08/29/2019 - 17:21
Üniversitemizin ARDEB 1001 Başarısı

TÜBİTAK 2019 1. Dönem ARDEB 1001 sonuçlarına göre, projeleri desteklenmeye hak kazanan tüm akademisyenlerimizi tebrik ederiz. Türkiye genelinde desteklenme oranı %14,6 iken, üniversitemizde desteklenme oranı %28,5 olmuştur. Kabul edilen projelerin detayları şöyledir;

 

 

 

 

 

 

 

 

 • İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şule Toktaş’ın yürütücülüğünü üstlendiği, "Türkiye'de Uluslararası Göçün Siyasal ve Sosyal Anlamlandırılması: Göçmen, Sığınmacı ve Mültecilere Dair Söylemler, Bilişsel Haritalar ve Göç Anlatıları" başlıklı proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı. Projede Dr. Öğr. Üyesi Perrin Öğün Emre ve Doç. Dr. Burak Özçetin araştırmacı olarak yer alıyor.
  Perrin Ogun Burak Ozcetin
  Dr. Öğr. Üyesi Perrin Öğün Emre                   Doç. Dr. Burak Özçetin
   
 • İşletme Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nurhan Davutyan’ın yürütücülüğünü üstlendiği, "Duyûn-ı Umumiye İdaresi’nin Osmanlı Ekonomisine ve İttihat Terakki Cemiyeti’nin Anadolu’daki Örgütlenmesine Etkileri: 1882-1914" başlıklı proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı. Disiplinlerarası çalışma alanları barındıran bu projede Çankaya Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi’nden araştırmacılar yer alıyor.
   
 • Sanat ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yonca Erkan’ın yürütücülüğünü üstlendiği, "Tarihsel Kentlerin Kır-Kent Sürekliliği Bağlamında, Web-CBS Destekli Alan Yönetimi Koruma Modeli: İznik Örneği" başlıklı proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı. Projede, Prof. Dr. Füsun Alioğlu, Prof. Dr. Himmet Murat Güvenç, Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Çavur araştırmacı olarak yer alıyor.
  Yonca ErkanFusun AliogluMurat GuvencMahmut Cavur
  Prof. Dr. Yonca Erkan                              Prof. Dr. Füsun Alioğlu                            Prof. Dr. Himmet Murat Güvenç           Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Çavur
 • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Biyoinformatik ve Genetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Deniz Eroğlu’nun yürütücülüğünü üstlendiği, “Yapısal Modifikasyonların Karmaşık Ağ Senkronizasyonlarındaki Etkileri” başlıklı proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı. Projede ayrıca, Imperial College Londra ve São Paulo Üniversitesi’nden araştırmacılar da yer alıyor.