12/05/2017 - 16:13
XI. İstanbul Bilişim Kongresi

Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi ve Kadir Has Üniversitesi’nin birlikte düzenlediği XI. İstanbul Bilişim Kongresi, “Veri Odaklı E-Dönüşümün Ayak Sesleri” teması ile üniversitenin Cibali Kampüsü’nde 6 Aralık 2017 tarihinde gerçekleşti.

Kurumları değişime zorlayan ve hayatı kolaylaştıran teknolojiler sayesinde her yerde oluşan bilginin ve verinin e-Dönüşüm’ e etkisi günümüzün önemli bir gerçeğidir. İş yaşamını ve bireyleri de yakından ilgilendiren bu değişimin olası sonuçları bu yıl tüm boyutlarıyla XI. İstanbul Bilişim Kongresi’nde ele alındı.Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi ve Kadir Has Üniversitesi’nin öncülüğünde düzenlenen ve “Veri Odaklı E-Dönüşümün Ayak Sesleri” temalı kongre bu alanda dünyada yaşanan hızlı gelişmeler çerçevesinde e-Veri’ nin Türkiye gündemine de ışık tutuldu.

Kamu, özel kurum ve sivil toplum kuruluşlarınca desteklenen XI. İstanbul Bilişim Kongresi izleyicilere katılımcı paydaşlarının sunumlarıyla zengin bir içeriğe sahne olacak. Kamu, Üniversite, Özel Sektör, Bilişim Merkezi Yöneticileri ve uzmanları, akademisyenler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Medya temsilcilerinin katılımıyla bu yıl 6 oturum 30’a yakın değerli ismin zengin sunumlarıyla yer aldı. Geçen yıl yaklaşık 300 profesyonelin katıldığı kongremiz 5 oturumda 26 ismin zengin sunumlarıyla son derece renkli geçti.

XI. İstanbul Bilişim Kongresi’nde konuklar, e-Veri ile gelen değişimi, onu zorlayan araçları ve hayatı kolaylaştıran teknolojilerle birlikte e-Dönüşüm’ ün kendisi ve yeni altyapılar üzerinde gerçekleştirilen çeşitli çalışmaları ilgili profesyonellerden dinleme fırsatı buldu. Ağyapı (network) organizasyonundan ağ (internet) ekonomisi’ ne geçen şirketlerin e-şirketlere dönüşerek farklı kurumsallıklar kazanması, e-Ürün, e-Servis, e-Çözüm ve e-Hizmet sunması bugün artık olağan gelişmeler arasında yer almaktadır. E-Şirketler, ayrıca e-Vatandaş ile e-Devlet’in e-Kurumları ile dijital altyapılar ile bütünleşik çalışırken, bu yenilikler zengin bir kültür değişimine işaret etmektedir. İşte bu nedenle XI. İstanbul Bilişim Kongresi, teknik ve mevzuat zorunluluklar bir yana artık içinde olduğumuz çağın ihtiyaçlarını ve gelecekte faklı sektör ve alanlarda önemli değişimler üzerine çalışmalara da programı içinde yer verildi.