10.09.2021 15:14

TÜBİTAK-MOESTD (Sırbistan) İkili İşbirliği Projesi Yüksek Lisans Bursiyeri İlanı

TÜBİTAK 2559-TÜBİTAK MOESTD (Sırbistan) İkili İşbirliği Çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazanan "TV Series: A Comparative Perspective: From Geopolitics to Geocriticism Serbia and Turkey" başlıklı araştırma projesinde çalışmak üzere 1 yüksek lisans öğrencisi 24 ay süreyle bursiyer olarak görevlendirilecektir.

Bursiyerin iletişim bilimleri, medya ve film çalışmaları, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, finans, sosyoloji, sosyal psikoloji, psikoloji, metodoloji alanlarından birinde ve tercihen disiplinlerarası bir düzeyde eğitim ve birikim sahibi olması; iyi düzeyde İngilizce bilmesi; dosyalama ve yazışmaların yürütmesi; projenin karşılıklı işbirliğinde yürütülecek organizasyon süreçlerini oluşturması; sosyal medya ve web ortamında projenin tanıtımı ve bilgilendirmelerini yapabilecek düzeyde dijital ve görsel-işitsel bilgiye sahip olması beklenmektedir.

Bursiyer adaylarının İngilizce CV ve projeye sunacakları katkının birikimleri ile bağlantısını açıklayan yazılarını 14 Eylül 2021 saat 17.00’ye kadar Prof. Dr. G. Deniz Bayrakdar'a (denizb@khas.edu.tr) adresine iletmeleri beklenmektedir.

Mülakatlar 15 Eylül 2021 saat 11.00’de online zoom linki üzerinden gerçekleştirilecektir.