19.05.2016 12:47

Tüketici Hukukunda Uyuşmazlık Çözümüne İlişkin Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu

Son zamanlarda gerçekleştirilen Tüketici Hukuku organizasyonlarında ağırlıklı olarak maddi hukuka ilişkin konuların ele alındığı görülmektedir. Tüketicinin korunması bir yönüyle tüketicilere gerekli hakların tanınması; diğer yönüyle, tanınan hakların korunması için uygun ve etkin hukuki yolların sağlanması ile mümkündür.  Haksız anlaşmaların ve uygulamaların önüne geçilmesi için tüketicilere ne kadar geniş ve kapsamlı haklar tanınırsa tanınsın, bu hakların etkin şekilde korunması sağlayacak hukuki yollar ihdas edilmediği sürece, hakların varlığı somut sonuç doğurmayacaktır. Usul kurallarının önemi dikkate alınarak 1 Haziran Çarşamba günü Kadir Has Üniversitesi Cibali Salonu'nda gerçekleşecek Sempozyumda, tüketicilere tanınan hakların nasıl korunacağı üzerinde durulacaktır.

Sempozyum çerçevesinde, Bakanlık yetkilileri, Yargıtay üyeleri, akademisyenler, hakimler, avukatlar gibi hemen her kesimden hukukçu, tüketici hukukunda uyuşmazlık çözümüne ilişkin hukuki meseleleri bir bütünün parçaları şeklinde, belirli bir sıra ile ele alacaktır. Sempozyum çerçevesinde, sadece güncel sorunların tespit edilmesi ve ortaya konulması değil; aynı zamanda, kısa, orta ve uzun vadede çözüm önerilerinin de sunularak değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Sempozyum oturum ve konuları bir bütün teşkil edecek şekilde, konu bağlantısına göre sıralanmış olup her bir oturum sonunda yirmi dakikalık soru cevap bölümü öngörülmüştür. Sempozyum ilgili tüm katılımcılara açıktır.