12/31/2019 - 12:15
Üniversitemize İlk Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Proje Desteği

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Biyoinformatik ve Genetik Bölümü öğretim üyemiz Prof. Dr. Kemal Yelekçi’nin yürütücülüğünü üstlendiği, “Kanser tedavisinde kullanılmak üzere histon deasetlaz HDAC6 ve HDAC10 enzimlerine karşı in siliko tarama ve medisinal kimya yaklaşımlarını kullanılarak etkili ve seçimli yeni inhibitörler geliştirmek” başlıklı projesi desteklenmeye hak kazanmıştır. Sağlık Bakanlığı’nın ilgili Ar-Ge Kuruluşu olan ve yerli ve milli tanı/takip/tedavi stratejilerinin geliştirilmesine öncülük edecek araştırma gruplarını desteklemeyi amaçlayan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’na (TÜSEB) sunulan proje, değerlendirmeye alınan 21 başvuru arasından desteklenmeye hak kazanan 10 projeden biri olmuştur.