Üniversitesi’nde İspanyolca Eğitimi aldı. 2011 yılında itibaren  Kadir Has Üniversitesi Kurumsal Fotoğrafçılığını sürdürmektedir. Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen Bir Mahalle Hatırası (2012), Hayat Bildiğin Gibi Değil (2013) ve Fabrika Kızı (2015) adlı projelerin koordinatörlüğünü ve eğitmenliğini yürütmüştür.

ulas.tosun@khas.edu.tr

0(212) 533 65 32 /1225

 


Sevda Zaim AydınlıSevda Zaim Aydınlı - Kurumsal İletişim ve Tanıtım Yetkin Uzmanı

 

Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık mezunu. 1998’den beri dershane ve özel okullarda Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen olarak görev yaptı. Çalıştığı kurumlar arasında MEF Dershaneleri, FMV Işık Okulları, Bahçeşehir Koleji yer alıyor. İletişim becerileri, kişilerarası iletişim, psikodrama, aile ve çift terapisi konularında eğitimler aldı. Veli ve öğrencilere yönelik iletişim, motivasyon, kaygı ile baş edebilme becerileri, ÖSYS sistemi konularında eğitimler verdi. Halen Kadir Has Üniversitesi’nde Rehber Öğretmen ve Lisans Tanıtım uzmanı olarak görev yapan Aydınlı, aday öğrenci ve veli grubuna yönelik gerçekleştirilen tüm çalışmaları koordine ediyor.


sevday@khas.edu.tr
0(212) 533 65 32 /1223


Esma BoğazlıyanEsma Boğazlıyan - Kurumsal İletişim ve Tanıtım Uzmanı

 

Lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe ve Psikoloji olmak üzere iki alanda tamamladı. Uygulamalı Psikoloji alanında yüksek lisans eğitimi aldı. Tezini ‘Sınav Kaygısı ile Sosyo-Ekonomik Düzey Arasındaki İlişki’ üzerine yazdı. Özel Marmara Eğitim Kurumları, Birey Dergisi Dershanesi ve Final Dershanesi’nde YGS ve LYS  hazırlık sürecindeki öğrenci ve velilere, psikolojik danışmanlık hizmeti verdi. Aynı kurumlarda ayrıca mesleki rehberlik, sınav kaygısı, motivasyon ve iletişim becerileri  konularında danışmanlık yaptı, eğitimler verdi. Halen Kadir Has Üniversitesi’nde Rehber Öğretmen ve Lisans Tanıtım uzmanı olarak görev yapan Boğazlıyan, aday öğrenci ve veli grubuna yönelik gerçekleştirilen tüm çalışmaları koordine ediyor.

esmab@khas.edu.tr

0(212) 533 65 32 /1224


Binnaz KaralıBinnaz Karalı - Kurumsal İletişim ve Etkinlik Uzmanı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Elektronik Haberleşme bölümünün ardından 2007 yılında Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü, 2013 yılında Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim, Yönetim ve Denetim Bölümü alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.
1998 - 2007 yılları arasında eğitim sektöründe önce Halkla İlişkiler Sorumlusu ve sonrasında Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır.
2007 yılından bu yana Kadir Has Üniversitesi’nde “Yüksekokullar -Lisans Tanıtım Uzmanı” ve “Etkinlik Ofisi Uzmanı” görevlerini üstlenmiştir.
Binnaz Karalı, çeşitli kurum ve kuruluşların sosyal sorumluluk projelerinde ve sürdürülebilir yaşam planlarında gönüllü olarak çalışmıştır. Bu birikimini Kadir Has Üniversitesi Selimpaşa Kampüsü’nde vermiş olduğu sosyal sorumluluk derslerinde öğrencilerimiz ile de paylaşmıştır. Ayrıca Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne bağlı Şeyh Zayed Çocuk Yuvası’nda “Bir Dokun Yüreğime” adlı projeyi yürütmüştür. Diğer yandan Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nin düzenlediği Sosyal Girişimcilik Akademisi’nin ilk mezunlarındandır.

bkarali@khas.edu.tr

0 (212) 533 65 32/1226


 

Özlem Filmer Özlem Filmer - Kurumsal İletişim ve Tanıtım Uzmanı

 

Lisans eğitimini Dumlupınar Üniversitesi Sosyoloji bölümünde tamamladı. Selçuk Üniversitesinde Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Felsefe Grubu Öğretmenliği ve Yıldız Teknik Üniversitesinde Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanlarında tezsiz yüksek lisans eğitimi aldı. Çeşitli kurum ve kuruluşların sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak çalıştı. Birey Dergisi Dershanesi’nde Rehber Öğretmen olarak görev yaptı. Ortaöğretim ve yükseköğretim hazırlık sürecindeki öğrencilere sınav sistemi, etkili ders çalışma yöntemleri, sınav kaygısı, üniversite tercihleri konularında danışmanlık yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen rehberlik eğitiminin yanında, bilişsel terapi, kişilerarası iletişim konularında eğitimler aldı. 2010-2014 yılları arasında Okan Üniversitesinde tercih danışmanlığı ve tanıtım uzmanlığı görevinde bulundu.2015 yılında rehber öğretmen ve lisans tanıtım uzmanı olarak aramıza katılan Filmer, aday öğrencilere yönelik tanıtım faaliyetlerini yürütmektedir.

ozlem.filmer@khas.edu.tr
0(212) 533 65 32