04/19/2018 - 19:47
Uluslararası Yatırım Tahkimi ve Milletlerarası Tahkimde Üçüncü Kişi Finansmanı

“Uluslararası Yatırım Tahkimi ve Milletlerarası Tahkimde Üçüncü Kişi Finansmanı” konulu panel 10 Mayıs 2018 günü saat 13:00’da Kadir Has Üniversitesi Cibali Salonu’nda gerçekleşecektir.

Panel Programı:

13.00-15:00: I. Oturum: Uluslararası Yatırım Tahkimi

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tuğrul Katoğlu – Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

 

-13:00-13:25: “Yatırım Tahkiminde Konu ve Kişi Bakımından Yetki”

Prof. Dr. Bilgin Tiryakioğlu – Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

-13:25-13:50:“ICSID İçtihatlarının, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmalarına Etkisi”

Doç. Dr. Faruk Kerem Giray – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

-13:50-14:15: “Türkiye’nin Taraf Olduğu İkili Yatırım Anlaşmalarında Yer Alan Uyuşmazlık Çözüm Maddelerine İlişkin Sorunlar”

Av. Berin S. Hikmet – (Barrister-at-law), İngiltere ve Galler Barosu

-14:15-14:40:“ICSID Kararlarının İcrası ve İptal Davalarına Konu Edilmesi”

Av. Nazlı Dereli Oba – Karadeniz Holding Hukuk Direktörü

-14:40-15:00: Soru-Cevap

15.00-15.30: Kahve Arası

 

15.30-17:00: II. Oturum: Milletlerarası Tahkimde Tarafların Ödeme Güçlüğü ve Üçüncü Kişi Finansmanı

 

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Faruk Kerem Giray – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 

-15:30-15:55:“Milletlerarası Tahkimde Yargılama Masraflarının Hak Arama Özgürlüğüne Etkisi”

Doç. Dr. Süheyla Balkar Bozkurt – Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 

-15:55-16:20:“Milletlerarası Tahkimde Üçüncü Kişi Finansmanı”

Av. Fatih Işık – Erdem&Erdem Hukuk Bürosu

-16:20-16:45:“Milletlerarası Tahkimde Üçüncü Kişi Finansmanının Masraflar için Teminat Gösterilmesi Kararının Verilmesine Etkisi”

Doç. Dr. Ceyda Süral Efeçınar – Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi

-16:45-17:00: Soru-Cevap