01/13/2015 - 12:49
Yrd. Doç. Dr. Şebnem Eşsiz Gökhan’a TÜBİTAK Desteği

Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Biyoinformatik ve Genetik Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Şebnem Eşsiz Gökhan’ın yürütücüsü olduğu proje, TÜBİTAK 3501 – Kariyer Geliştirme Programı kapsamında proje desteğine hak kazandı.

“NMDA tipi Glutamat Reseptörlerinin Çalışma Mekanizması ve Açık İyon Kanalı İnhibitörleri ile Etkileşimleri” başlıklı ve 2015-İK-01 STRAR numaralı projede, Alzheimer, Parkinson ve Huntington gibi nerödejenatarif hastalıkların oluşumunda ve sinir hücre ölümünde etkin rol oynayan, glutamat tipi iyon kanalı proteinlerinin çalışma mekanizması araştırılacak. Projede, glutamat reseptörü aktivasyon mekanizmasını moleküler seviyede anlayarak, açık iyon kanalın aşırı uyarılmasını inhibe edici yeni bağlayıcı bölgelerin bulunması ve bu bölgelere bağlanabilecek yeni ilaç molekülü tasarımı yapılması hedefleniyor.