04/29/2020 - 20:09
Dr. Öğr. Üyesi Aslı Erciyes’e TÜBİTAK Kariyer Geliştirme Programı Kapsamında Yeni Proje Desteği

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümünde görevli Dr. Öğr. Üyesi Aslı Erciyes’in, “İkinci dil ediniminin okul öncesi ve okul çağı çocuklarında anlatı becerilerinin kurgusal, dilbilimsel ve algısal süreçlerine olan etkisi: Boylamsal bir çalışma” başlıklı proje önerisi, TÜBİTAK ARDEB 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Hocamıza araştırma sürecinde başarılar dileriz.