07.06.2016 19:32

Uluslararası Hukuk Forum Serisi // International Law Forum Series

Kadir Has Üniversitesi, Hukuk Fakültesi'nin Uluslararası Hukuk Kürsüsü, Hukukun Üstünlüğü (rule of law)kavramına ilişkin tartışmalı konular üzerine bir dizi seminer düzenledi. Bu çerçevede, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası İnsan Hakları Sistemi konularında uzman akademisyenler, öğrencilere, akademisyenlere ve sivil toplum üyelerine açık seminerler vermek üzere üniversiteye davet edildi. Gerçekleştirilen seminerler, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin hukukun üstünlüğü ilkesine etkisi, hukukun üstünlüğü ilkesi ile kalkınma arasındaki ilişki, uluslararası mahkemeler ve hakem heyetlerinin uluslararası hukukun üstünlüğü ilkesine katkısı ve uluslararası hukukun üstünlüğü kavramı ile barış ve güvenlik ilişkisi konularına odaklandı.

Seminerleri veren konuşmacılar sırasıyla, London School of Economics (LSE) Uluslararası Hukuk Kürsü başkanı Prof. Gerry Simpson, Hebrew Üniversitesi dekanı ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi üyesi Prof. Yuval Shany, Atina Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Maria Gavouneli ve son olarak insan hakları hukuku ve uluslararası ceza hukuku uzmanı, Middlesex Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. William Schabas idi.

Dört konuşmacı da uluslararası hukukun üstünlüğü ilkesini vurgulayarak ve bu konuyla ilgilenen avukatların ve akademisyenlerin hukukun üstünlüğü ilkesine ilişkin teorilere ve uygulamalara ilişkin bilgilerini nasıl kuvvetlendireceklerine ilişkin yol göstererek, eleştirel ve oldukça ilgi çekici seminerler verdiler.

http://www.fnst-turkey.org/tr/haberler/644-uluslararası-hukuk-seminerleri-serisi,-nisan-mayıs

http://www.fnst-turkey.org/en/news/643-international-rule-of-law-series-in-april-and-may-2016