13.12.2021 11:34

TÜBİTAK STAR Programı Bursiyer Sonuçları Açıklandı

TÜBİTAK STAR (Stajyer Araştırmacı Burs Programı) Programı kapsamında üniversitemizde yürütülen 10 projede 16 Lisans öğrencisi (12’si KHAS öğrencisi) ve başka kurumlar tarafından yürütülen projelerde de 5 KHAS öğrencisinin desteklenmeye hak kazandığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.

TÜBİTAK’ın, lisans öğrencilerinin Ar-Ge kültürü kazanmaları ve nitelikli insan kaynağı yaratmak amacıyla hazırladığı STAR Programı ile öğrenciler, proje bütçesinden bağımsız olarak TÜBİTAK’tan ek destek alacaklar.

Kadir Has Üniversitesi olarak lisans öğrencilerinin araştırma ekosistemine girmelerini ve araştırma yapmaya teşvik edilmelerini destekliyor ve daha fazla lisans öğrencisinin Ar-Ge projelerinde araştırma ekibinin bir parçası olma deneyimine sahip olmalarını son derece önemsiyoruz.

Destek almaya hak kazanan tüm öğrencilerimizi tebrik ederiz.

No

Öğrencinin
Adı Soyadı

Projenin
Yürütüldüğü Kurum

Öğrencinin Üniversitesi

Öğrencinin Kayıtlı Olduğu
Fakülte ve Bölüm

Görev Aldığı Projenin
Yürütücüsü

Görev Aldığı Projenin Adı

1

Ahmet Göktekin

KHAS

KHAS

MDBF / Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Prof. Dr. Serhat Erküçük

Gelecek Nesil İletişim Sistemleri için Zaman-Frekans Yayılımlı Seyrek Kodlu Çoklu Erişim (TÜBİTAK 1001)

2

Ceren Erdoğan

KHAS

KHAS

İİSBF / Psikoloji

Dr. Öğr. Üyesi Berna Arslan Uzundağ

Çocukların İletişim Becerilerinin Temelleri: Bebeklikteki Ortak Dikkat ve Dil Girdisinin Rolü (TÜBİTAK 1002)

3

Metin Coşkun

KHAS

KHAS

İİSBF / Yönetim Bilişim Sistemleri

Doç. Dr. N. Defne Karaosmanoğlu

Türkiye’de Elektrikli Ev Teknolojilerinin Toplumsal Tarihi (1930-2020): Kadınların Gündelik Hayatlarında Modernleşme (TÜBİTAK 1001)

4

Nur Banu Büyükyılmaz

KHAS

KHAS

İLEF / Görsel İletişim Tasarımı

Doç. Dr. N. Defne Karaosmanoğlu

Türkiye’de Elektrikli Ev  Teknolojilerinin Toplumsal Tarihi (1930-2020): Kadınların Gündelik Hayatlarında Modernleşme (TÜBİTAK 1001)

5

Unat Tekşen

KHAS

KHAS

MDBF / Bilgisayar Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi E. Fatih Yetkin

Büyük Verilerin Manifold Öğrenme ile Analizi için Özdeğer Dağılımı Dilimlenmesi ve Kontür İntegraline Dayalı Yeni Bir Yöntemin Geliştirilmesi (TÜBİTAK 1001)

6

Murat Akın Çiçek

KHAS

KHAS

MDBF / Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Eroğlu

Yapısal Modifikasyonların Karmaşık Ağ Senkronizasyonlarındaki Etkileri (TÜBİTAK 1001)

7

Ebru Beyza Özen

KHAS

KHAS

MDBF / Bilgisayar Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Eroğlu

Revealing Dynamics and Networks from Data (BİDEB 2232)

8

Mustafa Küçük

KHAS

KHAS

İİSBF / Yönetim Bilişim Sistemleri

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Eroğlu

Revealing Dynamics and Networks from Data (BİDEB 2232)

9

Melisa Tuğcu

KHAS

KHAS

MDBF / Endüstri Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Hekimoğlu

Tedarik Zinciri Risklerinin Varlığında Yedek Parça Envanter Yönetiminde Üç Boyutlu Yazıcıların Optimum Kullanımı İçin Matematiksel Modeller Geliştirilmesi (TÜBİTAK 1001)

10

Sema Nur Tuna

KHAS

KHAS

MDBF / Endüstri Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Hekimoğlu

Tedarik Zinciri Risklerinin Varlığında Yedek Parça Envanter Yönetiminde Üç Boyutlu Yazıcıların Optimum Kullanımı İçin Matematiksel Modeller Geliştirilmesi (TÜBİTAK 1001)

11

Şeyma Yavaş

KHAS

KHAS

STF / Mimarlık

Prof. Dr. Yonca Erkan

Tarihsel Kentlerin Kır-Kent Sürekliliği Bağlamında,  Web-CBS Destekli Alan Yönetimi Koruma Modeli: İznik Örneği (TÜBİTAK 1001)

12

Selen Yaren Demir

KHAS

KHAS

STF / Mimarlık

Prof. Dr. Yonca Erkan

Tarihsel Kentlerin Kır-Kent Sürekliliği Bağlamında,  Web-CBS Destekli Alan Yönetimi Koruma Modeli: İznik Örneği
(TÜBİTAK 1001)

13

Nebahat Ezgi Soydemir

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

KHAS

MDBF / Biyoinformatik ve Genetik

Doç. Dr. Esin Poyrazoğlu

Aydın İli Sahil Kıyı Bölgesinin Mikroplastik Kirliliği Açısından Değerlendirilmesi, Mikroplastiklerin Biyodegradasyonunda Bakterilerin Rolünün Belirlenmesi ve Bakteriyal Mikrobiyom Profillerinin Oluşturulması
(TÜBİTAK 1001)

14

Gülsefa Kahraman

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

KHAS

İİSBF / Uluslararası İlişkiler

Dr. Tuğba Bayar

Çok Taraflı Uluslararası Antlaşmalardan Tek Taraflı Çekilme (TÜBİTAK 3501)

15

Murathan Sungurtaş

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

KHAS

İLEF / Radyo, Televizyon ve Sinema

Doç. Dr. Eyüp Kul

Altın ve Gümüş Avcıları: Osmanlı Dönemi Balkan Maden Yerleşimlerinde Girişimciler (15-16. Yüzyıllar) (TÜBİTAK UİDB)

16

Sevban Ceylan

Sabancı Üniversitesi

KHAS

MDBF / Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Prof. Dr. Özgür Erçetin

Scoring: Yeni Nesil İletişim Altyapıları için Akıllı İşbirliği ve Uygulama (ERA-NET)

17

Simge Sarıçiçek

Sabancı Üniversitesi

KHAS

İİSBF / Psikoloji

Dr. Öğr. Üyesi Asuman Büyükcan Tetik

Çocuklarını Kaybeden Ebeveynlerde İlişki Kalitesi, Olumlu Duygular ve Yas Uyumu (TÜBİTAK 3501)

18

Özce Sıvış

KHAS

MEF Üniversitesi

İİSBF / Psikoloji

Dr. Öğr. Üyesi Berna Arslan Uzundağ

Çocukların İletişim Becerilerinin Temelleri: Bebeklikteki Ortak Dikkat ve Dil Girdisinin Rolü (TÜBİTAK 1002)

19

İremnur Yılmaz

KHAS

İstanbul Medipol
Üniversitesi

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fak. / Yönetim Bilişim Sistemleri

Dr. Öğr. Üyesi E. Fatih Yetkin

Büyük Verilerin Manifold Öğrenme ile Analizi için Özdeğer Dağılımı Dilimlenmesi ve Kontür İntegraline Dayalı Yeni Bir Yöntemin Geliştirilmesi (TÜBİTAK 1001)

20

Zeynep Özmen

KHAS

Boğaziçi Üniversitesi

İİBF / İşletme

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Ersan

Yüksek-Frekanslı İşlemlerin (HFT) Piyasa Mekanizmaları, Piyasa Aktörleri ve Sosyal Refah Üzerindeki Etkilerinin Ortaya Konması ile Detaylı Bir HFT Yönetim Planı Oluşturulması (TÜBİTAK 3501)

21

Senanur Demirci

KHAS

İstanbul Medipol 
Üniversitesi

MDBF / Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Şadi

5G ve Ötesi Hücresel Ağlarda Makineler Arası Haberleşme için Radyo Kaynak Ayırma (TÜBİTAK 3501)