09.09.2021 12:27

TÜBİTAK Projesi Yüksek Lisans ve Doktora Bursiyeri İlanı

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Öğretim Üyelerimizden Dr. Seda Erdoğan tarafından yürütülecek Türkiye’deki KOBİ’lerin Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Finansmana Erişimlerine Katkısı ve Finansmana Erişimlerinin Performanslarına ve Uluslararasılaşma Süreçlerine Etkilerinin Analizi adlı TÜBİTAK projesinde çalışmak üzere bir yüksek lisans ve bir doktora öğrencisi burslu olarak desteklenecektir.

Projenin amacı henüz KOBİ’ler bünyesinde yeterince incelenmemiş olan kurumsal yönetim uygulamalarının, KOBİ’lerin finansmana erişimlerine, performanslarına ve uluslararasılaşma süreçlerine etkilerini anket çalışması ile analiz etmektir.

Projede çalışacak yüksek lisans ve doktor öğrencisinin KOBİ’ler, kurumsal yönetim, finansmana erişim, finansal performans ve uluslararasılaşma gibi konulara ilgi duyması ve Stata programını bilmesi veya öğrenmesi beklenmektedir. Projede çalışma süresi 24 aydır.

Projede yer alacak yüksek lisans öğrencisine TÜBİTAK bursiyer ücreti 3000 TL ve KHAS öğrencisi olması durumunda Kadir Has katkı payı 1000 TL olmak üzere toplam 4000 TL aylık burs verilecektir. Projede yer alacak doktora öğrencisine TÜBİTAK bursiyer ücreti 3500 TL ve KHAS öğrencisi olması durumunda Kadir Has katkı payı 1500 TL olmak üzere toplam 5000 TL aylık burs verilecektir.  Bursiyer ilanı, Sosyal Bilimler ve ilişkili bütün alanlardan başvuruya açıktır.

Proje başlangıç tarihi 15 Eylül 2021 olduğu için aday bursiyerler 12 Eylül 2021’e kadar Seda Hocamız ile iletişime geçebilir. Yüksek lisans/doktora öğrencilerinin başvuru için Seda Erdoğan’a (seda.erdogan@khas.edu.tr) projeye hangi alanlarda katkı sunabileceğini belirten niyet mektubu ve akademik özgeçmişlerini ekleyerek e-posta yollamaları gerekmektedir.